Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter industrinettverk n Basert på erfaringer fra TESA-nettverket n v/ Per-Endre Bjørnevik, siv.ing. maskin n Rådgivningsleder IRIS –VRI-Energi, Enterprise.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter industrinettverk n Basert på erfaringer fra TESA-nettverket n v/ Per-Endre Bjørnevik, siv.ing. maskin n Rådgivningsleder IRIS –VRI-Energi, Enterprise."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter industrinettverk n Basert på erfaringer fra TESA-nettverket n v/ Per-Endre Bjørnevik, siv.ing. maskin n Rådgivningsleder IRIS –VRI-Energi, Enterprise Europe Network, VS2010, BU2000, Kompetansemegling n Tidligere: –Daglig leder TESA AS –Avdelingsleder Teknologisk Institutt –Prosjektsjef ABB Trallfa Robot –Daglig leder AS Galvan

2 TESA TE knisk SA marbeid

3 Forretningsidé Fremme medlemsbedriftenes konkurranse- og omstillingsevne gjennom et åpent samarbeid

4 TESA må være nyttig n TESA må bidra til å gjøre hverdagen lettere for nøkkelpersonell i bedriftene n Medlemskap må være nyttig og gi utbytte for medlemmene. n TESA må fange opp behov og initiere felles prosjekt mellom bedriftene

5 TESA - strategi Kontinuerlig forbedring ved å : n øke total kompetanse n satse på FoU n utnytte teknologiske fremskritt n sikre rekrutteringsevne n bedre innkjøpsbetingelser n sikre global utvikling og tilpasning n utveksle erfaringer

6 TESA over tid Etablering ‘57 - ‘67 Teknisk Samarbeids- gruppe etableres 5 medlemmer Eget sekretariat opprettes 8 medlemmer TESA AS etablert (1985) 13 medlemmer Status å være medlem Konstituering ‘67 - ‘70 Ekspansjon ‘70 - ‘80 Omstrukt. ‘80 - 90 “Nettverksutv.” ‘90 - 01 Konserndannelser, Fusjoner og nedleggelser blant medlemmene Mobilisering/ Avvikling 01-07

7 Nettverksutvikling - samarbeidsmåter PersonalØkonomiKvalitetInnkjøp Kompetanse IT Administrasjon Produksjon Fagutvalgene er pilarene i TESA Tverrfaglige møteplasser vil få økt betydning Personlige relasjoner er avgjørende Styre......... Samarbeidspartner

8 TESA Nettverksutvikling - samarbeidsmåter TESA / Arb.grupper Avdekke felles problemstillinger Organisere fellesaktiviteter Følge med i aktivitetene Organisere møtefora Samarbeidsforum (TESA Forum) Samarbeid om felles problemstillinger Deling av erfaringer Fokus på konsepter / metoder Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3 BU2000

9 TESA-bedriftene i 1998 n Kverneland Klepp og Kverneland Underhaug Landbruksutstyr n Åsmund S. Lærdal A/S Medisinsk utstyr n Øglænd DBS A/S Sykler n ABB Flexible Autoation A/S Roboter n Scana Stavanger A/S Støpestål n Hackman Designor A/S Gryter, kjøkkenutstyr n Kværner Hetland AS Prosessanlegg fisk n Simrad Robertson A/S Maritim elektronikk n Serigstad A/S Landbruksutstyr, Støpejern n NOHA-gruppen A/S Brannslukkingsutstyr n Figgjo A/S Porselen n Reime A/S Landbruksinnredning n Bryne Mekanikk A/S Maskinering Totaltall TESA bedriftene 3,2 Mrd i omsetn. 3.200 ansatte 69 % eksport

10 Innkjøpsutvalget Oppgave: –Skape et åpent forum som gir utviklingsmuligheter for innkjøpsfunksjonen –Utarbeide rammeavtaler hvor dette bidrar til lønnsomhetsvekst i bedriftene Innsatsfelt: –Samarbeid om kjøp, innkjøpsavtaler –Koordinert kjøp for 2 eller flere bedrifter med felles behov Arbeidsmetoder: –Koordinere behov av varer og tjenester –Arbeidsutvalg 3 - 4 personer –Saksbehandlergrupper –Retningslinjer for bruk av rammeavtaler Verktøy: –Innkjøpshåndboken –Felles møter

11 Innkjøpsavtaler Har avtaler innen: Elektrisk kraft, ca 100 GWh Fyringsolje, gass, bensin og diesel Leiebiler Kjøp / leasing av biler Kontorrekvisita Kontor møbler Kontormaskiner Sveisegasser Verktøystål Elektrisk Materiell VVS-materiell Vikartjenester Nye avtaler innen:  Telefonering  Høyhastighets-kommunikasjon  Avfallshåndtering  Reisebestillinger  Kompetanseutvikling  Annet som gir volumgevinster

12 Områder for felles rammeavtaler n Produkter som gir volumgevinster n Produkter som brukes alment i bedriftens administrasjon og produksjon n Lokale produkter og tjenester n Ansattefordeler bør tas med som en tilleggsmulighet

13 Område for TESA-avtaler Komplekse og produktspesifikke varer Resultatpåvirkning/ risiko Bedriftsavtaler og TESA-avtaler Bedrifts- og Konsern-avtaler Bedrifts- og Konsernavtaler Bedriftsavtaler

14 Tesa-bedriftene satset på kompetanseutvikling n Nært samarbeide mellom skole og næringsliv n Etablering og utvikling av ytterligere miljø for å sikre spesialkompetanse (Jærtek) n Systematisk kartlegging av nåværende kompetanse og fremtidig behov n Planlagt kompetanseutvikling n Kontinuerlig forbedring n TESA-skolen for felles kurs

15 TESA-bedriftene utnyttet FoU n TESA-bedriftene nyttet Sintef, Rogalandsforskning og andre FoU- miljø målrettet for å forbedre produksjonsapparat, organisasjon og produkter i NFR-finansierte prosjekt n Søknadsprosedyren kan oppleves tung og ressurskrevende for bedriftene, TESA var sekretariat og koordinator n Det ble fremmet søknader basert på bedriftens eller flere bedrifters reelle behov n Samarbeidende bedrifter har gode muligheter til å oppnå finansiering n Offensiv søknadsoppfølging er påkrevd

16 Eksempler på nytteverdi n Industriell elektronikk –TESAMAT - automatisering n Jærtek - Jærindustriens opplæringssenter n Industridesign –Dr. gradsarbeid n Prosjekter –CIM - prosjekt –Produksjonsteknologi mot år 2000 n TESA - skolen –Kompetanseheving n Kvalitet Kvalitetssystemer / totalkvalitet

17 TESAMAT-I

18 Trend i FoU-prosjekt i TESA n Tidligere var prosjektene orientert mot tekniske utfordringer i verksteds- og produksjonsmiljø n Senere år har prosjektene ”myknet”. Dvs mer samarbeids- og kompetanseorienterte prosjekt. n Parallelt ble TESA sterkere knyttet opp mot et lokalt FoU-miljø og medlemsbedrifter vokste stadig sterkere inn i konserner

19 FoU-prosjekt i TESA 1968-88 1968-74 Industriell elektronikk 1971-73Administrativ rasjonalisering 1971-74Kostnadsreduksjon /Samarbeidsprogram 1971-74Kvalitetsbevissthet/ansvar 1975-76TESAs informasjons- og dukumentasjonsmodell 1975-77Klippe- og skjeggeverktøy 1976-77Spredning av forskningsres. 1976-78System for kvalitetsanalyse 1976-78Støy i verkstedindustrien 1976-77Opplæringsprogram for vedlikeholdsoperatører 1977-80Automatisert kvalitetskontroll 1977-78Robotstyring 1978-82Systemelektronikk - utvikling av robot 1979Materialadministrasjon 1979Arbeidsmiljø 1979-82Produkttesting 1979-82Aluminium i verkstedindustrien 1980-83Breddekompetanse i mikroelektronikk 1980-82Tillempet fugefølging 1981-82Produktivitetsmåling 1980-82Automatisert gjengekontroll 1983-84Produktivitetsskolen 1984-85Utvikling Offshore 1984-85DAK/DAP 1985Transportanalyse 1986-88Applikasjonsprosj. Industrielle roboter 1987-881. Linjeledere 1988-91kompetanseutvikling - driftsledelse

20 FoU-prosjekt i TESA 1988-00 1988-1989CIM-strategi 1989-1992CIM Hovedprosjekt 1989-1992Produksjonsteknologi mot år 2000 1993-1996Kompetanseanalyse og opplæringsprogram 1994-1997Dr. gradsprosjekt i industridesign og materialteknologi 1996-2000Bedriftsutvikling mot år 2000 (BU2000) 1997-OPUS 1998-TESANett 1998-Integrert kompetanseutvikling 2000-Lederopplæring

21 Behov som kan løses gjennom TESA (innspill i møte med mulig nye bedrifter 26.09.01) n Uteproduksjon, deling av ressurser n Prosessutvikling n Produktutvikling n Utveksling av arbeidskraft n Erfaringsoverføring n Møteplass n Felles kompetanseutvikling n Rasjonalisering av produksjon n Bruk av Internett n Benchmarking n Bruk av TESA kan erstatte konsulenter.

22 Likeverdige eiere uavhengig av størrelse ABB Flexible Automation AS Kverneland Klepp AS Kverneland Nærbø AS Kværner Hetland AS Åsmund S. Lærdal AS Øglænd DBS AS Scana Stavanger AS Bryne Mekanikk AS Hackman Designor AS Simrad Robertson AS Reime AS Figgjo AS TESA AS Daglig Leder ? Serigstad AS NOHA Gruppen BU2000

23 Konsern Andre (og viktigere) nettverk Konsern BU2000

24 Hvorfor lyktes TESA? n Tillit - den åpne dørs politikk n Jobber med fellesnevnere n Krav til aktiv deltakelse n Faglige møteplasser n Engasjement fra toppledelsen i medlemsbedriftene n Styret velges blant adm.dir. i medlemsbedriftene n Ikke for mange bedrifter n God tid til å bygge opp tillit

25 Endringer fra 2000 og utover  Mange av medlemsbedriftene er integrert i store konsern  Konsernene har stor grad av standardiserte prosesser som styrer bedriftene  Fortsatt deltakelse i aktiviteter i TESA var for mange uforenlig med konsernets strategi  Generalforsamlingen i TESA satset på å fornye og gjenskape virksomheten med noen nåværende bedrifter og noen nye.  Samtidig ble inngangsterskelen og driftskostnadene i TESA AS senket.  Styret startet en dialog med mellomstore produksjonsbedrifter i Sør- Rogaland for å drøfte behovet for og formen på TESA-samarbeidet.  Det lyktes ikke i å rekruttere nye medlemmer og det gjensto etter hvert 4-5 medlemsbedrifter og liten aktivitet.  Virksomheten lagt ned i 31. desember 2007

26 Oppsummering n TESA var meget nyttig i forbindelse med industriutvikling på Jæren n TESA tilførte betydelige beløp til FoU n Teknologi, produkter og prosesser ble utviklet i TESA-prosjekt n TESA var modell for andre industrinettverk n Innkjøpsavtaler var nyttige og lønnsomme n Bedriftene utviklet seg ulikt og samarbeidet stagnerte Det viktigste med arbeid i industrinettverk er å spørre hva du kan bidra med – ikke hva du får.


Laste ned ppt "Muligheter industrinettverk n Basert på erfaringer fra TESA-nettverket n v/ Per-Endre Bjørnevik, siv.ing. maskin n Rådgivningsleder IRIS –VRI-Energi, Enterprise."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google