Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Trondheim 01.11.2001 IP – baserte nettverk Johannes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Trondheim 01.11.2001 IP – baserte nettverk Johannes."— Utskrift av presentasjonen:

1 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Trondheim 01.11.2001 IP – baserte nettverk Johannes Hvidevold Sunnhordland Kraftlag AS

2 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Utgangspunktet ATM ? ATM SDH PDH RPR Alle disse systemene har egne managementsystem, mer eller mindre proprietære

3 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvor går veien videre ? ATM ? PDH ? Gigabit Ethernett ? Resiliency Packet Ring ?

4 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Kostnader ? QoS ? Funksjonalitet ? Sikkerhet ? Tilgjengelighet ? Forretningskristisk ? Utfordringene

5 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvilke ønsker har vi for et fremtidig nett ? ubegrenset båndbredde hvor som helst når som helst absolutt sikkerhet automatisk ” plug and play ” enkle - standarisert managementsystem fornuftig pris

6 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Data Telefoni IP Trenden viser at det går mot at data og telefoni blir mer og mer integrert.

7 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT. Hva er definisjonen av bredbånd ? Bredbånd er tjenestene på nettet.

8 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT. Telefoni, radiosending Relevern CTI, TV program Fjernarbeid E –handel Innbruddsalarmer Fjernkontroll Kameraovervåkning IR - kamera IP nett Tjenester på nettet

9 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Den viktigeste funksjonen i et slikt IP nett vil være å kunne garantere at leveransen av fjernkontroll, telefoni, video osv. kommer frem til rett tid og til rett mottaker. IP nett

10 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Tilgjengelighet automatisk omkobling funksjoner på lag 2 og lag 3 integrert i switchene L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 Gigabit Ethern.

11 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Sikkerhet Ved å distribuere ut brannvegg funksjonalitet i switchene kan en skape ulike sikkerhetsnivå i nettet. L3 Gigabit Ethern. L3 Internett

12 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT QoS Web server Spider Driftssentral L3 WAN RTU 200 Lav prioritet (tilgjengelig båndbredde) Høy prioritet ( garantert båndbredde ) IP nettverk må kunne tilby ulike klasser av kvalitet på båndbredde og leveringssikkerhet

13 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvorfor migrere til Gigabit Ethernett ? økt fleksibilitet gjennom enklere håndtering av : - trafikkstrømmen - flytting av brukere - seksjonering - aksess rettigheter økt båndbredde enklere administrering gjennom - et managementsystem - RMON på samtlige portet

14 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvorfor migrere til Gigabit Ethernett ? Klar for fremtidens utfordringer gjennom - skalerbart mot ubegrenset båndbredde - skalerbart mot ubegrenset antall brukere

15 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvilken muligheter er det for QoS ? RVSP – resource reservation protokoll Weighted Fair Queing Diffserv IEEE 802.1 q/p

16 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hva er QoS ? alle nettverksapplikasjoner har et krav som nettverket må oppfylle. dette sammen med båndbredde og tidsforsinkelse er QoS

17 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT QoS RVSP gir QoS til multicast applikasjoner RVSP gir QoS punkt til punkt RVSP er nivå 3 protokoll

18 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT QoS Weighted Fair Queing En kan prioritere trafikken ut i fra hvilke type trafikk det er.  prioritet 1 – fjernkontroll  prioritet 2 – tale  prioritet 3 – datanett

19 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT QoS Diffserv Spesifiserer leveransesikkerhet, tidsforsinkelse, prioritet og ønsket hastighet for IP pakkene. Dette blir gjort i TOS ( type of service ) som ligger i IP headeren. TOS endrer seg ikke selv om vi går gjennom routere, switcher og ATM nett.

20 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hva er et VLAN ? Vlan er et broadcastdomene.

21 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hva er et VLAN ? Hvorfor bruke VLAN – logiske brukergrupper ? - sikkerhet - lastdeling Legg inn tegning

22 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvordan defineres et VLAN ? Port basertPolicy basert Port basert Mac adresser Protokoll IP adresser Brukernavn, passord

23 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT VLAN tagging IEEE 802.10- VLAN tagging IEEE 802.1q- VLAN tagging IEEE 802.1p- prioritering

24 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Overvåking SNMP RMON

25 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SNMP Simple Network Management Protocol monitorering og kontroll av hub, switch, router osv. gir en enhetlig håndtering av ulike system

26 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT RMON Remote network Monitoring MIB MIB Management Information Base RMON II støtter alle 7 nivå i OSI modellen RMON II monitorer end-end for protokoller som IP, IPX, DECnet og OSI

27 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hvilken informasjon får vi med SNMP og RMON ? Innsamling av data for LAN,WAN, servere osv. Informasjon om statistikk per segment, mulighet for å slå av porter for å se på hva utslag det gir i en feilsituasjon RMON gir statistikk og historikk av Ethernett trafikk, aktive noder, statistikk per node osv.

28 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Hva er viktig å tenke på ved valg av overvåking ? Hva skal overvåkes i dag, og i nær framtid ? Hvilken krav stilles fra brukerene ? - tilgjengelighet, forebyggende tiltak Hva vil vi oppnå ? - videresending av alarm, autom. rapporter, trender Bruk av ny teknologi, utstyr ? - switcher, ATM, osv.

29 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Utgangspunktet var at SKL har investert i mye fiber de siste årene i forbindelse med sitt eierskap i ETV. Disse fiberkablene går innom mange av SKL sine transformatorstasjoner der vi i dag har radiolinje. SKL har en IKT avdeling på 7 personer. 2 personer jobber med tele 4 personer jobber med data 1 montør

30 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt SKL ønsker å se på om en ved å ta i bruk ny teknologi kan utnytte bemanningen på IKT avdelingen på en bedre måte.

31 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Hvilke kommunikasjonsbehov har SKL i fremtiden ? Fjernkontroll av alle kraft og transformatorstasjoner Talekommunikasjon til alle kraft og tr.stasjoner Flere modem ute i stasjonene for innsamling av data Administrativt datanett ute i stasjonane Prosessdatanett ute i stasjonane for å kunne hente inn data direkte inn i fjernkontrollsystemene

32 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Utviklingen innen fjernforbindelser viser en klar trend i retning av å velge løsninger og tjenester direkte – i stedet for teknologi. Med IP som fellesnevner for all datatransport, er dette ikke bare et logisk skritt, men også en optimalisering som gir lavere kostnader og bedre tjenester.

33 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Rammeverk for teknologivalg Transportprotokoll ( TCP/IP,IPX/SPX, Netbios osv. ) Kabling på stasjoner ( Kat 5, 6 eller 7, fiber, hybrid –kabel ) Områdenettverk ( tjenester,teknologi, eks.trådløst eller trad) Fjernnettverk – WAN ( ATM, Frame Relay osv. ) Fjernaksess for brukere ( Internett, VPN osv. ) Integrasjon av SNA, DECnet og andre historiske teknol. Ruting protokoller

34 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Rammeverk for teknologivalg Tjenestekvalitet på nettverksnivå ( QoS ) Domener, adresser og adressering Multicasting, multimedia-applikasjoner ( av, på, hvordan ) Svitsjing og ruting ( hvor, hvordan og hvorfor ) Lokalnett teknologi ( Ethernett varianter 10 – 100 – 1000, trådløst, osv. ) Tilgjengelighet og robusthet Konvergens ( tele/data/faks/video/ andre tjenester )

35 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Transportprotokoller : TCP/IP skal benyttes som transportprotokoll for alle applikasjoner og tjenester. IPv4 er den valgte standars – IPv6 vil ikke bli et aktuelt alternativ i planperioden

36 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 2) Kabling på stasjoner : For horisontal kabling ( fra etasjefordeler til brukerens arbeidsplass ) skal parkabel kat. 5E/7 benyttes. For vertikal kabling ( fra hovedfordeler til etasjefordeler ) skal multimodus fiberkabel benyttes.

37 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 3) Områdenettverk – 4) Fjernnettverk WAN : Det er ønskelig å kjøre IP som backbonenett.

38 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 5) Fjernaksess for brukere : Det er ønskelig med en større mulighet for fjernaksess for alle brukere, både fra bærbare PC’er og fra mobiltelefoner. Det er her viktig å ha et høgt fokus på sikkerhet.

39 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 6) Integrasjon av SNA, DECnet og andre hist. tekn. : Nye applikasjoner skal benytte programmeringsgrensesnittet (API) mot TCP/IP. Klient/Tjener applikasjoner mot databaser på stormaskin skal benytte DRDA som mellomvare for tilgjengelighet via TCP/IP. Eksisterende terminaler og løsninger som ikke kan benytte http og Java, skal kommunisere via DLSw.

40 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Rutingprotokoller : Det skal brukes RIP2 som er enkel, stabil og moden.

41 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Tjenstekvalitet på nettverksnivå ( QoS ) : Trafikken skal deles inn i to kategorier, prioritert trafikk og vanleg trafikk. Teknologien er her ikke helt moden – så dette må det jobbes nøye med. Interessante teknologier er : IEEE 802.1p/q, DiffServ, DEN og MPLS.

42 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Domener, adresser og adressering : Offisielle Internettadresser skal brukes dersom de kan fremskaffesi tistrekkelig kvanta, eventuelt supplert med NAT på mindre kontorer/segmenter. I motsatt fall må NAT velges for hele organisasjonen, og såkalte private adresseområder benyttes internt. DHCP skal brukes for adressering til alt klientutstyr. Tjenere og nettverksutstyr som er stasjonært og permanent, skal ha statiske adresser.

43 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Domener, adresser og adressering : DNS skal brukes som oppslagstjeneste for adresser til navn. Denne skal fungere sammen med DHCP tjenesten slik at også noder med dynamiske adresser får korrekte og tilgjengelige navn. Videre skal den kunne sikres så snart nye sikringsstandarder blir innarbeidet i produkter og nettverk.

44 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Multicasting, multimedia – applikasjoner : strategi ikke klarlagt

45 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt Svitsjing og ruting : Hardware ruting ( nivå 3 svitsjer) i stamnett/ryggradsnett Regulære LAN svitsjer ut mot klienter i nettverket Regulære rutere på grensen mot fjernnett og eksternt nett. Lokalnett skal partisjoneres på avdelingsgrenser som skal skilles av rutende svitsjer.

46 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 12) Lokalnett – teknologi : Det skal benyttes Ethernett 100 / 1000 Mbps.

47 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 13) Tilgjengelighet og robusthet : Feil i hardware og/eller programvare i sammenkoblinbgsutstyr, strømbrudd, linjefeil og lignende skal ikke føre til totale driftsavbrudd Eksterne kostnader i forbindelse med feil innenfor følgende områder skal unngås : -direkte tap ( tapte transaksjoner, tapte kontrakter osv. ) -Indirekte tap gjennom misfornøyde kunder og negativ omtale i media. -Følgeskader ( ansvar )

48 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 13) Tilgjengelighet og robusthet : Dette vil kreve fokus på følgende i pålitelighetskjeden : oHardware oStrømforsyning oKommunikasjonslinjer oKritiske tjenerressurser

49 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt 14) Konvergens ( tele/data/faks/video/andre tjenester ) : Dette er noe som er under kontinuerleg utvikling og som krever en god oppfølging Utfordringene for TCP/IP nettene er å få en tilgjengelighet på 100% for å kunne transportere sanntidsdata ( tale, video)

50 S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT SKL sitt pilotprosjekt


Laste ned ppt "S U N N H O R D L A N D K R A F T L A G GIGABIT ETHERNETT Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Trondheim 01.11.2001 IP – baserte nettverk Johannes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google