Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruddprosessen – og dens betydning for barn og voksne Frode Thuen Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB/ Senter for familie og samliv, Modum Bad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruddprosessen – og dens betydning for barn og voksne Frode Thuen Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB/ Senter for familie og samliv, Modum Bad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruddprosessen – og dens betydning for barn og voksne Frode Thuen Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB/ Senter for familie og samliv, Modum Bad

2 Foreldrenes brudd påvirker barnas reaksjoner Hvis foreldrene takler bruddet og samarbeider i etterkant, går det stort sett bra med barnaHvis foreldrene takler bruddet og samarbeider i etterkant, går det stort sett bra med barna Hvis foreldrene ikke takler bruddet og ikke klarer å samarbeide, øker barnas risikoHvis foreldrene ikke takler bruddet og ikke klarer å samarbeide, øker barnas risiko Jo større problemer hos foreldrene; desto større risiko for barna…Jo større problemer hos foreldrene; desto større risiko for barna…

3 Tidslinje

4 Hvem tar initiativet? Blant kvinnene Blant kvinnene Jeg selv: 60%Jeg selv: 60% Partneren: 20%Partneren: 20% Felles beslutning: 20%Felles beslutning: 20% Blant mennene Jeg selv: 28% Partneren: 45% Felles beslutning: 26%

5 Effekten av initiativ på psykisk helse Å bli droppet Psykisk uhelse Selvbilde

6 Negative og positive følger Sorg og tristhetSorg og tristhet DepresjonDepresjon Bekymring og engstelseBekymring og engstelse Bitterhet og sinneBitterhet og sinne Tap av nettverkTap av nettverk Tap av anseelseTap av anseelse Økonomiske vanskerØkonomiske vansker Redusert selvbildeRedusert selvbilde SkyldfølelseSkyldfølelse Lettelse og frigjøring Bedre selvtillit Kjent med nye sider Sikrere på hva en trenger Har lært av egne feil Mer bevisst sosiale relasjoner Utviklet nye relasjoner Mer tid til egne oppgaver

7 Negativt Positivt

8 LiteMye Negativt Positivt Lite Mye

9 Psykososiale effekter Langtidssykemeldinger/uførhetLangtidssykemeldinger/uførhet Langt mer psykiske symptomerLangt mer psykiske symptomer Høyere dødelighetHøyere dødelighet Høyere selvmordsrisikoHøyere selvmordsrisiko

10 Sykefravær etter samlivsbrudd Ca. 25%Ca. 25% 1/3 av disse er langtidssykemeldt1/3 av disse er langtidssykemeldt Natvig & Eriksen:Natvig & Eriksen: 300% økt risiko for langtidssykemelding og uføretrygd fire år etter separasjon

11 Psykiske problemer Skårer over cut-off på HSCL-25 gjennomsnittlig to år etter bruddet: Menn: 24% (ca. 10% i normalbefolkn.)Menn: 24% (ca. 10% i normalbefolkn.) Kvinner: 31% (ca. 20% i normalbefolkn.)Kvinner: 31% (ca. 20% i normalbefolkn.)

12 Mer enn 4 ganger så høy risiko for selvmord blant skilte sammenlignet med gifte

13 Mulige årsaker KrisereaksjonKrisereaksjon SeleksjonseffektSeleksjonseffekt Endret rolleEndret rolle

14 Godt parforhold Dårlig parforhold A Dårlig parforhold B ”The escape hypothesis”

15 Hva påvirker reaksjonene Demografiske kjennetegnDemografiske kjennetegn Egenskaper ved de sosiale omgivelseneEgenskaper ved de sosiale omgivelsene Individuelle egenskaperIndividuelle egenskaper –”sense of coherence” – disposisjonell optimisme – selvoppfatning Kvaliteter i forholdetKvaliteter i forholdet Egenskaper ved bruddetEgenskaper ved bruddet

16 Vanskelige brudd Kommer brått påKommer brått på KonfliktfulleKonfliktfulle KomplekseKomplekse Preget av svikPreget av svik Medfører omskrivning av felles fortidMedfører omskrivning av felles fortid Nye partnereNye partnere

17 Konflikter etter samlivsbrudd –56% har i perioder hatt store konflikter –9% har for tiden svært store konflikter –5% har for tiden nokså store konflikter –18% har for tiden konflikter til en viss grad (Thuen, 2004) (Thuen, 2004)

18 Tiltak for å påvirke foreldrenes samarbeid og konfliktnivå etter en skilsmisse? Parent Management Training (PMTO)Parent Management Training (PMTO) ”New Beginners””New Beginners” ”Dads for life””Dads for life” Fortsatt ForeldreFortsatt Foreldre

19 ”Dads for life”: Har det effekt? “This analysis, in the context of a rigorous experimental trial, produced strong evidence that indeed it can.” “Our results suggest that Dads for Life presented to volunteering fathers offers substantial promise to courts hoping to alter the trajectories of divorcing families.” (Cookston et al., 2007) (Cookston et al., 2007)

20 FIGURE 1. Graph of Mean-Level Change Over Time for Dads for Life and Control Groups of Mother's and Father's Perceptions of Coparenting After Divorce—Linear Growth Model

21

22 Påvirker dette barnas livssituasjon? ” In comparison to control families, children in families in which the father participated in DFL had significantly lower internalizing problems. The preventive impact of DFL was strongest for the most troubled youngsters.” (Braver et al. 2005)

23

24


Laste ned ppt "Bruddprosessen – og dens betydning for barn og voksne Frode Thuen Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB/ Senter for familie og samliv, Modum Bad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google