Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svart arbeid – stjeler fra deg!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svart arbeid – stjeler fra deg!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svart arbeid – stjeler fra deg!
Denne powerpointen er en del av Spleiselaget-lærling, utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Alliansen består av LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende mot svart økonomi. Spleiselaget-lærling er et samtaleverktøy for instruktører og lærlinger i lærebedriften. Metoden er å snakke om svart økonomi I halvårsamtalene. Denne powerpointen er et tilskudd til dette, til bruk på f.eks lærlingsamlinger. Spleiselaget.no er en nettside for ungdom om yrkeslivsetikk og skatt. Svært mange elever i videregående skole (ca 50%) vil ha møtt Spleiselaget i et 90-minutters foredrag på vg1 eller vg2. Lærlinger jobber dobbelt så mye svart som annen ungdom (Perduco 2011, for SMSØ). Flest jobber svart for andre enn lærebedriften, men det forekommer også i lærebedriftene. Svart arbeid er mer vanlig i noen fag enn i andre. Vi har sett at lærlingene og delvis instruktørene ofte har liten kunnskap om de negative konsekvensene av svart arbeid. Ofte tenker de ikke over at svart arbeid kan gå ut over opplæringen, at svart arbeid undergraver egen arbeidsplass/lærlingplass eller at svart arbeid stjeler rettigheter fra arbeidstakeren. I løpet av opplæring i bedrift finnes det få felles møtepunkt for lærlingene. Samtidig er det forskjellig organisering fra fylke til fylke og fra fag til fag.

2 Svart arbeid er en TYV! Svart arbeid stjeler fra:
Ungdom, eldre og syke Arbeidsgiveren din Deg! Svart arbeid er en TYV – som stjeler fra samfunnet (som er deg), arbeidsgiveren din (og følgelig fra deg) og direkte fra deg selv. Bilde 4, 5 og 6 går nærmere inn på disse temaene.

3 Spleiselaget Norge Skatt etter evne Tjenester etter behov
Når noen ikke betaler må du betale mer får du mindre Det er bred enighet om at vi skal ha et system som bygger på ”skatt etter evne, tjenester etter behov”. Konsekvensen av at noen ikke betaler det de skal vil alltid være at andre på betale mer/få mindre, uavhengig av debatt om skattenivå og innretning av inntekts- og utgiftssiden på statsbudsjettet.

4 Samfunnet Svart arbeid stjeler ikke fra ”staten”, men fra barn, ungdom, eldre og syke! av 1000 skattekroner går ca 700 til denne gruppen Har dette konsekvenser for deg? Det er en utbredt oppfatning at svart arbeid ”stjeler fra staten”. Det er derfor viktig å fortelle i store trekk hva skattepengene går til. Pensjoner, trygder, helsevesen og utdanning utgjør ca 70% av utgiftssiden på statsbudsjettet. Ca 20% går til ulike næringer og offentlig tjenesteyting ellers, mens de siste 10% fordeles mellom bl.a politi/brannvesen, forsvar, miljøvern og bistand. Konsekvensene av dette er at svart arbeid stjeler fra de som trenger skattepengene mest. Inkludert i denne gruppen er ungdom og utdanning. For lærlinger i offentlig sektor vil dette i tillegg ha direkte konsekvenser for lærlingplasser der.

5 Arbeidsgiveren din Svart arbeid gir urettferdig konkurranse
seriøse bedrifter taper arbeidsplasser undergraves en hel bransje kan tape omdømme, pris- og lønnsnivå Har dette konsekvenser for deg? Seriøse bedrifter godtar ikke svart arbeid. Svart arbeid gir de useriøse fordeler, og gjør at inntjeningen i de seriøse bedriftene går ned. Uten inntjening vil det være vanskelig å drive en seriøs bedrift – og vanskelig å bruke tid og ressurser på lærlinger. Bransjer/næringer som har et omdømmeproblem/problem med utstrakt svart arbeid vil kunne ha vanskeligheter med prisnivå, lønnsnivå, kvalitet, rekruttering og dermed lønnsomhet. Det er også mulig å trekke paralleller til offentlig sektor/budsjetter.

6 Deg – som lærling Svart arbeid stjeler kvalitet i utdanning – også i læretiden Du forventer at lærebedriften vil og kan bruke tid og ressurser Lærebedriften forventer at du vil og kan det samme Har dette konsekvenser for deg? Lærebedriften setter inn tid og ressurser på lærlingen og forventer det samme tilbake. I tilfeller der lærlingen jobber svart ”på fritiden” finnes det eksempler på at han har mistet læreplassen. Dette på grunn av at lærlingen ikke har hatt fokus på læring og ikke nådd kompetansemålene. Denne typen svart arbeid kan også være illojalt i forhold til bedriften.

7 Dine rettigheter Dine rettigheter er knyttet opp til at du jobber hvitt: feriepenger sykepenger dagpenger ved arbeidsledighet lønnsgaranti pensjonsopptjening Man stjeler fra seg selv når man jobber svart. Rettighetene som er listet opp her beregnes direkte på ”hvit lønn”.

8 Dette må du passe på Arbeidskontrakt Skattekort
Lønnsslipp for hver lønnsutbetaling Selvangivelse Alle har krav på en arbeidskontrakt (dette er ikke det samme som en lærlingkontrakt). Skattekort og lønnsslipp er vaksine mot svart arbeid, og sikrer at du får rettighetene dine. Spleiselaget.no gir mer opplysninger om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Der er det også en svartjeneste som kan benyttes dersom man ikke finner svar på det man lurer på. Nettadressen (og qr-kode) finnes på postkort som kan deles ut.

9 Svart arbeid er en TYV! Vi har tatt et klart standpunkt mot svart arbeid vi jobber hvitt! vi handler hvitt! Hva gjør du?


Laste ned ppt "Svart arbeid – stjeler fra deg!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google