Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med Energiledelse Norske Skog Saugbrugs Pål Robert Lystad 24 oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med Energiledelse Norske Skog Saugbrugs Pål Robert Lystad 24 oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med Energiledelse Norske Skog Saugbrugs Pål Robert Lystad 24 oktober 2013

2 Norske Skog Saugbrugs AS Etablert som sagbruk i 1859 Kontinuerlig industriell virksomhet frem til i dag Del av Norske Skog konsernet fra 1989 Selvstendig forretningsenhet, med fullt resultat ansvar fra 2011 Europas tredje største produsent av magasinpapir etter StoraEnso og UPM, 100% eksport Nøkkeltall 700.000 m3 gran pr.år 1400 GWh elektrisk kraft pr. år 800 GWh termisk kraft pr. år 530 ansatte og omsetning 2.3 Milliarder NOK

3 150 år med sammenhengende omstilling 1859-1983:Sagbruk 1889-DD:Mekanisk fiberproduksjon 1907 og 1955Vannkraftstasjoner (solgt til Akershus Kraft i 2003) 1908-1991:Kjemisk cellulose produksjon 1924-1952:Ankers papirfabrikk (avis og kartong) 1915-1981:Papirmaskin 1 (avispapir, bokpapir, magasinpapir) 1916-1980:Papirmaskin 2 (Trefritt papir, kunstrykk papir) 1929-1977:Papirmaskin 3 (Skrive og trykkpapir) 1955-1991:2. generasjon bioetanol 1963-DD:Papirmaskin 4 (magasin papir) 1968-DD:Papirmaskin 5 (magasin papir) 1993-DD:Papirmaskin 6 (magasin papir) 2003-2007”Prosjekt 620” Oppgradering av TMP2/PM 6 (800 MNOK) 2013:Utvidelse av TMP2, nedleggelse tresliperi (200 MNOK) 2013-2015:”Saugbrugs 450”, Kostnadsreduksjonsprogram, 500 MNOK 2013:Utvidet produksjon biogass,.forstudie igangsatt

4 Norske Skog Saugbrugs Halden

5 Hvorfor fokus på energi?  Energi er en betydelig kostnadsfaktor (20%)ved vår papirproduksjon

6 Energiledelse ved Saugbrugs Før 2006 Fokus på energioppfølging Deltagelse i Bransjenettverk etc. Dedikerte energiressurser i organisasjonen PFE (Program for Energieffektivisering) Avtale med NVE om fortsatt fritak for el-avgift –Montydirektivet - Stortingsbeslutning Undertegnet i september 2005 Norske Skog Saugbrugs forpliktelser –Sertifisert Energiledelsessystem innen sept.06 –Tiltaksliste med El-effektiviserende prosjekter med PB<3 år –Rutiner for innkjøp av el-krevende utstyr (TCO-beregninger)

7 Saugbrugs´ ledelsessystem Energi ISO 50001 Miljø ISO 14001 Avvikshåndtering Kommunikasjon Internrevisjoner Kompetanse utvikling Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon Kontinuerlig forbedring Internkontroll- forskriften Kvalitet ISO 9001 Organisasjon PEFC and FSC Chain of Custody

8

9 Fremdriftsplan ved sertifisering av SS627750 Energiledelse Systemoppbygning, implementering og sertifisering Implementeringsfasen inkluderte: Info til ansatte via intranett Opplæring energiledelse og spesifikk energiopplæring Tatt i bruk dokumenterte rutiner Mål- og handlingsplaner, Performance management (KPI) innført og kjent Internrevisjon Ledelsens gjennomgåelse Korrigering av evt. funn som Veritas ga tilbakemelding om i status gjennomgangen. Ressursbehov Ca 2-3 årsverk (ulikt behov avhengig av bedriftens størrelse) Uke 7 2006Uke 26 2006Uke 17 2006 Status gjennomgang m/DNV Implementeringsfase Hovedrevisjon m/DNV Avvik og observasjoner behandlet og lukket Oppstart Systemoppbygning Uke 30 2005

10 Modell for Styringssystem Planlegg: Fastsette mål og metode Utfør: Opplæring og gjennomføring av jobb som planlagt Kontroller: Sjekke resultat og sammenligne med mål, identifisere ev. avvik. Korriger: Hvis det er avvik: fastsette korrigerende tiltak. Skille på symptom og årsak. 1. prioritet: finne og forhindre at feil oppstår. Deretter rette opp feil som allerede har skjedd.

11 Energy Management Reporting Mill KPI’ s Dep. KPIs, Energy Operating parameters, Energy Mill manager Production Manager Operators with influence on Energy Operating systems (Drop) Performance Management RoleSystem

12 Styringssløyfe Energi på Saugbrugs

13 Gjennomføring / utfordringer Hvor er det viktigst å legge inn ressurser?

14 Forankring hos ledelsen Forankring hos ledelsen -> fokus på prosessen

15 Kartlegging

16 Gjennomføring / utfordringer Kartlegging av energiaspekter –Hva er viktigst – hvor skal vi starte? –Hvor er fabrikkens energisluk, hvor store er de, hva kan vi gjøre noe med? Målinger –Skal vi styre, må vi måle – hvor skal vi måle? –Har vi de nødvendige målinger? –Er kvaliteten må målingene god nok?

17 Kartlegging av energiaspekter

18 Opplæring og forankring hos de ansatte

19 Gjennomføring / utfordringer Opplæring og forankring hos de ansatte –Ulike nivåer på opplæring (Nøkkelpersoner) KPI’er og styringsparametre –Hvordan nå ut til alle som er berørt –Eierskap til prosessen – mitt bidrag teller –Måling og definisjon av egnete KPI’er

20 Kontinuerlig forbedring

21 Gjennomføring / utfordringer Kontinuerlig forbedring –Energi er ”kun” en støtteprosess –Tradisjonelt har fokus kun vært på produktkvalitet og tonnasje –Endringer i kvalitetsparametre på produkt kan påvirke energimål

22 Erfaringer Hva gir energiledelsessystemet oss? Energiledelsessystemet er et verktøy til å opprettholde kontinuerlig fokus på energi Periodiske eksterne revisjoner gir et positivt hjelpemiddel til kontinuerlig forbedring Et sertifisert energiledelsessystem bidrar til at: vi lettere kan kontrollere energibruken energibruken blir mer bevisst planlagt og strukturert vi sparer kostnader Mindre utslipp av CO 2 og andre miljøpåvirkende gasser Planlegging, bedre drifts- og vedlikeholdsrutiner, rutiner for innkjøp og prosjektering kan minske energiforbruket og dermed redusere energikostnader. At vi konsekvent og kontinuerlig forbedrer våre rutiner og vurderer tiltak for å oppdage nye forbedringsmuligheter -> mer effektiv energibruk. Fra miljøprofil – til miljø- og energiprofil  Økt kunnskap og kompetanse om eget energibruk

23 Spesifikk el forbruk per tonn papir

24 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Erfaringer med Energiledelse Norske Skog Saugbrugs Pål Robert Lystad 24 oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google