Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggesaksprosessen 10 stp Introduksjon Høgskolelektor Fred Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggesaksprosessen 10 stp Introduksjon Høgskolelektor Fred Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggesaksprosessen 10 stp Introduksjon Høgskolelektor Fred Johansen

2 Innhold Innføring i hovedprinsippene i det rettgrunnlaget som gjelder for gjennomføring av plan- og byggesaker og selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i den. Overordnet bidra til en bedre forståelse for hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker.

3 Mål Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten
Beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL Identifisere regler for saksbehandling Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike tiltak

4 Mål Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører Identifisere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess Forklare bakgrunnen for myndighetenes HMS-krav til byggebransjen Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket

5 Arbeidsmappe Mappeoppgave 1: Lovforståelse - individuell
Mappeoppgave 2: Bruk av PBL med SAK og GOF - gruppe Mappeoppgave 3: Privatrettslige forhold i en byggesak - individuell (prosjektdokumenter, anbud, kontrakt) Mappeoppgave 4: HMS - individuell Mappeoppgave 5: Øvingslogg - individuell Mappeoppgave 6: Refleksjonsoppgave - individuell

6 Vurderingsgrunnlaget
3 oppgaver fra arbeidsmappa: Studenten velger 2 oppgaver Faglærer velger 1 oppgave


Laste ned ppt "Byggesaksprosessen 10 stp Introduksjon Høgskolelektor Fred Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google