Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Gjøvik Avdeling for ingeniørfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Gjøvik Avdeling for ingeniørfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for ingeniørfag
Dekan Rune Strand Ødegård

2 Administative stillinger: 1,5 Tekniske stillinger (lab): 1,6 Faglige stillinger: 37,4

3 Master studier 2 masterstudier utvikles med fokus på industriens behov (Toten-Moelv-Brumunddal området). Arbeidstittel: Lettvektsmaterialer og automatisert produksjon (PIU-master) EVU master i samarbeid med NTNU/ NCE Raufoss PIU masteren bør bygges videre mot et PhD program (2012?) Strategisk samarbeid med NCE Raufoss, NTNU, KTH og Chalmers. Bred master med spissede forskningsmiljøer.

4 EVU master Initiativ fra 2000 (Norges Ingeniørorganisasjon NITO og Næringslivets Hovedorganisasjon NHO). Målgruppe: Ingeniører med 5-10 års erfaring som ønsker videreutvikling innen ledelse og bransjefag. Samarbeid HiG/ RTIM/ NTNU

5 Flere mastere? Fornybar energi ? MBA? Andre…..

6 Utdanninger – teknologi/ ingeniørfag
Bachelor i ingeniørfag (7 studier) Bygg (4 studieprogram), elektro, industriell design og teknologiledelse, energiteknikk (fra H08?) Bachelor (4 studier) Geomatikk, teknologidesign og ledelse, risk management (for Forsvaret), økonomi og ledelse (fra H07) Årsstudium (4 studier) Landmåling, Geografiske Informasjonssystemer, teknologidesign, økonomi- og ledelse

7 Forkurs for ingeniørutdanning EVU
Egne ansatte og innleide lærere fra fagskolen EVU Byggesakskolen, Prosjektledelse (bygg), Geomatikk (flere ulike tilbud), Universell utforming ++ Fleksibel ingeniørutdanning (oppstart med studenter høsten -08) Industriell design og teknologiledelse Bygg, landmåling Bygg, prosjektstyring og ledelse Bygg, vann og avløpsteknikk Elektro, elkraft

8 Ressursbruk (V07) Sum Undervisning: 48,4 % Sum FoU: 27,1
48,4 % Sum FoU: 27,1 Sum Admin (innk.lab) 22,5 Sum annet: 2,0 Andel EFV: 21,5

9 Prognose fram mot 2010

10 Utfordringer: Rekruttering Høy kvalitet i utdanning og FoU
Samfunnskontakt (industri, byggnæring, energi) Bærekraftig økonomi

11 Diverse utviklingsprosjekter mot regionalt næringsliv
KomSam - Samarbeid HiG / regionalt næringsliv Sponutskilling ved dreiing (NFR) Lærlingordning i høyere utdanning Bachelor : Risk Management (Forsvaret) Elektronettverk Innlandet (Innovasjon Norge) SkatteFUNN eksempler Skape ergonomisk riktige produksjonslinjer Sprekkdannelser ved impregnering Dråpeutskiller for arktiske ventilasjonsanlegg Belysning i industrien for å minske sykefraværet Eksplosjonsskjøting av høyspentlinjer med fiberoptiske kabler DIO- Distribuert Inkubator Organisering

12 KOMSAM – kompetanseutviking i samarbeid mellom høgskole og næringsliv
3 delprosjekter Representerer en koordinert innsats for å videreutvikle og formalisere samarbeidet mellom Høgskolen i Gjøvik og det regionale næringsliv. Prosjektene er bredt sammensatt der kompetansebygging, læring utenfor campus og reell innflytelse fra næringslivet er sentrale elementer. I sum har prosjektene en planlagt ramme på mill. kr. i tidsrommet

13 KOMSAM fase 2 er en videreføring av KOMSAM prosjektet som ble avsluttet i Hovedmålet for prosjektet er å etablere et nasjonalt ledende utdanningssenter for bachelor og master innen industriell anvendelse av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilnytning til regionalt næringsliv. Prosjektet er planlagt for med en ramme på 5.1 mill. kr. Partnere RTIM – Raufoss industripark – SMB bedrifter KOMSAM bygg har som hovedmål å videreutvikle Hedmark og Oppland sin kompetanse innen bygg og anlegg på høgskolenivå ved å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid med EBA Hedmark og Oppland og HiG. Prosjektet er planlagt i tidsrommet med en ramme på 3,4 mill. kr.

14 KOMSAM energi inneholder satsingen på energi ved HiG
KOMSAM energi inneholder satsingen på energi ved HiG. Prosjektet er planlagt i tidsrommet med en ramme på 4.2 mill kr i periode Partnere: Gjøvik Kunnskapspark, Eidsiva, SMB-bedrifter (Styring av energisystemer i bygninger, ”smarthus”, sensorer, styringsteknologi, simuleringer, dataanalyse)

15 Det beste instrument for samarbeid høgskole-næringsliv ”Læring i bedrift/byggeplass”
Skaper tillit på det personlige plan mellom høgskole og bedrift Gjensidig forståelse for muligheter/ ulikheter Fører til relevante studier Skaper FoU-prosjekter

16 Oppsummering Næringsrettet samarbeid utvikles (Komsam, Skattefunn, andre programmer utvikles videre) Spisset forskning på høyt internasjonalt nivå i samarbeid med NCE-Raufoss Master satsing (PIU-master, EVU master, eventuelt flere) Videre satsing innenfor universell utforming (”universal design”) – tverrfaglig Pedagogisk utvikling – fleksible undervisningsformer Utvikle et fagmiljø innen økonomi og ledelse


Laste ned ppt "Høgskolen i Gjøvik Avdeling for ingeniørfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google