Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kongsberg Gruppen ASA Resultat 2000. Agenda uHovedhendelser uResultatsrapport uSegmentinformasjon uPosisjoner uMarkedsgjennombrudd LNG uOppsummering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kongsberg Gruppen ASA Resultat 2000. Agenda uHovedhendelser uResultatsrapport uSegmentinformasjon uPosisjoner uMarkedsgjennombrudd LNG uOppsummering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kongsberg Gruppen ASA Resultat 2000

2 Agenda uHovedhendelser uResultatsrapport uSegmentinformasjon uPosisjoner uMarkedsgjennombrudd LNG uOppsummering

3 Hovedhendelser

4 uSamlet resultat på årsbasis -28 MNOK før skatt uDriftsresultat 4. kvartal 72 MNOK (EBITA 94 MNOK) uRekordstor ordreinngang både for Maritime og Defence & Aerospace 7 646 MNOK (4 230 MNOK) uFortsatt stigende ordreinngang i Offshore & Ocean Science Gjennombrudd i LNG-markedet Etablert i markedet for Dynamisk Posisjonering for kabelleggingsfartøyer

5 Hovedhendelser (forts.) uKostnadsreduksjoner gjennomført i selskaper med lav lønnsomhet Bemanningen redusert med 240 årsverk Andre kostnadsreduksjoner som arealer, sammenslåing av enheter etc uSkjerpet konkurransesituasjon innen Yachting & Fishery uKongsberg er valgt som leverandør av våpenstasjoner til US Army (Total ramme ca. 2 MRD NOK) uDavis er besluttet solgt og salgsaktivitet pågår

6 Resultatrapport

7 Driftsinntekter uVekst på 16%

8 EBITA Driftsresultat før goodwillavskrivninger uEBITA-margin på 5,4 % uDavis er ikke medregnet i tallene

9 Lavere EBITA-margin som følge av: uIntegrasjonskostnader og svake resultater i Ships Systems uVolumnedgang, ekstra utviklingsinnsats og bemanningsreduksjon på 68 årsverk i Offshore & Ocean Science uEkstra utviklingsinnsats og noe redusert salg i USA i 4. kvartal innen Yachting & Fishery EBITA-margin

10 Resultat før og etter skatt uDavis drift og nedskrivninger belaster resultatet med 216 MNOK i 2000

11 Ordrereserve uØkt ordrereserve både i Defence & Aerospace og i Maritime

12 Segmentinformasjon

13 Ordrereserve pr segment

14 Kongsberg Maritime Driftsinntekter og resultat uØkte driftsinntekter (6,2%), men redusert inntjening

15 Ships Systems Driftsinntekter og resultat uIntegrasjonskostnader belaster regnskapet med 30 MNOK uGod ordreinngang 798 MNOK (537 MNOK)

16 Yachting & Fishery Driftsinntekter og resultat u10% vekst i driftsinntektene og EBITA-margin på 5,1% (5,9%)

17 Offshore & Ocean Science Driftsinntekter og resultat uEBITA-margin 10,8% mot 13,5% i 1999 uSeatex ligger inne med 50 MNOK i driftsinntekter

18 Offshore & Ocean Science Ordreinngang pr kvartal uFortsatt stigende ordreinngang

19 Offshore & Ocean Science Ordreinngang pr. hovedområde i %:

20 Defence & Aerospace Driftsinntekter og -resultat uVekst i driftsinntektene og økende lønnsomhet uResultatmargin 5,7% (5,0%)

21 Posisjoner

22 Ships Systems Posisjon: uØkende kontrahering av skip for frakt av olje og gass uIntegrasjon av Autronica i Ships Systems er gjennomført uReduserte kostnader tilsvarende 70 årsverk uFortsatt potensiale for synergier på inntektssiden

23 Yachting & Fishery Posisjon: uEtablert som en av de store innenfor både fritidsbåt- og fiskerimarkedet uSimrad som merkenavn får stadig større anerkjennelse uHøy utviklingsinnsats over flere år har gitt meget konkurransedyktige produkter uSkjerpet konkurranse – ambisjon om økt lønnsomhet

24 Offshore & Ocean Science Posisjon: uØkende ordreinngang i 2. halvår uOffshore-markedet på vei oppover uGjennombrudd i LNG-markedet uDynamisk Posisjonering til kabelleggingsfartøy uØkt utviklingsinnsats har redusert avhengigheten av offshore-markedet uReduserte kostnader i operasjoner med svak lønnsomhet

25 Defence & Aerospace Posisjon: uRekordhøy ordrereserve (5,2 MRD NOK) uØkt internasjonalt engasjement Forventet reduksjon i materiellanskaffelser i det norske markedet Vekst i markedet internasjonalt for avanserte forsvarssystemer 70% av driftsinntektene utenfor Norge (46%) 3 263 MNOK eksportandel i ordreinngangen i 2000 (1 053 MNOK) uKongsberg er valgt som leverandør av våpenstasjoner til US Army Total ramme ca. 2 MRD NOK

26 Markedsgjennombrudd LNG

27 Fase 1 og 2 studier (mars-juni 1999) Resultatet av studiene var positive –Voksende markedVoksende marked –Viktige elementer: Bare to seriøse IAS-aktører, høy pris, tette relasjoner mot eiere/verft Prosjektstart august 1999 –Salgsverktøy (simulator) utviklet Første ordre mottatt 1. kvartal 2000 Senere ordre - oktober 2000 og februar 2001

28 Markedsutvikling LNG 1999 - 2010

29 Oppsummering

30 uÅrsresultatet i Kongsberg Gruppen preges av negative forhold rapportert i 3. Kvartal –Davis, Ships Systems uNormal drift i 4. kvartal uBra styrefart inn i 2001 rekordhøy ordrereserve redusert kostnadsnivå god markedsposisjon uLønnsomhetsmål på 10% EBITA står fast

31 Utsiktene fremover uForsterket innsats i 2001 mot produktivitets- og lønnsomhetsforbedrende aktiviteter Resultatfremgang forventet i samtlige segmenter Resultatfremgang forventet i samtlige segmenter

32


Laste ned ppt "Kongsberg Gruppen ASA Resultat 2000. Agenda uHovedhendelser uResultatsrapport uSegmentinformasjon uPosisjoner uMarkedsgjennombrudd LNG uOppsummering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google