Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 3M Safety Division ahead! Always a Safe Step Hørselvern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 3M Safety Division ahead! Always a Safe Step Hørselvern."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 3M Safety Division ahead! Always a Safe Step Hørselvern

2 2 3M Safety Division Hørselvern Hver dag gjør vi alt vi kan for å ødelegge hørselen vår......

3 3 3M Safety Division Hørselvern Vi vekkes av klokkeradioen om morgenen Hører på radioen under frokosten Hører på radio i bilen på vei til jobb Hører på radio hele dagen på jobb Hører på radio i bilen på vei hjem fra jobb Hjemme er det alltid støy: TV, unger........før vi avslutter døgnet med TV på senga

4 4 3M Safety Division 4 Hørselen er den sansen som lettest og oftest skades. Bare en av ti bygningsarbeidere i 60-års alderen har normal hørsel. En av ti bygningsarbeidere i 50-års alderen har vansker for å oppfatte tale. En hørselskade kan ikke helbredes Det finnes bare en måte å unngå støyskader. Hørselen sover aldri!! Hørselvern

5 5 3M Safety Division  Støy måles i desibel (dB)  Desibelskalaen er logaritmisk  Hørselvern er påbudt ved målt støynivå ≥ 85 dB  Hørselvern er anbefalt ved målt støynivå ≥ 80 dB  Støyens karakter måles i hertz (frekvens) Hørselvern – om støy

6 6 3M Safety Division 6 Lyd og støy Uutholdelig Kun en eksponering kan forårsake døvhet Øredøvende Svært ubehagelig Moderat F.eks. et stille kontor Smertefullt Smertegrensen for de fleste mennesker Veldig høyt Langvarig eksponering kan skade hørselen Svært lavt Knapt hørbart dB

7 7 3M Safety Division  H =høyfrekvent  M = middelfrekvent  L = lavfrekvent  SNR = gjennomsnitt av HML-verdiene  Eks: H = 34 dB, M = 28 dB, L = 20 dB SNR = 31 dB Hørselvern – HML/SNR

8 8 3M Safety Division  Ved måling av støybildet må både desibel og frekvens måles  Målet er at lydnivået inne i hørselvernet er mellom 75 dB og 80 dB  Eks: Støy målt til 95 dB, frekvens målt til 250 Hz Det må velges et hørselvern som demper 15-20 dB ved lavfrekvent støy Hørselvern – velg riktig

9 9 3M Safety Division 100% av tiden Hørselskader avhenger ikke bare av det faktiske støynivået, men også hvor lenge man eksponeres for skadelig støy Bare fem minutters skjødesløshet i løpet av en åttetimersdag kan i verste fall føre til permanent tap av hørselen Derfor er det svært viktig å bruke hørselvern 100% av tiden i støyende miljøer hvis du skal få den beskyttelsen som det valgte hørselvernet gir Velg et komfortabelt hørselvern som passer deg og dine behov

10 10 3M Safety Division Optime Alert system

11 11 3M Safety Division Hørselvern – dempningstabell

12 12 3M Safety Division Hørselvern – standarder  EN 13819-1 Fysisk testing  EN 13819-2 Akustisk testing  EN 352-1 Øreklokker  EN 352-2 Ørepropper  EN 352-3 Hjelmmonterte øreklokker  EN 352-4 Nivåavhengige øreklokker  EN 352-5 Øreklokker med aktiv støyreduksjon  EN 352-6 Øreklokker med elektrisk lydinngang  EN 352-7 Nivåavhengige ørepropper  EN 458 Valg, bruk, vedlikehold  EN 352-8 Øreklokker med radio/musikk

13 13 3M Safety Division  Produktene skal være testet og godkjent i henhold til europeiske standarder  Sørg for at produktet er egnet til det aktuelle området  Produktet må være riktig tilpasset  Produktet må benyttes i hele eksponeringstiden  Produktet må skiftes når det har skader  Tetningsringene bør skiftes 2 ganger pr år  Det er ikke tillatt å modifisere hørselvernet Hørselvern – retningslinjer

14 14 3M Safety Division  Hjelmmontert hørselvern settes i hvilestilling når det ikke brukes. Dvs. at kåpene ikke trykker mot hjelmen  Når vernebriller og øreklokker brukes sammen, kan det oppstå lekkasje slik at øreklokkens oppgitte dempning reduseres  Vernebriller med flate brillestenger vil gi mindre lekkasje  Kjemikalier, varme og kulde kan påvirke hørselvernet negativt Hørselvern – retningslinjer

15 15 3M Safety Division  Tørk av tetningsringene med en fuktig klut eller rengjøringsservietter  Produktet skal lagres i original forpakning uten sollys  Se emballasjen for lagringstemperatur og luftfuktighet Hørselvern – rengjøring og oppbevaring


Laste ned ppt "1 3M Safety Division ahead! Always a Safe Step Hørselvern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google