Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrive masteroppgave (1): idéskisse og problemstilling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrive masteroppgave (1): idéskisse og problemstilling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrive masteroppgave (1): idéskisse og problemstilling
Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Valg av emne Valg av emne kan/bør/vil styres av én av de følgende begrunnelsene Egne interesser Forhåndskunnskaper Vitetrang og nysgjerrighet Yrkesrettethet Samfunnsmessig betydning Setter forvaltningsinformatikken grenser for emnevalg? Tenk: (tverrfaglig, men uten at hvert aspekt nødvendigvis er like viktig Typisk å både ha teoretisk og praktisk sikte (hvordan bør ting gjøres?) Typisk å ha fokus på styringsidealer og ofte et rettighetsperspektiv Personlige forutsetninger Samfunnsmessige hensyn

3 Idéskisse Er én av flere mulige måter å undersøke et emne på.
Mulige innholdselementer i og retningslinjer for arbeid med idéskisse Skriv skissen i saksprosa. Legg vekt på å angi det du forventer blir hovedinnholdet i oppgaven. Legg vekt på å forklare hvorfor du synes idéen til oppgave er viktig. Legg vekt på resonnementer (snarere enn på struktur). Formulere gjerne foreløpige antakelser om funn/konklusjoner (som senere må bekreftes/avkreftes). Skriv uten å ta mye hensyn til om faktiske og teoretiske antakelser mv holder mål.

4 Problemstilling Problemstillingen er ”regissøren” og skal gjennomlyse/prege hele oppgaven. Bare det som kan begrunnes ut i fra problemstillingen skal behandles i oppgaven. Ved påbegynnelse av arbeidet med oppgaven er problemstillingen foreløpig, og du kan forvente at du kan/bør/må foreta justeringer etter hvert som du lærer av å gjennomføre undersøkelsene. Problemstillingen vil ofte bli sluttført til slutt! Det er ”god skikk” å drøfte/redegjøre noe for hvorledes en problemstilling har utviklet seg under veis i arbeidet. Problemstillingen kan formuleres på to nivåer, f.eks med en/to hovedproblemstillinger med tilhørende underproblemstillinger Problemstillingen kan formuleres i to omganger, på ulike nivå, for eksempel slik at du har én problemstilling helt innledningsvis og en presisert problemstilling som resultat av gjennomgangen av relevant teori mv. Velg positiv problemavgrensning og negativ avgrensning kun når det er nødvendig (det er så mye du ikke skal skrive om!). ”Oversikt over fremstillingen” i innledningskapittelet kan med fordel skrives som en problemoversikt der poenget er å formidle hvorledes de ulike delene av problemstillingen blir behandlet i oppgaven.


Laste ned ppt "Skrive masteroppgave (1): idéskisse og problemstilling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google