Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra

2 Avtale Alle som utfører arbeid for Utdanningsdirektoratet, skal ha en skriftlig avtale Satser for godtgjørelse til eksterne ligger på Utdanningsdirektoratet.no

3 Personopplysninger Etternavn – fornavn – Fødselsnummer 11 siffer
Privatadresse – postnummer - poststed Bankkonto – 11 siffer Skattekommune – nr. og navn Telefonnr. privat/ mobil – arbeid settes i merknadsrubrikken E – postadresse

4 Selvstendig næringsinntekt?
Arbeid utført for Utdanningsdirektoratet må være i samsvar med registrert næringskode i Brønnøysundregisteret Faktura på alt - inkludert reiseutlegg Dersom utført arbeid ikke samsvarer med næringskode utbetales honoraret som lønn med skattetrekk

5 Lønn Lønn Vanlig lønnsmottaker (Ikke registrert i Brønnøysundregisteret) Oppdraget for Utdanningsdirektoratet ligger utenfor registrert næringskode i Brønnøysundregisteret – for eksempel nemndarbeid i frisørfaget, foredrag og undervisningsoppdrag Benytt skjema x Skattekort innhentes elektronisk

6 Hvor finnes skjema ? Utdanningsdirektoratet.no/ Om direktoratet/Honorar og reiseregninger

7 Lønn og godtgjørelser Antall timer skal spesifiseres - dato - år - tidspunkt Hvis baksiden av skjemaet ikke passer, skriv eget ark som stiftes fast til skjemaet påført regningsutsteders navn Telefonnr og e-post adresse fylles ut i merknadsrubrikken Skjemaet tas ut på papir og underskrives i feltet ”Regningsutsteders underskrift ” Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at oppdraget er avsluttet

8 Reiseregning Bruk reiseregningsskjema utarbeidet av Direktoratet for statlig økonomistyring – ligger på Utdanningsdirektoratet.no Reisen skal utføres på den for staten hurtigste og rimeligste måte Kun en reise ”tur retur” pr. skjema Ved overnatting, skal navn og adresse oppgis, jf. egen rubrikk på side 2 av reiseregningen .

9 Privat i forkant/etterkant av tjenestereisen
Hvis tjenestereisen forlenges av private grunner, skal reiseregningen skrives med de reisetidspunkt som ville vært mulig i forhold til start og stopp på tjenesteoppdraget. Skriv i merknadsrubrikken hvorfor reisetidspunkt på billetter ikke stemmer med oppgitt data på reiseregningen.

10 Refusjon av reiseutgifter
Ulegitimerte - F eks parkometer-, bom-, bro- og tunnelutgifter, piggdekkavgift Legitimerte - Utgifter til soveplass og plassbillett Parkeringsavgift Utgifter til tjenestelig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/internettmeldinger Porto, papir og konvolutter Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter ”Tips” refunderes ikke

11 Reiseregning forts Utlegg betalt av oppdragsgiver – føres på side 2 på skjemaet Hvis andre har betalt reiseutlegg, skrives dette i merknader på side 2 Reiseregningen må tas ut på papir og underskrives av regningsutsteder Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at reisen er foretatt

12 Vedlegg til reiseregning
Kvitteringer på taxi, buss o.l. limes på et A4 ark og merkes med navn Flytogbilletter vedlegges Elektroniske billetter - også de som blir fakturert direkte til Utdanningsdirektoratet (fly, tog) Reiserute og innsjekkings/setekvittering for fly Kvittering skal vise at den er betalt av regningsutsteder Program for kurset/møtet Utlegg som ikke kan dokumenteres, er oppgave – og trekkpliktige

13 TAXI Hovedregel – forhåndssamtykke
På reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet Fra sted – til sted opplyses Formålet med turen Hvem har vært med i samme taxi Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i § 3 nr.1 (hurtigste og rimeligste måte), kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes.

14 Bruk av egen bil Satsen kr 4,05 pr km – i Tromsø + kr 0,10
Forhåndssamtykke må innhentes Reisespesifikasjon – nøyaktig redegjørelse fra - til

15 Passasjer Satsen er kr 1,00 pr arbeidstaker
Passasjeren må ha oppdrag for Utdanningsdirektoratet Navn på passasjer, strekning og km skal oppgis i merknader Strekning – fra – til – km – for hver passasjer Forhåndssamtykke må som hovedregel innhentes Har en vært passasjer, skal navn på sjåfør oppgis i kommentarfeltet

16 Kostgodtgjørelse fra 01.01.2014 Statlig regulativ
For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning beregnes ikke kostgodtgjørelse. Statlig regulativ Dagdiett - uten overnatting 5-9 timer kr 200,- 9-12 timer kr 310,- Over 12 timer kr 510,- Trekk kost dagdiett Lunsj kr 200,- Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett” Middag kr 250,- Døgndiett - med overnatting Over 12 timer kr 690,- For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Trekk kost døgndiett Frokost 10% kr 69,- Alltid trekk for frokost på hotell Lunsj 40% kr 276,- Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett” Middag 50% kr 345,- Arbeidstaker har opplysningsplikt i de tilfeller måltider er dekket

17 Måltidstrekk Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen Ingen betydning om lunsjen består av kald eller varm mat Når en blir ”normalt mett”, regnes det som et fullverdig måltid Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 100,- for hver 24.time

18 Overnatting på hotell Ved overnatting på hotell er den ansatte pliktig til å benytte de rabattavtaler Utdanningsdirektoratet er bundet av Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil kr 1650- I de tilfeller beløpet overstiger kr skal dette grunngis i kommentarfeltet på reiseregningen

19 Nattillegg Ved privat overnatting i Norge gis et ulegitimert nattillegg på kr 420,- Nattillegg utbetales ikke Ved overnatting på hotell Ved overnatting i egen bolig (skattemessig bosted) Ved overnatting i annen bolig som en selv eier eller leier Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter (hybel, leilighet eller lignende) Sovekupe/lugar er inkludert i billetten

20 Privat overnatting Nattillegg kr 420 Kostgodtgjørelse kr 690
Deles i skattepliktig del og skattefri del Med kokemulighet (hybel/brakkesats) Kr 195,- skattefri Kr 495,- skattepliktig fra Uten kokemulighet (pensjonatsats) Kr 300,- skattefri Kr 390,- skattepliktig fra

21 Oppdrag om bord på båter o.l.
Oppdrag om bord på ferge mellom Norge og et annet land Statens særavtale for reiser i Norge gjelder Ansees ikke som oppdrag i utlandet og særavtalen for utlandet kommer derfor ikke til anvendelse

22 Kostgodtgjørelse utland
PM 2009 – 21 Uten overnatting 6-12 timer 2/3 av kostsatsen for vedkommende land Fra og med 12 timer Full kostgodtgjørelse for vedkommende land Med overnatting Mer enn 1 døgn For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Trekk kost Frokost 10% Lunsj 40% Middag 50%

23 Nattillegg utland fra 1.januar 2010
PM Utgifter til overnatting dekkes etter orignalregning inntil de satser som gjelder for vedkommende land Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen, kan nattsatsen i særskilte tilfelle overskrides. I slike tilfelle skal det gis en begrunnelse for overskridelsen. Overskridelsen skal godkjennes av leder i forkant av reisen

24 Kompensasjonstillegg
Fra er satsen for kompensasjonstillegg kr 460 pr døgn ved tjenestereiser i utlandet Beløpet gis som kompensasjon for fravær fra hjemmet Godtgjørelsen gis for hele døgn og for påbegynte døgn på 12 timer og mer Hvis reisen varer mindre enn ett døgn, gis godtgjørelsen dersom fraværet har en varighet på 12 timer eller mer Kompensasjonstillegget er skattepliktig og går inn i feriepengegrunnlaget. Tillegget er ikke pensjonsgivende. Innberettes i SD kode 111 A som lønn

25 Reisetid eksterne Eksterne er ikke omfattet av Hovedtariffavtalen i staten og har derfor ikke krav på godtgjørelse for reisetid Reisetid til eksterne utbetales derfor ikke i Utdanningsdirektoratet

26 Innsending Honorar og Reiseregninger skal sendes:
Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Husk å merke med navn på kontaktperson/saksbehandler.

27 Utbetaling DFØ fastsetter kjøreplan for hvert år
Honorar utbetales i BONUS kjøringer to utbetalinger pr måned unntatt i juli og desember Reiser utbetales i REISE kjøringer Økonomiavdelingen benytter seg av alle kjøringer som er tilbudt av vår lønnssentral DFØ


Laste ned ppt "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google