Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn i byggesak En temaveiledning. Tilsyn i byggesak En temaveiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn i byggesak En temaveiledning. Tilsyn i byggesak En temaveiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Tilsyn i byggesak En temaveiledning

3 Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i pbl og forskriftene overholdes innen kommunen

4 Flere formål 1 Avdekke om aktørene gjør jobben sin 2 Forebygge feil
3 Oppdragende. Aktørene skjerper seg for å unngå “riset” 4 Avdekke feil tidligst mulig 5 Redusere samfunnsmessige kostnader

5 Ansvarsrett basert på tillit
• Kommunens oppfølging må være tilstrekkelig for å avdekke regelbrudd. Eksempel: En kommunes mål: 10% En kommunes virkelighet: <5% Derfor; viktig med målrettet tilsyn

6 Hva er tilsyn Ordboken sier Tilsyn (av tilse), overvåkning, kontroll,
stå, være under t- av noen / ha, føre t- med noe(n) Tilsyn kan være enhver metode som er nødvendig for å avdekke regelbrudd. Tilsyn har annet mål enn bygningskontroll: Kontrollen er privatisert Tilsynet er offentlig

7 Tilsyn bør avgrenses Erfaring viser at man oppnår mer med mindre og avgrensede tilsyn Fokus på definerte områder vil avdekke om foretaket er i stand til å forstå oppgavene sine. Resultat av avgrenset tilsyn gir grunnlag for å forklare foretaket betydningen av å bruke styringssystemer i byggeprosessen

8 Tre hovedformer • Revisjonstilsyn • Dokumenttilsyn • Inspeksjonstilsyn

9 Tilsyn må planlegges og organiseres
Kommunen er alltid myndighet - andre kan gjøre jobben

10 Tilsyn må planlegges og organiseres
• mål for antall • prioriteringer • fokuserte temaer • organisasjonsbeskrivelse for tilsynet • ressurstilgang • kompetansebehov/-oppbygging • samarbeid med nabokommuner • rutiner for tilbakemelding til BE

11 Tilsyn må gripe tak i bedriften i prosjektet
Rutiner Dokumenter i bruk

12 Gebyrlegging gir forventning om ytelse. Gebyr og plan må ses sammen.
Finansiering Gebyrlegges etter pbl § 109. Kan (bør) innbakes byggesaksgebyr Gebyrlegging gir forventning om ytelse. Gebyr og plan må ses sammen.

13 Organisasjonsmodeller
• Integrert tilsyn • Egen kommunal tilsynsenhet • Felles tilsynsavdeling • Løsere samarbeid • Innkjøp av tjenester

14 Tilsyn er del av byggesak
• Kan gjennomføres når som helst • Må knyttes til konkret byggesak • Skal bare avdekke feil i forhold til pbl. Ikke andre regelverk. Ser man tydelig feil etter annet regelverk bør man si fra til ved- kommende myndighet.

15 Tilsyn ved sentral godkjenning
Tilsyn er del av byggesak - og ja takk begge deler Tilsyn ved sentral godkjenning Tilsyn i byggesak

16 Tilsyn er del av byggesak
• bør omtales i forhåndskonferanse • bør vurderes i hver sak før tillatelse, om ja bør det fremgå av tillatelsen • ansvarlig søker kan “tilses” ved gjennomgang av søknad • tilsyn bør varsles

17 Varsel om tilsyn • hvilket tiltak • sted og tidspunkt • hensikt,
• tilsynets omfang • referansedokumenter • tilsynsgruppen; hvem er tilsynsleder m.m • program for tilsynet

18 Noen spørsmål til utførende
• Organisering av byggeplassen. • Vet du hvem som har ansvaret for utførelsen? • Bruker dere byggemappe som oppbevares på byggeplassen? Kan vi se den? • Hvordan vet du at det er de riktige tegningene du jobber etter? • Hva gjør du når du oppdager feil eller avvik?

19 Noen spørsmål til kontrollerende
Hvordan har du planlagt kontrollen av denne byggeplassen? Hvordan går du frem ved kontrollen? Hvilken avtale har du med utførende? Hva gjør du hvis du oppdager avvik? Kan vi se kontrolldokumentasjonen?

20 Tilsyn med kontroll

21 Rapport: Inspeksjonstilsyn
• Saksnr, gnr,bnr, adresse • Dato for tilsynet • Tilstede fra Tilsynet • Foretakets navn, foretakets folk • Formål,tilsynsområde, status, fremdrift • Observasjoner. Henvisninger til fremlagt dokumentasjon ( tegninger, sjekklister etc.)

22 Rapport: Inspeksjonstilsyn forts.
Konklusjon etter observasjonene Ingen eller ubetydelig svikt Behov for forbedringer av system eller bruk Kontroll ikke gjennomført eller dokumentert OK? Krav til forbedring med frist? Advarsel, tap av ansvarsrett?

23 Tilsynsmetoder

24 Revisjonstilsyn

25 Når Aktivitet Ansvar Etter tilsynet Utarbeide rapport Tilsynsleder Gjennomføre korrigerende tiltak Foretaket rapporterer Tilsynet arkiverer Initiere forbedringer Foretaket dokumenterer Lukke avvik

26 Målet var og målet er Kompetanse + kontroll (med tilsyn) = rett første gang og hver gang

27


Laste ned ppt "Tilsyn i byggesak En temaveiledning. Tilsyn i byggesak En temaveiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google