Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn i byggesak En temaveiledning Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i pbl og forskriftene overholdes innen kommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn i byggesak En temaveiledning Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i pbl og forskriftene overholdes innen kommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Tilsyn i byggesak En temaveiledning

3 Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i pbl og forskriftene overholdes innen kommunen

4 1Avdekke om aktørene gjør jobben sin 2Forebygge feil 3Oppdragende. Aktørene skjerper seg for å unngå “riset” 4Avdekke feil tidligst mulig 5Redusere samfunnsmessige kostnader Flere formål

5 Ansvarsrett basert på tillit Kommunens oppfølging må være tilstrekkelig for å avdekke regelbrudd. Eksempel: En kommunes mål: 10% En kommunes virkelighet: <5% Derfor; viktig med målrettet tilsyn

6 Hva er tilsyn Ordboken sier Tilsyn (av tilse), overvåkning, kontroll, stå, være under t- av noen / ha, føre t- med noe(n) Tilsyn kan være enhver metode som er nødvendig for å avdekke regelbrudd. Tilsyn har annet mål enn bygningskontroll: Kontrollen er privatisert Tilsynet er offentlig

7 Tilsyn bør avgrenses Erfaring viser at man oppnår mer med mindre og avgrensede tilsyn Fokus på definerte områder vil avdekke om foretaket er i stand til å forstå oppgavene sine. Resultat av avgrenset tilsyn gir grunnlag for å forklare foretaket betydningen av å bruke styringssystemer i byggeprosessen

8 Tre hovedformer Revisjonstilsyn Dokumenttilsyn Inspeksjonstilsyn

9 Tilsyn må planlegges og organiseres Kommunen er alltid myndighet - andre kan gjøre jobben

10 Tilsyn må planlegges og organiseres mål for antall prioriteringer fokuserte temaer organisasjonsbeskrivelse for tilsynet ressurstilgang kompetansebehov/-oppbygging samarbeid med nabokommuner rutiner for tilbakemelding til BE

11 Tilsyn må gripe tak i bedriften i prosjektet RutinerDokumenter i bruk

12 Finansiering Gebyrlegges etter pbl § 109. Kan (bør) innbakes byggesaksgebyr Gebyrlegging gir forventning om ytelse. Gebyr og plan må ses sammen.

13 Organisasjonsmodeller Integrert tilsyn Egen kommunal tilsynsenhet Felles tilsynsavdeling Løsere samarbeid Innkjøp av tjenester

14 Tilsyn er del av byggesak Kan gjennomføres når som helst Må knyttes til konkret byggesak Skal bare avdekke feil i forhold til pbl. Ikke andre regelverk. Ser man tydelig feil etter annet regelverk bør man si fra til ved- kommende myndighet.

15 Tilsyn er del av byggesak - og ja takk begge deler Tilsyn ved sentral godkjenning Tilsyn i byggesak

16 Tilsyn er del av byggesak bør omtales i forhåndskonferanse bør vurderes i hver sak før tillatelse, om ja bør det fremgå av tillatelsen ansvarlig søker kan “tilses” ved gjennomgang av søknad tilsyn bør varsles

17 Varsel om tilsyn hvilket tiltak sted og tidspunkt hensikt, tilsynets omfang referansedokumenter tilsynsgruppen; hvem er tilsynsleder m.m program for tilsynet

18 Noen spørsmål til utførende Organisering av byggeplassen. Vet du hvem som har ansvaret for utførelsen? Bruker dere byggemappe som oppbevares på byggeplassen? Kan vi se den? Hvordan vet du at det er de riktige tegningene du jobber etter? Hva gjør du når du oppdager feil eller avvik?

19 Noen spørsmål til kontrollerende Hvordan har du planlagt kontrollen av denne byggeplassen? Hvordan går du frem ved kontrollen? Hvilken avtale har du med utførende? Hva gjør du hvis du oppdager avvik? Kan vi se kontrolldokumentasjonen?

20 Tilsyn med kontroll

21 Rapport: Inspeksjonstilsyn Saksnr, gnr,bnr, adresse Dato for tilsynet Tilstede fra Tilsynet Foretakets navn, foretakets folk Formål,tilsynsområde, status, fremdrift Observasjoner. Henvisninger til fremlagt dokumentasjon ( tegninger, sjekklister etc.)

22 Rapport: Inspeksjonstilsyn forts. Konklusjon etter observasjonene Ingen eller ubetydelig svikt Behov for forbedringer av system eller bruk Kontroll ikke gjennomført eller dokumentert OK? Krav til forbedring med frist? Advarsel, tap av ansvarsrett?

23 Tilsynsmetoder

24 Revisjonstilsyn

25 NårAktivitetAnsvar Etter tilsynet Utarbeide rapportTilsynsleder Gjennomføre korrigerende tiltak Foretaket rapporterer Tilsynet arkiverer Initiere forbedringer Foretaket dokumenterer Lukke avvikForetaket dokumenterer

26 Målet var og målet er Kompetanse + kontroll (med tilsyn) = rett første gang og hver gang

27


Laste ned ppt "Tilsyn i byggesak En temaveiledning Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i pbl og forskriftene overholdes innen kommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google