Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009. Frister •15. des. Budsjettjustering •19. januar: Anvisning fakturasystemet •20. januar: Des-09 stenges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009. Frister •15. des. Budsjettjustering •19. januar: Anvisning fakturasystemet •20. januar: Des-09 stenges."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009

2 Frister •15. des. Budsjettjustering •19. januar: Anvisning fakturasystemet •20. januar: Des-09 stenges for leverandør og kunde bilag •Hovedboksbilag etter 20.01 må sendes øk.avd for registrering •Kontroll av HB: Rapporten OFR10 Posteringskontroll før 20. jan med ev justering til Øk.avd

3 Periodisering Anordningsprinsippet:  Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. •Kjente utg/innt: Når transaksjoner er gjennomført: Risiko og kontroll har gått over fra kjøper til selger: Normalt er dette når varene/tjenestene er levert. •Systemet setter Bokføringsdato (HB-periode) = Fakturarato •Normalt er leveringstidspunkt=fakturadtao=HB-periode •I noen tilfeller må systemets satte HB-periode justeres til leveringstidspunkt vha periodiseringsbilag.

4 Periodiseringsbilag •Leveringstidspunkt er styrende •Periodiseringsbilag dersom: –Fakturadato -2009. Faktura anvist etter 20.01 –Varen levert i 2009 og fakturadato 2010 –Varen levert i 2010 og fakturadato 2009 •”Hvilket år” - Må opplyses i kommentarfeltet •Beløp som betyr noe for resultatet •Bare mulig 8 dager etter 20.01

5 Utstyr/Inv over 100 000 Kr Investeringsregnskapet •Bokføres på egen funksjonsserie – 00XXX •Ompostering innen 31. desember •GKRS – regnskapsstandarder –KRS nr 1, 2 og 4 •Konsekvens av føringsmåten –Avskrivninger i KOSTRA –Offisielle resultater •Nettsted: http://www.gkrs.no/

6 Avskriving av fordringer •Alle balansekonti skal være reelle •Gjennomgang av fordringene innen 31.12 •Avskrives når: –Konkurs –Foreldet –Andre grunner •Utgiftsføres på skolene – art 4709

7 Innrapportering av administrasjonsutgifter vedrørende forvaltningen i eiendomsforvaltningen utgår – Funksjon 14290 – KOSTRA 421 Fagenhet eiendom lager grunnlag for ompostering i periode 13. Kredit Funksjon 15200Debet Funksjon 14290

8 Overgang til nytt år •Bilagsnummerering – Seriene fortsetter •Bunkenavn (hovedbok): – 2009: 25-311209-1 – 2010: 25-140110-1 •Skanne (registrere) alle 2009-bilag før vi begynner på 2010-bilagene. •Jan-10 åpnes fra 2.januar – alle moduler

9 Periodestenging – Ajour regnskap •Periodestenging den15. i påfølgende måned. Fakturadato bestemmer perioden •Mange fakturaer blir ikke behandlet innen stenging og kommer på feil periode. •Periodens regnskap har betydning for følgende rapporteringer: •Rapportering til FT (tertial) og OFK-ledelsen (måned) •Kvartalsrapportering til SSB •Momskompensasjon – foreldelse •Moms - avgiftsperioder

10 Momskompensasjon – Foreldelse av krav - §10 •” Foreldelsesfristen er sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode.” •Det er fakturadatoen som bestemmer avgiftsperioden •Kravet må kun omfatte fakturaer med fakturadato i de to foregående avgiftsperioder. •Det er ingen forutsetning at fakturaen er betalt.

11 Avgiftsperioder Avg-PeriodeFaktura-datoerForeldet dato 1jan-feb31.okt 2mars-april31.des 3mai-Juni28.feb 4juli-aug30.apr 5sept-okt30.jun 6nov-des31.aug

12 Konsekvens av foreldede bilag •Revisjonen har bedt om at framtidige krav ikke inneholder fakturaer som er foreldet. Vi må kontrollere for dette - Endre momskode til 00 •Tapt refusjon må utgiftsføres i skolens/enhetens regnskap •6. avgiftsperiode innholder foreldede krav.

13 Hva må gjøres for å unngå foreldelse og tapt kompensasjon (retningslinjer) •Attestasjon og anvisning må skje innenfor fristene. •Ikke ferdig med godkjenningene – ev forhandlinger og reklamasjon. Attestere, anvise, bokføre, men ikke betale. Sette på sperre i økonomisystemet for betaling. •Be leverandøren om kreditnota og ny faktura (ny fakturadato).

14 Momskompensasjon – ESA-vedtak •Fra 1.1 2008. ESA-vedtak: Ikke kompensasjon når: ”… driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget”. •Begrensning i momskomp for fylkeskommunal kursvirksomhet; salg av kurs i en konkurransesituasjon. •Må føres på prosjektnr som automatisk setter mva- kode=00. Kan ikke overstyres.

15 Internkjøp/internsalg – Fordeling av utgifter Framgangsmåten bestemmes etter følgende rekkefølge: 1.Budsjettjustering 2.Fordeling på riktig funksjon/ansvar når en faktura konteres i fakturasystemet. Videresende til annet ansvar/funksjon 3.Lønnsutgifter fordeles fast i lønnssystemet, så langt det er mulig. 4.Samme utgiftsart krediteres hos ”selger/fordeler” og debiteres hos ”kjøper/bruker” 5.Kjøper/Bruker: Korrekt art 0/1/2 og Selger/Fordeler art 690) Art 2900 og art 7900 skal aldri benyttes Art 1900 Husleie brukes bare ved leie fra private (ikke ved avtalte interne leieforhold; da 690 og korrekt art 1/2) Småbeløp bør ikke fordeles Registrering (og kontroll) gjøres av sentral økonomiavdeling. Kundefakturaer skal aldri brukes til intern fordeling.

16 Bokføringsloven •KRD har sendt på høring (forskriften) om å gjøre bokføringsloven gjeldende for kommunene. – fra 1.jan 2011 •Vil nok oppfattes som strengere enn dagens praksis. •Skjerpede krav på en rekke områder


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009. Frister •15. des. Budsjettjustering •19. januar: Anvisning fakturasystemet •20. januar: Des-09 stenges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google