Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Normen (30min)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Normen (30min)"— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Instruktørkurs for kommuner Normen (30min)

2 | 2 Innhold 1. Hva er Normen? 2. Juridisk bindende 3. Struktur og innhold 4. Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet 5. Faktaark og veiledere

3 | 3 Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren Basert på lover og forskrifter – kontrollert og godkjent av lovtolkende myndigheter Kompleks sektor med over virksomheter 1. Hva er Normen?

4 | 4 1. Hva er Normen? Helsedirektoratet (leder + sekretariat) Den norske Legeforening Sykepleierforbundet Norges Apotekforening KS Den norske Tannlegeforening DOT De regionale Helseforetak NAV Norsk Helsenett Private laboratorier Farmasøytene DIFI (observatør) Datatilsynet (observatør) HOD (observatør) Observatører har tale- og forslagsrett Styringsgruppen

5 | 5 1. Hva er Normen? | 5 Etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet Ett regelsett Stole på samhandlingspartner Harmonisere sikkerheten mellom virksomheter i sektoren

6 | 6 2. Juridisk bindende Juridisk bindende for ”virksomheter” som er tilknyttet Norsk Helsenett (iht avtalen om tilknytning) Kan være krav i en avtale (for eksempel databehandleravtale) Veiledende for alle andre

7 | 7 3. Struktur og innhold Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del

8 | 8 3. Struktur og innhold Styrende del – viktige områder Definer ansvaret Etablere mål og strategi for informasjonssikkerhet Fastsette nivå for akseptabel risiko Utarbeide oversikt over behandlinger

9 | 9 3. Struktur og innhold Gjennomførende del – viktige områder Tilgangsstyring Datakommunikasjon (samhandling internt og eksternt) Opplæring Avtaler Driftsleverandører Systemleverandør

10 | Struktur og innhold Kontrollerende del – viktige områder Sikkerhetsrevisjon Risikovurdering Avvikshåndtering Ledelsens gjennomgang

11 4. Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet | 11 Samling av alle dokumenter i en bestem struktur: Styringsdokumenter Prosedyrer Maler Opplæringsmateriell NB! Skal være på plass i alle kommuner, interkommunale selskaper, driftsleverandører, private tjenesteytere mv.

12 | 12

13 | Faktaark og veiledere Faktaark og veiledere omhandler ulike temaer og angir forslag til løsninger Angir eksakte krav og veiledninger  Klikk på ”Kommune” Eksempel: Faktaark 45 - Personvern og informasjonssikkerhet - en kort orientering for det enkelte helse- og sosialpersonell i kommuner

14 | Faktaark og veiledere Veiledere om: Fjernaksess Forskning Tilknytning av kommunen til helsenettet Helse- og sosialtjenesten i kommunen og fylkeskommunen Tannhelsetjenesten Legekontor


Laste ned ppt "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Normen (30min)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google