Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med Energiledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med Energiledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med Energiledelse
Norske Skog Saugbrugs Pål Robert Lystad 24 oktober 2013

2 Norske Skog Saugbrugs AS
Etablert som sagbruk i 1859 Kontinuerlig industriell virksomhet frem til i dag Del av Norske Skog konsernet fra 1989 Selvstendig forretningsenhet, med fullt resultat ansvar fra 2011 Europas tredje største produsent av magasinpapir etter StoraEnso og UPM, 100% eksport Nøkkeltall m3 gran pr.år 1400 GWh elektrisk kraft pr. år 800 GWh termisk kraft pr. år 530 ansatte og omsetning 2.3 Milliarder NOK

3 150 år med sammenhengende omstilling
: Sagbruk 1889-DD: Mekanisk fiberproduksjon 1907 og 1955 Vannkraftstasjoner (solgt til Akershus Kraft i 2003) : Kjemisk cellulose produksjon : Ankers papirfabrikk (avis og kartong) : Papirmaskin 1 (avispapir, bokpapir, magasinpapir) : Papirmaskin 2 (Trefritt papir, kunstrykk papir) : Papirmaskin 3 (Skrive og trykkpapir) : 2. generasjon bioetanol 1963-DD: Papirmaskin 4 (magasin papir) 1968-DD: Papirmaskin 5 (magasin papir) 1993-DD: Papirmaskin 6 (magasin papir) ”Prosjekt 620” Oppgradering av TMP2/PM 6 (800 MNOK) 2013: Utvidelse av TMP2, nedleggelse tresliperi (200 MNOK) : ”Saugbrugs 450”, Kostnadsreduksjonsprogram, 500 MNOK 2013: Utvidet produksjon biogass,.forstudie igangsatt

4 Norske Skog Saugbrugs Halden

5 Hvorfor fokus på energi?
Energi er en betydelig kostnadsfaktor (20%)ved vår papirproduksjon

6 Energiledelse ved Saugbrugs
Før 2006 Fokus på energioppfølging Deltagelse i Bransjenettverk etc. Dedikerte energiressurser i organisasjonen PFE (Program for Energieffektivisering) Avtale med NVE om fortsatt fritak for el-avgift Montydirektivet - Stortingsbeslutning Undertegnet i september 2005 Norske Skog Saugbrugs forpliktelser Sertifisert Energiledelsessystem innen sept.06 Tiltaksliste med El-effektiviserende prosjekter med PB<3 år Rutiner for innkjøp av el-krevende utstyr (TCO-beregninger)

7 Saugbrugs´ ledelsessystem
Organisasjon Kontinuerlig forbedring Avvikshåndtering Internkontroll-forskriften Kvalitet ISO 9001 Kommunikasjon Energi ISO 50001 Miljø ISO 14001 PEFC and FSC Chain of Custody Internrevisjoner Dokumentasjon Kompetanseutvikling Ledelsens gjennomgåelse

8

9 Fremdriftsplan ved sertifisering av SS Energiledelse Systemoppbygning, implementering og sertifisering Uke Uke Uke Uke Oppstart Systemoppbygning Avvik og observasjoner behandlet og lukket Status gjennomgang m/DNV Implementeringsfase Hovedrevisjon m/DNV Implementeringsfasen inkluderte: Info til ansatte via intranett Opplæring energiledelse og spesifikk energiopplæring Tatt i bruk dokumenterte rutiner Mål- og handlingsplaner, Performance management (KPI) innført og kjent Internrevisjon Ledelsens gjennomgåelse Korrigering av evt. funn som Veritas ga tilbakemelding om i status gjennomgangen. Ressursbehov Ca 2-3 årsverk (ulikt behov avhengig av bedriftens størrelse)

10 Modell for Styringssystem
Planlegg: Fastsette mål og metode Utfør: Opplæring og gjennomføring av jobb som planlagt Kontroller: Sjekke resultat og sammenligne med mål, identifisere ev. avvik. Korriger: Hvis det er avvik: fastsette korrigerende tiltak. Skille på symptom og årsak. 1. prioritet: finne og forhindre at feil oppstår. Deretter rette opp feil som allerede har skjedd.

11 Energy Management Reporting
System Role Mill KPI’s Dep. KPIs, Energy Operating parameters, Energy Mill manager Performance Management Production Manager Operating systems (Drop) Operators with influence on Energy

12 Styringssløyfe Energi på Saugbrugs

13 Gjennomføring / utfordringer
Hvor er det viktigst å legge inn ressurser?

14 Forankring hos ledelsen -> Forankring hos ledelsen
fokus på prosessen Forankring hos ledelsen

15 Kartlegging

16 Gjennomføring / utfordringer
Kartlegging av energiaspekter Hva er viktigst – hvor skal vi starte? Hvor er fabrikkens energisluk, hvor store er de, hva kan vi gjøre noe med? Målinger Skal vi styre, må vi måle – hvor skal vi måle? Har vi de nødvendige målinger? Er kvaliteten må målingene god nok?

17 Kartlegging av energiaspekter

18 Opplæring og forankring hos de ansatte

19 Gjennomføring / utfordringer
Opplæring og forankring hos de ansatte Ulike nivåer på opplæring (Nøkkelpersoner) KPI’er og styringsparametre Hvordan nå ut til alle som er berørt Eierskap til prosessen – mitt bidrag teller Måling og definisjon av egnete KPI’er

20 Kontinuerlig forbedring

21 Gjennomføring / utfordringer
Kontinuerlig forbedring Energi er ”kun” en støtteprosess Tradisjonelt har fokus kun vært på produktkvalitet og tonnasje Endringer i kvalitetsparametre på produkt kan påvirke energimål

22 Erfaringer Hva gir energiledelsessystemet oss?
Energiledelsessystemet er et verktøy til å opprettholde kontinuerlig fokus på energi Periodiske eksterne revisjoner gir et positivt hjelpemiddel til kontinuerlig forbedring Et sertifisert energiledelsessystem bidrar til at: vi lettere kan kontrollere energibruken energibruken blir mer bevisst planlagt og strukturert vi sparer kostnader Mindre utslipp av CO2 og andre miljøpåvirkende gasser Planlegging, bedre drifts- og vedlikeholdsrutiner, rutiner for innkjøp og prosjektering kan minske energiforbruket og dermed redusere energikostnader. At vi konsekvent og kontinuerlig forbedrer våre rutiner og vurderer tiltak for å oppdage nye forbedringsmuligheter -> mer effektiv energibruk. Fra miljøprofil – til miljø- og energiprofil Økt kunnskap og kompetanse om eget energibruk

23 Spesifikk el forbruk per tonn papir

24 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Erfaringer med Energiledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google