Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 14 Boudiner Det ”motsatte” av sammenpresningsfolder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 14 Boudiner Det ”motsatte” av sammenpresningsfolder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 14 Boudiner Det ”motsatte” av sammenpresningsfolder
Dannet ved ekstensjon Begge deler krever viskositetskontrast

2 Terminologi Boudinering er prosessen. Boudiner er produktet. Boudiner Innsnevrings-strukturer

3 På alle skalaer

4 På alle skalaer

5 På alle skalaer

6 Boudiner Kompetente lag boudineres

7 Avhenger av viskositetskontrasten/defor-masjonsmekanismen
Sprø Semi-duktil

8 Geometri Styrt av om de er dannet ved skjærbrudd eller tensjonsbrudd og om deformasjonsmekanismen er sprø eller plastisk

9 Form Innsnevringsstrukturer: Mer plastiske enn vanlige boudiner.

10 Form ”Støttenner”: Plastisk ytterst, sprø lenger inne mot sentrum

11 Dominerende lengde Tilsvarer dominerende bølgelengde for sammenpressningsfolder

12 Asymmetriske boudiner
Små skjærbevegelser krever liten rotasjon Stor skjærbevegelse krever betydelig rotasjon

13 Tykkelse vs. rotasjon Tykke boudiner roterer som rigide objekter (”forover”). Tynne boudiner roterer ”bakover”

14 Vanlig rotasjon De fleste boudiner roterer ”mot” skjærretningen.

15 Asymmetriske boudiner
Kan dannes ved pur skjær dersom de står med en skjev vinkel til forkortningsretningen

16 Foliasjonsboudinering
Dannes ved foliasjonsparallell strekning av bergarter med sterkt utviklet foliasjon, bl.a. mylonitter.

17 Symmetriske foliasjonsboudiner
Symmetriske: dannes fra tensjonsbrudd

18 Asymmetriske foliasjonsboudiner
Dannes fra skjærbånd

19 Boudiner og deformasjonsellipsoiden
Boudineringsmønsteret i 3D avhenger av formforandringstypen

20 Boudinering (strekning) i to retninger
… gir firkløverboudiner!

21 Foldete boudiner Bare mulig ved to deformasjonsfaser (om en antar stabil deformasjon, dvs. ISA har konstant orientering)


Laste ned ppt "Kapittel 14 Boudiner Det ”motsatte” av sammenpresningsfolder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google