Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortsatt Foreldre: Barns behov etter konfliktfylte samlivsbrudd Professor Frode Thuen Høgskolen i Bergen/ Center for familieudvikling, København.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortsatt Foreldre: Barns behov etter konfliktfylte samlivsbrudd Professor Frode Thuen Høgskolen i Bergen/ Center for familieudvikling, København."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortsatt Foreldre: Barns behov etter konfliktfylte samlivsbrudd Professor Frode Thuen Høgskolen i Bergen/ Center for familieudvikling, København

2 Mange barn blir utsatt for foreldrekonflikter... men det er ofte mer alvorlig når foreldrene ikke bor sammen fordi;  Konfliktene som regel handler om barna (mål)  Barna brukes i konfliktene (middel)  Reparasjonsatferd er begrenset

3 Hvordan går det med “skilsmissebarn” generelt?  De aller fleste klarer seg bra.  Som gruppe under ett har de likevel litt mer problemer enn andre barn.  Blant de som har problemer: Dobbelt så ofte skilsmissebarn.  Mange rapporterer om savn og sorg selv om de klarer seg bra.

4 Robert Emery: «Noen får et sår som aldri blir leget, for de fleste barna vil såret gro, men selv sår som gror etterlater seg vanligvis arr».

5 Skilsmissebarn vs. andre barn Prosent  Dårlig helsetilstand: 22 - 12  Irritable og dårlig humør: 27 - 12  Manglende livslyst: 15 - 7  Selvmordstanker: 7 - 3  Daglige røykere: 47 - 26  Prøvd narkotika: 8 - 2 (Breidablikk & Meland, 1999)

6 Figure 1: Mean values on the dependent variables within each of the residence arrangement groups compared with grand mean (Zero)

7 Grunner til at skilsmissebarna har mer problemer (medierende effekter)  Vedvarende konflikter !!!  Dårligere økonomi  Mer ustabil livssituasjon  Flyttinger mellom to hjem  Flytting til andre steder  Endringer mht daglig omsorg  Nye samlivspartnere/stesøsken/halvsøsken  Nye brudd

8 Grunner til at skilsmissebarna har mer problemer (forts.)  Dårligere foreldrekvalitet (parenting)  Mht omsorg (støtte, ros, oppmuntring, bekreftelse, etc.)  Mht regulering (grensesetting, monitorering, sanksjoner, etc.)  Foreldrenes psykiske helsetilstand  En av tre får psykiske problemer (spesielt depresjon)  To år etter bruddet: 25-30% har psykiske problemer  Verst for den som er forlatt

9 ”En ulykke kommer sjelden alene..” Barn som opplever foreldrebrudd er oftere utsatt for andre risikofaktorer, enn barn som ikke har opplevd foreldrebrudd

10 Risiko for misbruk og omsorgssvikt Barn uten Barn med foreldrebrudd foreldrebrudd  Fysisk mishandling8%17%  Seksuelt misbruk6%13%  Omsorgssvikt1% 7%  Vitne til vold9%26% ( Afifi et al., 2009)

11 Suicidalitet blant barn med (+) og uten (-) andre risikofaktorer Familietype --------------------------------------------------------- Intakt(-) Splittet(-) Intakt(+) Splittet(+)  Suicidale tanker 8% 12% 23% 28%  Suicidforsøk 3% 3% 7% 15%

12 Foreldres samspill etter bruddet  Virkelige venner  Korrekte kolleger  Sure samhandlere  Kampkåte krigere  Splittet spann (Ahrons/Moxnes, 1990)

13 Ulike roller som barn inntar  Østers  Balansekunstner  Mekler  Splitt og hersk  Distansering  Alliert (Tjersland, 2007)

14 Tre grunner til å velge side En normal reaksjon uten at det foreligger alvorlige feil eller mangler ved den som ikke foretrekkes At den utstøtte forelderen har foretatt klart kritikkverdige handlinger overfor barnet eller den andre forelderen At det foreligger ”foreldrefiendtlighetssyndrom”

15 Samfunnet kan «gripe inn» på ulike måter  Gjennom lovverket (Barneloven og Barnevernsloven)  Gjennom rettsapparatet  Gjennom barnevernstjenesten  Gjennom meklingsordningen  Gjennom helse- og sosialtjenesten (PPT, Barnesentraler, helsestasjoner, etc.)  Gjennom skoler og barnehage  Gjennom opplæringstiltak (Fortsatt Foreldre, Ser du meg?)

16 Fortsatt Foreldre  Et program for foreldre som ikke lever sammen  Foreldrene deltar hver for seg  Målsetning: Å bidra til best mulig samarbeid med den andre forelderen og ivaretakelse av barna  Tilnærming: Øke bevisstheten om samspillet og kommunikasjonen og gi redskaper for endring  Omfang: ca. 8 timer  Fleksibel anvendelse  Drives hovedsakelig i regi av familevernet

17 Fortsatt Foreldre Tar opp ulike tema:  Bruddprosessen  Kommunikasjon, konflikt og samspill  Å se barnas livssituasjon  Foreldresamarbeid  Veien videre

18 Vurdering av Fortsatt Foreldre Jeg tror at… HeltLittVerkenLittHelt enigenigellerueniguenig Vi vil samarbeide bedre29.036.226.13.65.1 Jeg vil forholde meg bedre54.340.3 4.10.70.7 Barnet/barna vil ha nytte av det 72.125.5 1.00.31.0

19 Konklusjoner  I de aller fleste tilfellene er det mulig å oppnå positive resultater  Viktig med et bredspektret tilbud  Viktig å bygge tillit og aksept  Viktig med samarbeid på tvers av etater og instanser

20


Laste ned ppt "Fortsatt Foreldre: Barns behov etter konfliktfylte samlivsbrudd Professor Frode Thuen Høgskolen i Bergen/ Center for familieudvikling, København."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google