Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infrastrukturtiltak Campus Kjeller AS Metoder og prosesser er utviklet i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter FORNY Forum Tromsø 21. april 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infrastrukturtiltak Campus Kjeller AS Metoder og prosesser er utviklet i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter FORNY Forum Tromsø 21. april 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infrastrukturtiltak Campus Kjeller AS Metoder og prosesser er utviklet i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter FORNY Forum Tromsø 21. april 2004

2 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Campus Kjeller AS 5 institutter, hvorav 4 lokalisert på Kjeller –IFE – Institutt for Energiforskning (Kjeller og Halden) –FFI – Forsvarets Forskningsinstitutt –NGI – Norges Geotekniske Institutt –NILU – Norsk Institutt for Luftforskning –Norsar U & H: UNIK og HIAK Telenor FoU

3 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Vår antagelse Det finnes MANGE og UNIKE forretningsideer i ulike Kjellertilknyttede institutter som ikke er ”kartlagt” og presentert som mulig kommersialiseringsprosjekt Instituttene besitter verdensledende kompetanse innenfor en rekke fagområder Instituttene har eller er i ferd med å etablere ressurser og infrastruktur til å foredle og ”modne” ideene Styrking av team og kompetanse Videreutvikling av forretningskonsept og markedsinnsikt Videreutvikling og ”demonstrasjon” av teknologi Industrielle rettigheter (IPR) Kundeaksept og pilotinstallasjoner Unike forretningsideer kan skapes ved å kombinere flere forskningsresultater.

4 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Situasjonen i dag Mange ideer blir ikke kommersielt utnyttet Manglende evne/forståelse til å utvikle potente forretningsideer Ett forskningsresultat og en forsker = ny bedrift Manglende utnyttelse og kapitalisering av interne ”innovasjonskapitalen” Ubalanserte nettverk; FoU, industri, kapital, marked

5 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Trinn 1: Idégenerering Instituttets evne til å generere potente forretningsideer. Trinn 2: Produksjon Instituttets evne til å foredle forretningsideer; mobilisering av ressurser, kompetanse og infrastruktur Trinn3:Porteføljefor. Utvikling av oppstartselselskaper og lisensieringer ideer Syretest Forretningsplan Pilotkunde Kravspec Prototype Felttest Kommersialisering Forankring i ledelsen Innovasjonskultur Idegenerering Innovasjonsstrategi Mobilisering Forretningsideer Forretningsutvikling Instituttet kan ta en aktiv rolle i kommersialiseringsprosessen

6 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Viktige forutsetninger Identifisere kommersielle muligheter FoU-resultater/ideer Industrielle behov og muligheter Etablere aksept og tillit hos ledelse/nøkkelpersoner ved institutt/avdeling Prioritere/omforene felles løp Industrielle koblinger

7 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Proaktiv idegeneringsprosess En metode for å kartlegge forskningsresultater og forretningsideer – kommersialiseringspotensiale Gir FoU-miljøene en mulighet for raskt å identifiserere ideer Porteføljeoversikt gir mulighet for å kombinere forskningsresultater/ideer

8 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Gjennomføring Utvelgelse av idemiljø Innsalg til instituttledelsen Identifisering av idekilder Unike kompetanseområder Forskningsprosjekter/samarbeidsprosjekter (gjennomførte/pågående) Idehavere Intervju av idehavere/nøkkelpersoner Beskrivelse av ideer iht mal Systematisere informasjon, supplerende intervjurunder 1 side presentasjon av hver idè Skjematisk porteføljeoversikt Presentasjon for instituttets ledelse

9 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter 1-2 siders beskrivelse per ide Idehavere/pådrivere Teknologi Eiendomsrett IPR Marked Utvikingsstatus Eksterne partnere Kommersialseringsmetode

10 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Leveranser 1. Instituttets innovasjonsaktivitet Spisskompetanseområder Ideer plottet inn i forhold til modenhetsgrad 2. Presentasjon av porteføljen i tabellform 3. ca.1-2 siders presentasjon per ide

11 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Eksempel vindkraft - NTNU Presentasjon for Energi og Miljø (strategisk satsningsområde) Etablering av kontakt mot vindkraftforskningen Workshop # 1: Identifisering og prioritering av kommersielle muligheter innenfor vindkraft Interne ideer/teknologimuligheter Industrielle behov Foredling av ideer/muligheter Intervju av idehavere/nøkkelpersoner Industrielle koplinger Workshop # 2: Presentasjon og forankring for vindkraftgruppen Igangsetting av kommersialieringsprosjekter

12 Campus Kjeller i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter Eksempel: Vindgenerator NTNU besitter vital kompetanse, ressurser og infrastruktur for å realisere prosjektet Samarbeid mellom SmartMotor AS, Scanwind AS og NTNU/NTNU TTO


Laste ned ppt "Infrastrukturtiltak Campus Kjeller AS Metoder og prosesser er utviklet i samarbeid med Jan Biti og Nils-Otto Ørjasæter FORNY Forum Tromsø 21. april 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google