Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-TrøndelagAvansIT Hovedprosjektoppgave 1 ” Overv å kningskamera ”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-TrøndelagAvansIT Hovedprosjektoppgave 1 ” Overv å kningskamera ”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Høgskolen i Sør-TrøndelagAvansIT Hovedprosjektoppgave 1 ” Overv å kningskamera ”

3 INTRODUKSJON

4 Introduksjon Litt om oppdragsgiver: AvansIT er en liten bedrift med 10 fulltidsansatte og et par studenter som arbeider deltid. Deres hovedvekten ligger p å drift og salg av IT-utstyr, samt Web-design. AvansIT driver ogs å med programmeringstjenester, reklame, bredb å nd og salg av PC-utstyr. http://www.avansit.no

5 • Gruppen best å r av: Hanh Phuc Jenny Le Nguyen og Cecilie Marie Berglund Begge fra 3DDT • Oppdragsgiver: Kjell Sundnes, AvansIT • Veileder: Grethe Sandstrak, H ø gskolen i S ø r-Tr ø ndelag Introduksjon

6 PROBLEMSTILLING

7 Problemstilling Bakgrunn for problemstilling: Dagens overv å knings system hos AvansIT best å r av en loggbok hvor hver person som kommer f ø rst/sist m å skrive seg inn/ut og det er disse som har ansvar for blant annet l å sing (opp/igjen) av alle d ø rene. Da det i blant glemmes å l å se eventuelle d ø rer er det ø nskelig med et system hvor de ansatte m å stemple seg inn/ut, og man kan p å den m å ten se hvem som gikk sist. Det er ogs å ø nskelig at det skal brukes et overv å kningskamera som skal st å p å til fastsatte tider p å d ø gnet og som utl ø ses ved enten feil inntasting 3 ganger eller at det er bevegelse foran kamera.

8 Problemstilling Selve problemstillingen: Det skal lages et brukergrensesnitt system som kontrollerer et overv å kningskamera. Det skal ogs å v æ re tilgjengelig et tastatur hvor hver ansatt m å taste en personlig kode n å r han/hun kommer og g å r hver dag. P å denne m å ten vil ogs å systemet kunne fungere som et stemplingsur. Hvis det tastes feil ansatt nummer 3 ganger eller det blir oppdaget bevegelse foran kameraet, skal en alarm g å og det skal sendes en SMS til de som er administrator. Hendelsen skal loggf ø res, og det skal tas bilde/video.

9 PRODUKTET

10 Produktet Hvorfor valgte vi denne oppgaven? Da det var tid for å velge oppgaver, hadde vi ikke funnet en egen oppgave, s å vi var n ø dt til å velge en av de som skolen hadde f å tt inn. Vi gikk gjennom listen og fant hvilke som var interessante. Det falt p å noen spesielle, og vi ble enige om å velge denne oppgaven. Vi hadde lyst til å l æ re noe nytt og samtidig bruke den kunnskapen vi hadde, derfor passet denne oppgaven veldig bra. Vi ringte til oppdragsgiveren og spurte om vi kunne f å reservert oppgaven og det gjorde vi.

11 Produktet Hvordan har vi l ø st oppgaven? Vi har laget to brukergrensesnitt, et administrasjons program og et program som skal kj ø re hele tiden. Disse har f å tt navnene GUI og Tastatur. GUI best å r av: - Kamera/Alarm innstillinger - Logg-visning med utskriftsmuligheter - Registrering og redigering av ansattes opplysninger - Endring av brukernavn/passord Tastatur er et enkelt program som lytter p å et tastatur etter inntasting av ansattnummer etterfulgt av F1-F4. Ut ifra hvilken hurtigtast som velges kommer det en lyd snutt som forteller om hendelsen er fullf ø rt eller ikke. Ved inntasting av ansattnummer feil 3 ganger vil det bli tatt bilde av vedkommende og det utl ø ses en alarm.

12 Produktet Hvordan fungerer systemet?

13 VIDEREUTVIKLING

14 Videreutvikling • Bedre sikkerhet, f.eks med hjelp av kryptering av informasjon som sendes til og fra applikasjonene • Endring av database • Tilpasning om produktet skal selges • Fjernkontroll for å skru av og p å alarm • Elektronisk kodel å s p å d ø ren i stedet for tastaturet • MMS bilde ved alarm • Video snutt p å mobilen ved alarm • Sammenligne bilde med de ansattes bilde • P å minnelse om å bytte passord/kode • Personlig kode i tillegg til ansattnummer • Mulighet for å gj ø re endringer i administrasjons programmet hjemme • 360° kamera dekning

15 KONKLUSJON

16 Konklusjon Det at vi skulle programmere i et nytt spr å k var litt skremmende, men n å r vi kom i gang gikk det fort framover. Det som imidlertid har bydd p å problemer er sm å enkle oppgaver, som f.eks å finne ut hvordan man lytter etter om F1 blir trykket. N å r man bruker Visual Studio og er fra f ø r vant til å programmere i Java, blir man n ø dt til å tenke forenklet, fordi tingene i C# er MYE enklere enn hva de er i Java. Produktet som vi st å r igjen med, er vi forn ø yde med, og er overrasket over hva vi egentlig er i stand til. Vi har under prosjektet blitt mer selvstendige, og har l æ rt hvordan det er å kommunisere med en oppdragsgiver. Vil ogs å si at vi har utvidet v å rt faglige spekter.


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-TrøndelagAvansIT Hovedprosjektoppgave 1 ” Overv å kningskamera ”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google