Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift på reiseregninger - fradragberettigede prosjekt Registering og kontroll-rutiner :

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift på reiseregninger - fradragberettigede prosjekt Registering og kontroll-rutiner :"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift på reiseregninger - fradragberettigede prosjekt Registering og kontroll-rutiner :

2 2 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Reiseregninger: - MERVERDIAVGIFT på prosjekter med fradragsrett Generell info og bestemmelser finner dere her: –Persontransport og hotellovernatting - endring i regler fra 01.09.2006Persontransport og hotellovernatting - endring i regler fra 01.09.2006 - Merverdiavgift - Utvidelse av prosjekter fra 01.11.2009 (VLR)Merverdiavgift - Utvidelse av prosjekter fra 01.11.2009 (VLR) Attestant for Var.lønn og Reiseregninger: Hvilke prosjekter omfattes av fradragsretten ? -Kontakt Lokal Prosjektstøtte for prosjektoversikt og oppdatering. REGISTRERINGSPROSEDYRER for mva-prosjekter: I PagaWeb, se videre foiler, eller her –Merverdiavgift - Reiseregninger 05.03.2009 (red 30.10.2009)Merverdiavgift - Reiseregninger 05.03.2009 (red 30.10.2009)

3 3 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift – Reiseregninger A) - Prosjekter med fradragsrett for MVA Gjelder godtgjørelse knyttet til prosjekt *) som har rett til å fradragsføre mva –Persontransport ( 8%) –Hotellovernatting ( 8%) *) Eksternfinanisierte forskningsprosjekter Lokal prosjektstøtte (LP-rollen) og Attestant Var.Lønn.Reise må være i dialog for avklaringer på hvilke prosjekter dette gjelder. Utvidet fradragsregistrering innføres fra 1.11.2009 se nærmere infor her: http://www.ntnu.no/okonomi/dokumenter/Interne/lonn/faglige_tema/MVA- foiler-0510_2009JES.pdf For mer detaljer se Økonomiportalen-Regnskap-Merverdiavgift- (nettsiden ikke oppdatert pr 30.10.09) http://www.ntnu.no/eksternweb/multimedia/archive/00009/Persontransport_og_ho_9429a.pdf

4 4 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift – Reiseregninger A) - Prosjekter med fradragsrett for MVA Utfører: Attestant VarLønnReise -”Sum beløp” for refusjon persontransport og/eller hotellovernatting skal konteres slik: -Art 7121- Reiseutgifter med fradrag for mva. (TT-kode 1282) -Andre godtgjørelser og refusjoner konteres slik: -Art 7131 – Tjenestereiser ansatte Reiseregningen i Pagaweb, se egen registrerings- og kontrollprosedyre. NB! Gjelder kun mva (8%) i Norge.

5 5 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift – Reiseregninger A) - Prosjekter med fradragsrett for MVA Prosedyrer for registrering på reiseregningen i PagaWeb Utfører: Attestant VarLønnReise -Sum reisegodtgjørelse ”minus” utlegg til persontransport og hotellopphold konteres: -Art 7131 – Tjenestereiser ansatte -Sum utleggsrefusjon (kvitteringstotalen) for persontransport og hotellopphold konteres til: -Art 7121 – Reiseutlegg med fradrag for mva. MERK! Konteringsspesifikasjonen MÅ oppgis slik i feltet ”Merknader”: (se eksempel på neste foil) 7121 ”MVA”+ kvitteringsbeløpet / (7131)

6 6 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift – Reiseregninger Eksempel på PagaWeb-reiseregning: Kvittering fra taxi med 8% moms, registreres slik: Bruttosum = Moms (8%) + Netto


Laste ned ppt "1 Nettverksmøte - Var.lønn/Reise 5.11.2009 Merverdiavgift på reiseregninger - fradragberettigede prosjekt Registering og kontroll-rutiner :"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google