Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCIENCE SHOPS – Innlegg på studiekvalitetsdagene 6. oktober 2014 ved Anne Bregnballe, APS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCIENCE SHOPS – Innlegg på studiekvalitetsdagene 6. oktober 2014 ved Anne Bregnballe, APS."— Utskrift av presentasjonen:

1 SCIENCE SHOPS – Innlegg på studiekvalitetsdagene 6. oktober 2014 ved Anne Bregnballe, APS

2  En science shop kan defineres som en enhet som framskaffer uavhengig og deltakende forskning som svar på temaer og bekymringer uttrykt av det sivile samfunnet/lokalsamfunnet. Ofte følgende krav til oppdragsgiver: har ikke penger til forskning, ikke kommersiell bruk og trenger kunnskapen ifm. praktisk handling De første ble etablert av studenter i Nederland på 70-tallet Det finnes i dag science shops ved mange universiteter og høgskoler i mer enn 20 land, de fleste i Europa I disse utfører studenter og ansatte forskningsoppdrag sammen. Ansatte er enten engasjerte som forskere eller som veiledere

3  En Science shop ved AHS, HiL fra høsten 2010:  «Kunnskapsverksted: Samfunnsforskning for og med borgerne»  Annonse og artikkel i GD + innslag på NRK.  26 oppdrag kom inn  Masterstudenter ved emnet Vitenskapsteori og forskningsmetoder, MHPCC (Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid)  Deltidsstudie, 3 samlinger á 3 dager pr. emne  Gjennomført med tre ulike kull: høst 2010, vår 2011, vår 2013

4  GJENNOMFØRING:  Studentgrupper  Valgte selv oppdrag  Kontakt med oppdragsgiver  Utforming av undersøkelse i samarbeid med oppdragsgiver  Gjennomføring av undersøkelse  Skriftlig rapport til oppdragsgiver  Felles dialogmøte med alle oppdragsgivere der resultatene ble lagt fram og drøftet

5  FORMIDLING OG PUBLISERING Rapporter til oppdragsgivere og dialoger med dem Omtale/intervjuer i GD, kommentar og leserinnlegg i GD, omtale/intervju NRK, flere oppslag i Dølen og omtale (kalt genistrek!) i Høgskoleavisa, HiST To ansatte fra HiL tok på seg et større oppdrag for Skåbu bygdeutvalg og gjennomførte en undersøkelse i lokalsamfunnet. Rapport fra denne ble gjort tilgjengelig for alle innbyggere og det ble avholdt et etterfølgende folkemøte med fokus på ulike tiltak. Artikkel i Uniped

6  VELLYKKET PROSJEKT? JA! På mange måter en genistrek: Studentenes engasjement, innsats og læring vurderer studentene og jeg som svært stor. Det praktiske arbeidet med noe som faktisk er ønsket av andre, bidrar til det. Learning by doing! God trening til masteroppgave-arbeidet Noen produkter var svært gode (andre middels/»tynne»). Men mye å lære av egne og andres feil

7 MEN Rammebetingelsene er ikke gode: De fleste av studentene har ikke kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetoder fra før – og vi må starte på bachelornivå Tiden er knapp til å lage gode vitenskapelige produkter: 9 dager ved HiL. Resten av semesteret er studentene spredt og kan vanskelig møtes Mange av oppdragsgiverne var fornøyde med produktet. Noen var kanskje mindre fornøyde (men høflige)… Hadde forventet mer.

8  KONKLUSJONER OM SCIENCE SHOPS:  1. Har mange gode sider: pedagogiske og faglige, samhandling/samproduksjon med lokalsamfunnet, demokratiske  2. Kan tas i bruk i mange emner (bachelor og master)  3. Masteroppgave – og bacheloroppgavepool  4. Med nåværende organisering av masterstudiene er tiden et problem. Det er bedre rammebetingelser på heltidsstudier.  5. Krever stor innsats av både studenter og lærere. Undervisning og læring får konkrete konsekvenser for andre – blir mer alvorlig. Er lærere og studenter villige til det?  Mer info ved å google ‘science shops’. Link: http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/science-shops


Laste ned ppt "SCIENCE SHOPS – Innlegg på studiekvalitetsdagene 6. oktober 2014 ved Anne Bregnballe, APS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google