Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eli Sogn Iversen Hanne Mensner Lerstang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eli Sogn Iversen Hanne Mensner Lerstang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eli Sogn Iversen Hanne Mensner Lerstang

2 Hanne

3 Helsefagarbeider * Etablert med Kunnskapsløftet i 2006
* Erstattet hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutd. * Lærefag (2+2) Hanne

4 Hanne

5 Både voksne og unge helsefagarbeidere
Hanne

6 Helsearbeiderfaget, antall avlagte fagprøver:
FYLKE AVLAGT FAGPRØVE LØPENDE LÆREKONTRAKTER Lærling Praksiskand. Basis 1 Basis 2 ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDLAG NORDLAND TROMS FINNMARK HEDMARK OPPLAND BUSKERUD AKERSHUS OSLO ØSTFOLD VESTFOLD TELEMARK AUST AGDER VEST AGDER LANDET TOTALT Hanne: Slik ser situasjonen ut i dag: Som dere ser er det utdannet ca helsefagarbeidere i løpet av Det er et stykke til 4500

7 Erstatningsbehov for helsefagarbeidere i BTV:
Buskerud: 261 Telemark: 228 Vestfold: Hanne

8 Andel personell (årsverk) med fagutdanning i brukerrettet pleie-og omsorgstjeneste i kommunene i Buskerud

9

10

11 Hanne

12 Utfordringer God innsøking til Vg1 og Vg2 Utdanner i dag 1600 pr. år
Smidig overgang skole og bedrift Lav fullføringsgrad Samhandlingsreformen Eli: Hovedutfordringen i årene fremover er tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Den yrkesgruppen det blir størst mangel på innen pleie og omsorg, er altså helsefagarbeidere. Nåde det gjelder sykepleiere ser det noe annerledes ut. Det har akkurat kommet en rapport fra Rogalandsforskning som har sett på helse-og omsorgspersonell behov, får vi nok i framtida? Dette er en rapport som er gjort for Rogaland. Hvor veksten innen helse og omsorg har vært større enn ellers i landet. De ser at de vil mangle ….se rapport. Vi er førnøyd med innsøkningen slik den er i dag, men vi klarer ikke å ta tak i de ungdommen som faktisk har valgt og få de til å søke læreplass. Det er dette som er utfordringen i dag. Her har kommunene et særskilt ansvar og det er mulig å løse dette ved å være mer aktiv og tilby de gode læreplassene, ha samarbeid med skolene og være åpne for å få ungdommen inn. Mange tenker disse ungdommene er både umodne og uengasjerte, men vi må ta ansvaret for å lære de opp og gradvis sette de inn i oppgavene. Skal denne sektoren lykkes i framtid må vi faktisk snakke opp yrket og sektoren og ungdommene som er kvalifisert bør ha rett på læreplass. I samme rapporten har en gjort et anslag på av 100 elever som starter på Vg2 kommer det bare ut årsverk. Vel 25%. Dette er for dårlig. Mange velger studiespes. Og ender kanskje som allmen ufaglært. Rogaland har igjen tatt grep og redusert dette tilbudet. 25 helsefagarbeiderårsverk ut av

13 Utfordringer Rekruttering av praksiskandidater
Omdømme og yrkesstolthet Deltidsgåten Anerkjenne kompetanse Eli: Vi har opp til 30% ufaglært i kommunene og noen steder er tallet enda høyere. Her er det et stort potensiale. Tilrettelegge for kvalifisering av egne ansatte er god økonomi. De er stabil arbeidskraft, de er voksne og er kjent med oppgavene. Mange har jobbet i sektoren lenge og ønsker å være der. Utdanningsmodellene for voksne er ikke enkle. Det er sendt innspill til KD og dette blir tatt opp som sak nå. Mange har kommet med innspill på dette området. Det er viktig at kommunene ved ledelsen tar tak i problemene med å få tak i kompetent personell. Det er både et politisk ansvar, et arbeidsgiveransvar og et virksomhetslederansvar. Det er også et signal om å anerkjenne kompetansen, det utgjør en forskjell på å ha riktig kompetanse på riktig sted og all forskning viser at kompetanse lønner seg, Telemarksforskning. Både på kvalitet og ikke minst økonomi. Positiv sammneheng mellom faglige kvalifikasjoner kvalitet på tjenesten. Vi vet også at gode fagmiljøer rekrutterer lettere.

14 Hva kan arbeidsgiver gjøre?
Kommunen som attraktiv arbeidsgiver Samarbeid opplæringskontor God organisering av læretid Oppleve fellesskap Veiledning og oppfølging Varierte oppgaver Kvalifisering av voksne som praksiskandidat Eli: Ny rapport fra Rogaland som omhandler behovet for helsepersonell i årene som kommer, samt strategier.

15 Lærlinger - en ressurs! Slipp dem til!
50% av læretiden er verdiskapning! Mange nok og attraktive læreplasser er avgjørende Ungdommen har behov for forutsigbarhet! Positivt samspill mellom erfarne medarbeidere og lærlinger Tilfører virksomheten oppdatert fagkunnskap og kompetanseheving for alle ansatte kompetanseheving for alle ansatte! Eli Starten på læretiden kreves mye av avdelingen, desto mer en kan føge opp her, desto bedre lærlinger får en. Det er de korte oppholdene i sykehus som fungerer dårligst! Pga. nedgang i antall hjelpepleiere gir det noe utfordringer i forhold til instruktører. De er faglige forbilder! Det er klart at hjelpepleiernes rolle kan bli avgjørende.s.22 uttalelse fra avd.spl. Lengre lælingeopphold gir ikke bare en bedre opplæringssituasjon for lærlingene - det gjør også at avdelingene føler at de får et mye større utbytte. Ut fra Høst rapporten: Jo lengre lærlingene er i lære, jo mer fornøyd virker det som at de ved sykehusene er med sine lærlinger. Kan også være et konkurransefortrinn å ha vært lærling på sykehus. Det kan virke som om at dette er avhengig av ildsjeler for å få dette til. Men det de korte oppholdene som fungerer dårligst!

16 Oppsummering! Kompetanseheving av egne ansatte
Vi får muligheten til å forme morgendagens fagarbeidere Vi må holde oss faglig oppdatert Vi blir kjent med ungdomskulturen/Hva kan de tilføre? Ny teknologi krever grunnleggende kompetanse Eli: Kort oppsummert. Hva er fordelen med å ha lærlinger


Laste ned ppt "Eli Sogn Iversen Hanne Mensner Lerstang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google