Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om prosjektmedlem Prosjektet oppdragsgiver Bakgrunn oppdraget Tiltak Målet med prosjektet Beskrivelse av Teknologi Funksjoner Data base Planlegging av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om prosjektmedlem Prosjektet oppdragsgiver Bakgrunn oppdraget Tiltak Målet med prosjektet Beskrivelse av Teknologi Funksjoner Data base Planlegging av."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Om prosjektmedlem Prosjektet oppdragsgiver Bakgrunn oppdraget Tiltak Målet med prosjektet Beskrivelse av Teknologi Funksjoner Data base Planlegging av prosjektet Produktoversikt Testing Hva vi har lært Spørsmål?

3 Gruppe36 består av to studenter fra HiO Gruppen var 4 stykker i begynnelsen Kanagasabai kannan og Abel Yemane Bestemt oss å satse mye mer enn det vi hadde planlagt siden oppgave var regnet for 4 stykker men vi ble bare 2 fra midten av tiden. Kjent ikke med hverandre fra før så det var ekstra utfordring for oss for å dele oppgaven, vist ikke hverandres sterke og svake sider.

4

5 Oslo Ungdommens Motorsenter, Haugenstua. Selvstendig Klubb, Barn og ungdom kan prøve sine ferdigheter under trygge forhold Ble startet i 1980, Oslos første innendørs skatehall på 375 kvadratmeter, asfaltert, med lysanlegg. Motorsenteret er en sosial møteplass der ungdom kan ilegne seg kunnskap og ferdigheter i et trygt og positiv miljø. Under kyndig opplæring og veiledning ønsker motorsenteret å utvikle interessen for trafikksikkerhet, spenningsaktiviteter og motorsport. Tilbud til spenningsøkende og motorinteressert barn og ungdom

6 Behov for vel fungerende system som kan gjøre håndteringen av oppdragene enklere. Support og salgsavdelingen ønsket et felles system for å registrere og behandle alle leads. Å gjøre hverdagen enklere for både sjefene, ansatte og kundene(medlemmer og ikke medlemmer)

7 Tiltak - Tiltaket har i dag en lett Internett løsning. - Det trenges en webside som er informativ for brukere. - IT- løsning som inneholder et rapporteringssystem for - Timelister - Antall besøkende som låner utstyr - Diverse salg - Påmelding av nye medlemmer. - I dag gjøres dette i papirform og er Veldig tungvindt

8 Målet med prosjektet Å skape spennende og utfordrende fritidsaktiviteter under trygge og kontrollerte forhold og med fokusrettet mot trafikksikkerhetsarbeide. Informativ for brukere og IT- løsning som inneholder et rapporteringssystem for de tiltakene. Registrere nye ansatte og medlemmer via nette isteden på papirform.

9 Beskrivelse av teknologier MYSQL PHP JAVA SCRIPT HTML CSS

10 Arbeidsverktøy og utviklingsteknologi Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Excel 2007 Rational rose Notepad Adobe Photoshop CS Paint DbDesigner 4

11 Funksjoner Logging - ledelse ( til alt) - ansatt (til begrenset område) Registrering - Ansatte - Medlemmer

12 Hva vi har laget Name Ansatt/ (Ansatt, listAnsatt,regAnsatt,SlettAnsatt og ValiderAnsatt) Ansatt/ Innlogging/ (KunAnsatt, loggInnindex, og loggut) Innlogging/ Kunde/ (Bildeopplast, finnkunde Info, finnkunde nr, hente kunde info, hente kunde nr, kunde, kundebilder, liste alle kunder, registrering, slettkunde og validerkunde) Kunde/ Kundebehandling/(antall bes, finnlaaneren info, hent laaneren info,hent bes, låne, levert, Levertindex, reglåne, reglevert og slettlånetinfo) Kundebehandling/ TimeListe/(henttimelist, listtimelist, regtime, time og validertimelist) TimeListe/ Utstyr/ (finnUtstyr, hentUtstyrNr, regUtstyr, slettUtstyr og utstyr) Utstyr/

13 Use case modellen

14 Sekvensdiagram reg av ansatt

15

16 Kode eksampel av slettpassord Slett passord "; echo " Du er logget deg som:".$_SESSION['valid_user']." "; echo " $bNavn=trim($HTTP_POST_VARS['brukernavn']); if( $bNavn != "") { mysql_connect('cube.iu.hio.no','s992478','') or die('Kan ikke koble til db'); mysql_select_db('s992478')or die('Kan ikke koble til s992478'); $sql="DELETE FROM bruker WHERE brukerNavn = '$bNavn'"; $res = mysql_query( $sql); if (!$res) { echo 'Could not run query: '. mysql_error(); exit; } else { $colo = "#C0C0C0"; echo " Alle opplysninger om Brukernavn: $bNavn er slettet. ". " "; } } else { $colo = "#F4A460"; echo " Fyll ut felt!.. "; }

17 Planlegging av prosjektet Fremdriftsplan og arbeidsplan - Et hjelpemiddel for å holde oversikt over fremdriften i prosjektet - Beskrevet arbeidet i en hver fase (frister, oppdeling av arbeid og fastsetting av tider) Utviklingsmiljø - Gruppen hadde frihet til å velge(fremgangsmåter og programmering språket for utvikling av løsninger.) Prosessmodell - RUP(Rational Unified Process) styringsmodell for vårt prosjekt. Hvem, hva, hvordan og når. - Gir retningslinje, maler og mønstrer - Reduserer risiko og øker forutsigbarhet

18 Produkt oversikt At administratorer og ansatte kan logge seg inn og få oversikt over side og alt som foregår Kun administrator som har tilgang til alt. De kan endre eller slette en ansatt eller medlem. Administratoren skal kunne registrere de nye ansatte og de nye medlemmer. Gir de som er registrert ansatt nr(ansatte) eller kunde nr(medlemmer). Man kan laste opp bilder for å bruke dem som medlemmer. Alle må være registrert for å ta oppdrag eller å låne noe utstyr. Oppdraget lagres og arkivers i database med å søke mulighet.

19 Testing En viktig del av en utviklingsfase, der man bør oppdage eventuelle feil på ett så tidlig tidspunkt som mulig. Ikke lett å få databasene til å fungere som det skulle fungere. Vi hadde problemer med størrelsen av hjemmesiden fra pc til pc. God hjelp i form av å spare oss for en del arbeid, som man kan få ved å oppdage feil og mangler på ett sent tidspunkt i prosjektperioden. Alle moduler har blitt testet, og vi fortløpende i utviklingsfasen funksjonstestet hver modul hver for seg, funksjonstest på hele systemet som helhet, og at det fungerer når det er sydd sammen. Mange positive tilbakemeldinger under testfasen

20 Hva har vi lært? Jobbe mot felles mål At samarbeid er et sentral rolle Å ha tålmodig og lytte til hverandre er svart viktig Hvor viktig det er med testing av programmet Viktighet av å dokumentere underveis. Å arbeide under tidspress og å ta avgjørelser om hva som skal prioriteres når noe må vike for noe annet. Viktigheten av å arbeide strukturert å jevnt, samt å samarbeide for å utveksle erfaringer.

21 Konklusjon Viktig del av prosjektet har vært å samle informasjon for så å lage gode spesifikasjoner. Vi har vi hatt stort faglig utbytte av å arbeide med den teknologien vi har benyttet. Dette er, som studenter, den første web - applikasjonen vi har utviklet fra tanke til ferdig produkt, og både vi og vår oppdragsgiver er meget fornøyde med det resultatet vi har fått. Prosjektet har mer eller mindre blitt utført som planlagt

22


Laste ned ppt "Om prosjektmedlem Prosjektet oppdragsgiver Bakgrunn oppdraget Tiltak Målet med prosjektet Beskrivelse av Teknologi Funksjoner Data base Planlegging av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google