Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny organisasjonsform Foreningen Narvik StudenterSamfunn Foreningen Narvik StudenterSamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny organisasjonsform Foreningen Narvik StudenterSamfunn Foreningen Narvik StudenterSamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny organisasjonsform Foreningen Narvik StudenterSamfunn Foreningen Narvik StudenterSamfunn

2 Bakgrunn for omorganisering Stiftelse er uforholdsmessig dyrt å drive i forhold til forening når det gjelder regnskap og revisjon Foreningsregnskap er enklere og krever ikke reskontro og autorisert revisor Makta er for langt unna klubbene i dagens organisasjonsform Mindre resurskrevende organisering.

3 Ny organisasjonsmodell Foreningen Narvik Studentersamfunn Foreningen Narvik Studentersamfunn Årsmøte Presidentskap (President, Visepresident og Finansminister) Duma (Gml. husmøte) Klubber

4 Stiftelsen Narvik Studentersamfunn Generalforsamling Stiftelsesstyre Tekniker’nRadio Arrangement

5 Presidentskapet Presidentskapet velges av dumaen og skal bestå av president og visepresident og finansminister (seremoniell innseting og party i forbindelse med presidentskifte osv) President og visepresident blir foreningens ansikt utad og kontaktpersonene for utenforstående Finansminister skal bistå klubber med regnskap og økonomi + økonomiansvarlig for dumaen.

6 Dumaen Dumaen skal være samfunnets øverste demokratiske organ Dumaen skal velge presidentskapet Dumaen skal bestemme retningslinjer og vedtekter for samfunnet. Dumaen kan kaste presidentskapet med 2/3 flertall ved misstillitsforslag.

7 Duma sammensetning Klubber med 0-5 medlemmer 0 stemmer Klubber med 6-15medlemmer 1 stemme Klubber med 16-49medlemmer 2 stemmer Klubber med 50->medlemmer 3 stemmer HiN 1 Representant SSiN 1 Representant (En person 1 stemme)

8 Driftselskap Driftselskap skal stå for den revisjonspliktige driften, og kun drive med drift. Klubbene som ligger under her skal være klubber som jobber ”dugnad” og tar ut overskuddet som dugnadspenger etter vedtatt fordelingsnøkkel. (skattemessig gunstig) Styret i driftselskap skal ha 2 klubbmedlemmer (velges av duma) og 1 fra HiN og 1 fra SSiN.

9 Klubbeksempel: Tekniker’n Klubben er medlem av dumaen som er forening. Klubben jobber dugnad å får økonomisk dugnadsbidrag hvis Tekniker’n går med overskudd, og det er penger igjen etter lån er betalt.

10 Eksempel ikkekommersiell klubb Bevilgning fra SSiN til mykere velferd blir gitt dumaen til fordeling Hver klubb får så bevilgning direkte fra dumaen I tillegg får dumaen deler av overskudd fra driftsselskapet til fordeling Midler tildeles klubbene på samme vilkår som i dag.


Laste ned ppt "Ny organisasjonsform Foreningen Narvik StudenterSamfunn Foreningen Narvik StudenterSamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google