Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Fagdag spillemidler Steinkjer 28. august 2014 ”Erfaringer fra revisors ståsted” Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Fagdag spillemidler Steinkjer 28. august 2014 ”Erfaringer fra revisors ståsted” Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Fagdag spillemidler Steinkjer 28. august 2014 ”Erfaringer fra revisors ståsted” Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 1

2 KomRev Trøndelag IKS Erfaringer fra revisors ståsted Bakgrunn for våre påstander: Gjennomgang av revisjonsuttalelsene i 2013/2014 Grong-kontoret: Leka 1, Snåsa 3, Grong 4, Lierne 2, Høylandet 6 og Røyrvik 1 Namsos-kontoret: Namdalseid 1, Namsos 5 og Overhalla 2 Steinkjer-kontoret: Inderøy 12, Steinkjer 9, Verran 2 og Flatanger 1 Levanger-kontoret: Frosta 3, Levanger 6 og Verdal 6. Stjørdal-kontoret: Meråker 3 og Stjørdal 9 Totalt: 76 regnskaper ½ årsverk 2

3 KomRev Trøndelag IKS Forskjellige aktører med forskjellige roller: ”Søkeren” (Lag og foreninger m.v.) ”Veilederen” (Kommunal instans) ”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans) ”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen) 3

4 KomRev Trøndelag IKS Sjekkliste spillemidler: Hensikt: Ønsker bedre kvalitet på utfylling av regnskapssammendraget, samt at all dokumentasjon er vedlagt. Være et hjelpemiddel for de kommunale saksbehandlerne. 4

5 KomRev Trøndelag IKS Erfaringer 2013/2014: Søkeren: Eget anleggsregnskap (I tillegg til regnskapssammendraget) Regnskapet skal spesifiseres som godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan Ved eventuelle endringer i finansieringsplanen (inkl. verdi av dugnad, rabatter mv.), må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning Kommunal instans: Manglende utfylling av sjekkliste 5

6 KomRev Trøndelag IKS Erfaringer 2013/2014: Fylkeskommunal instans: Alle godkjente endringer i kostnadsoverslaget eller finansieringsplanen må legges inn i saksbehandlingssystemet (kkd-idrettsanlegg.no) Revisjonen: Ønsker ikke regnskap i årsoppgjørsperioden Bruker alt for mye tid til å etterlyse dokumentasjon 6

7 KomRev Trøndelag IKS Krav til regnskap: Regnskapsplikt –Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler plikter å levere regnskap –Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap og revisoruttalelse er levert Krav til regnskapsfører –Tilstrekkelig forutsetninger for å kunne utføre jobben –At vedkommende er kjent med retningslinjene 7

8 KomRev Trøndelag IKS Krav til regnskapet: Krav til eget anleggsregnskap Krav om regnskap som er sammenlignbart med kostnadsoverslag Krav til dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt Bokføring av finansiering Innberetningsplikt, skattetrekk m.v. NB! Fra og med tidelingen i 2015 gjelder ikke rabatter som beregningsgrunnlag for tilskudd av spillemidler 8

9 KomRev Trøndelag IKS Krav til bilagene: Original bilag Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder Hvilken konto som er belastet Hvem som har anvist Nummereres forløpende og arkiveres etter stigende rekkefølge Bilag og regnskapsbøker oppbevares i 10 år 9

10 KomRev Trøndelag IKS Krav til revisor: Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunerevisjonen Dersom søkeren er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor. Regnskap for anlegg for friluftsliv i fjell eller ved kysten kan revideres av annen statsautorisert eller registrert revisor. Unntak: Regnskap med tilskudd inntil kr 200.000 kan revideres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor 10

11 KomRev Trøndelag IKS Krav til kontrollen: Revisor skal kontrollere at: a)Inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder at bare utgifter til tilskuddsberettigete elementer inngår som en del av de tilskuddsberettigete kostnader b)Oppgitte beløp for mva. tilsvarer faktisk betalt mva. c)Utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter d)Inn- og utbetalinger som vedrører anlegget er foretatt fra den konto som er oppgitt for dette formålet e)Det er klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift 11

12 KomRev Trøndelag IKS Krav til kontrollen: f) Verdien av dugnad, gaver og rabatter er i samsvar med retningslinjene for verdsettelse av disse postene, og i samsvar med budsjett som er godkjent av fylkeskommunen g) Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som i søknaden var oppført som dugnad, gaver og/eller rabatter, skal verdien av ikke-betalt utgifter nedjusteres tilsvarende h)Regnskapssammendraget er i samsvar med det kontrollerte regnskapet Regnskapet skal, for de søkere detter er aktuelt for, legges til grunn for søknad om kompensasjon for betalt merverdiavgift 12

13 KomRev Trøndelag IKS Spørsmål???? Takk for oppmerksomheten 13


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Fagdag spillemidler Steinkjer 28. august 2014 ”Erfaringer fra revisors ståsted” Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google