Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Registrerte kontakter de første 12 månedene Romeriksprosjektet – midtveisseminar 28.11.12 Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Registrerte kontakter de første 12 månedene Romeriksprosjektet – midtveisseminar 28.11.12 Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Registrerte kontakter de første 12 månedene Romeriksprosjektet – midtveisseminar 28.11.12 Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker, FOU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Ahus

2 Evalueringsspørsmål der data fra ukeskjema brukes Hvilke tjenester (omfang og innhold) mottar brukerne fra tjenestene, og hvor stor variasjon er det i dette? Hvordan er samarbeid med andre tjenester, og hvor stor variasjon er det mellom tjenestene i dette? I hvilken grad kan variasjon i pasientforløpet forklares ut fra pasientvariabler og mottatte tjenester?

3 Hensikten med bruk av ”ukeskjemaet” Systematisk registrering av kontakten med brukerne Kunne måle omfang, innhold og samarbeid med andre Gjøre dette på en så enkel å rask måte som mulig Teamene kan få systematisk dokumentasjon av eget arbeid Data kan gi systematisk informasjon om det tilbudet den enkelte bruker får, og som kan ha betydning for den enkeltes forløp

4

5

6 Brukere registrert med kontakt ulike steder første år I altKommuneDPSARA Eidsvoll16 75 Ullensaker131181 Nannestad9932 Gjerdrum1010 Fet8862 Rælingen4320 Skedsmo3014190 Til sammen 81614610 Øvre Romerike3936198 Nedre Romerike4225272

7 Fordeling på form for kontakt 7 KontaktformAntallProsent Ute262748,1 Kontor120622,1 Telefon150127,5 Døgnavdeling510,9 Ikke utfylt731,3 Til sammen5458100,0

8 Fordeling møte på kontaktform (sted) 8 KontaktformAntallProsent Ute262768,5 Kontor120631,5 Til sammen3833100,0

9 Fordeling av kontakter 1 AntallProsent Kommune300178,3 Helseforetak 83221,7 Til sammen3833100,0 AntallProsent Øvre Romerike241863,1 Nedre Romerike141536,9 Til sammen3833100,0

10 Fordeling av kontakter 2 10 AntallProsent Eidsvoll106327,7 Ullensaker2055,3 Nannestad82421,5 Fet62716,4 Rælingen621,6 Skedsmo2205,7 Øvre Romerike DPS2707,0 Ruspoliklinikk Øvre R.561,5 Nedre R DPS (TiRe)48812,7 Ruspoliklinikk Nedre R.180,5 Til sammen3833100,0

11 Fordeling av kontakter 3 AntallProsent Øvre RomerikeKommuneUte157575,3 Kontor51724,7 Total2092100,0 HelseforetakUte13541,4 Kontor19158,6 Total326100,0 AntallProsent Nedre RomerikeKommuneUte72880,1 Kontor18119,9 Total909100,0 HelseforetakUte18937,4 Kontor31762,6 Total506100,0

12 Innhold i kontakten 1 12 AntallProsent Kontaktetablering1022,7 Utredning/undersøkelse601,6 Planlegge behandling/tiltak1323,4 Møte med bruker1313,4 Møte uten bruker411,1 Medisinering/legeundersøkelse144937,8 Kriseintervensjon/håndtering381,0 Støtteterapi/støttesamtaler2697,0 Individualterapi/psykoterapi792,1 Rusbehandling, individuelt160,4 Gruppebehandling1253,3 Rusbehandling, gruppe10,0 Uformell kontakt med nettverk90,2 Familie/nettverkssamtale381,0 En tilleggskode er brukt for 905 (24%) og to for 143 (4%)

13 13 AntallProsent Arbeid med økonomi491,3 Arbeid med bolig300,8 Arbeid med utdanning/sysselsetting1092,8 Bistand med husarbeid/egenomsorg3248,5 Følge til lege/andre tjenester822,1 Sosial trening/fritidsaktiviteter2025,3 Ekstra journalarbeid671,7 Arbeid med koordinering/individuell plan752,0 Annet indirekte pasientarbeid1163,0 Får ikke kontakt med bruker/ikke møtt1283,3 Annet731,9 Ikke besvart882,3 Innhold i kontakten 2

14 14 Andre som var med 1 AntallProsent Pårørende/andre nærpersoner601,6 Fastlege340,9 Legevakt40,1 Psykiatri/rustjeneste kommune1443,8 Hjemmetjenester i kommune44611,6 NAV190,5 Attføringsbedrift932,4 Tannlege10,0 Apotek60,2 Det var andre med på 25% av kontaktene

15 15 Andre som var med 2 AntallProsent Psyk. poliklinikk ved DPS130,3 Akutteam ved DPS40,1 Psykose/rehabteam DPS270,7 Ruspoliklinikk140,4 Døgnavdeling ved DPS90,2 Psykiatrisk sykehusavdeling160,4

16 16 Andre som var med 3 AntallProsent Rusbehandling, døgn70,2 Psykiater/psykolog egen praksis30,1 Somatisk sykehus50,1 Friomsorgen250,7 Advokat30,1 Andre581,5

17 Fordeling i hver kommune på enheter som har hatt kontakt med brukerne

18 Eidsvoll AntallProsent edag585,5 ehtj25924,4 emil20619,4 enav545,1 erph48645,7 Total1063100,0

19 Ullensaker AntallProsent uadm73,4 ubov2110,2 udag94,4 upha13465,4 urus3416,6 Total205100,0

20 Nannestad AntallProsent ndag81,0 nhsp25330,7 nksb18922,9 nmil19623,8 nrus8710,6 nxxx9111,0 Total824100,0

21 Fordeling av kontakter 2 21 AntallProsent Eidsvoll106327,7 Ullensaker2055,3 Nannestad82421,5 Fet62716,4 Rælingen621,6 Skedsmo2205,7 Øvre Romerike DPS2707,0 Ruspoliklinikk Øvre R.561,5 Nedre R DPS (TiRe)48812,7 Ruspoliklinikk Nedre R.180,5 Til sammen3833100,0

22 Profil for hovedinnhold i kontakten for kommuner og psykisk helsevern

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Eksempler på profil for hovedinnhold i kontakt for enkelte brukere

34

35

36

37

38

39 Foreløpig oppsummering om registrert kontakt Det har i løpet av de første 12 månedene av prosjektet vært kontakt med 81 brukere. Noen brukere har bare kontakt med en type tjeneste. Registreringen gir data om hyppighet og omfang av kontakt, samt om variasjon i innholdet i kontakten. Ulike tjenester har ulike profiler når det gjelder registrert hovedinnhold i kontakten. Mye av kontakten skjer ute hos brukeren, og dette gjøres mer fra kommunale tjenester enn fra psykisk helsevern. Det må arbeides med å få mer klarhet i hva som er reelle forskjeller og hva som er ulike praksis i registrering. Data vil bli brukt i analyser av pasientforløp. 39 22.11.2014


Laste ned ppt "Registrerte kontakter de første 12 månedene Romeriksprosjektet – midtveisseminar 28.11.12 Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google