Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s1

2 Gratulerer som tillitsvalgt! Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s2

3 Vedtekter Formålsparagrafen til Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet er ei partipolitisk uavhengig fagforeining for pedagogisk personale innafor alle utdanningsnivå Utdanningsforbundet skal ivareta interessene til medlemmene når det gjeld lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjeld profesjonsfaglege og utdanningspolitiske spørsmål Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og vaksne får eit kvalitativt godt opplæringstilbod, og for at utdanning skal ha ei sentral rolle i samfunnet Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s3

4 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s4 Rett til medlemskap (§3) Pedagogisk personale med godkjent utdanning, tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole el. universitet Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller førskolelærer Studenter ved høgskoler og universiteter (relevante studier) – som ikke har rett til vanlig medlemskap Pensjonister og trygdede (tidl. medl.) Andre etter særskilt søknad til sentralstyret Medlemskap etter unntaksbestemmelser i tidligere organisasjon

5 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s5

6 Medlemsgrupper Barnehage Grunnskole Videregående Høyskole/universitet (UH) Faglig administrativt støttesystem (FAS) Lederråd på alle nivå, lederforum i kommunene/HFK Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s6

7 Landsplan Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s7

8 Fylkesplan Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s8

9 Fylkesplan Fylkesårsmøte (3. kvart år – frå 2015 kvart 4. år) Fylkesstyret:13+ 3 vara, møtande hovudtillitsvalde m.m. Medlemsråd, personalnemnd og ymse arbeidsgrupper. Leiar: John Torsvik Tlf.: 56 12 50 01 Mobil: 90 67 29 58 Nestleiar: Mildrid Kronborg Økland Tlf.: 56 12 50 02 Mobil: 95 48 63 08 Kontor: Strandgt 198, Bergen / tlf : 56 12 50 00 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s9

10 Fylkesplan Barnehage: Åse Opheim: 56 12 50 31 / 90 98 68 36 Tove Karlsen: 56 12 50 32 / 95 11 77 23 Grunnskule: Anita Knapskog: 56 12 50 12 / 91 83 73 16 Frode Wollberg: 56 12 50 41 / 95 82 78 20 Vidaregåande opplæring/fagskule : Turid Strømmen: 56 12 50 21 / 91 17 31 71 Arild Ingvaldsen : 56 12 50 22 / 97 54 01 87 UH (universitet og høgskulesektoren) Torunn Herfindal: 56 12 50 / 90 63 20 02 FAS (fagleg-administrativt støttesystem): Hallvard Rydland: 56 12 50 27 / 91 13 16 32 Leiar leiarråd: Magne Blom: 56 12 50 42 / 95 22 28 01 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s10

11 Tilsette i Utdanningsforbundet Hordaland Torill Aspelund Gunn Hellesø Venke Engelsen Ingun Ottosen Eva Steinfeld Bergen lokallag: Rita Evjenth og Gunnar Hagen Oppgåvefordeling tilsette Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s11

12 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s12 Arbeidsoppgåver for fylkesstyret Leia politisk arbeid i fylkeslaget Behandla forslag/henvendingar frå underliggande ledd Tilsette/velge personale i fylkessekretariatet Oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora Leia opplæring av tillitsvalgte innanfor fylkeslaget Råd og hjelp til lokallag og tillitsvalgte Personalsaker Kontakt med media Politisk påvirkningsarbeid Lokale forhandlingar Internasjonalt solidaritetsarbeid

13 Lokalt plan / kommunenivå Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s13

14 Struktur på lokalplan § 55 STRUKTUR PÅ LOKALPLAN 61.2 Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s14

15 Struktur på lokalplan Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. (hovudtillitsvalde) I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. NY NOTE: Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer. (Bergen) Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s15

16 Arbeidsplassnivå Klubb og klubbarbeid på arbeidsplassen Drøftinger, medbestemmelse, med arbeidsgiver Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s16

17 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2009 s17 Klubben Møteplass som gir alle medlemmer direkte innflytelse i Utdanningsforbundet Et godt sted for læring, informasjon og diskusjon Klubben er jordsmonn for framdyrking av fagforeningsbevissthet hos medlemmene AT må bygge sin legitimitet overfor arbeidsgiver i klubben Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk Behandle saker som legges fram etter vedtektene

18 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2009 s18 Klubbmøtet Klubbmøter er for medlemmene Klubbmøter er noe annet enn personalmøter og uformell prat over kaffekoppen Klubbmøtet kan diskutere: - syn på saker som skal opp i medbestemmelsesmøter, f.eks.: bruk av arbeidstidsavtaler, ressursdisponering, feriefordeling, vaktplaner, vikarordning, lokale arbeidsforhold, lønns- og utdanningspolitikk - aktuelle saker for egen arbeidsplass, f. eks. arbeidsforhold og disponering av budsjett - saker fra og til Utdanningsforbundet - profesjonsspørsmål

19 Arbeidsplassnivå Mer om dette på Modul 3 i oktober Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s19

20 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Hvem kan gi deg råd og hjelp? I saker som gjelder Utdanningsforbundet som organisasjon, kontakter tillitsvalgt som regel lokallaget ved lokallagsleder I saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold kontakter tillitsvalgt som regel hovedtillitsvalgt I personalsaker kontakter som regel tillitsvalgt den hovedtillitsvalgte I arbeidsmiljøsaker kontakter tillitsvalgt hovedtillitsvalgt og eller verneombud/hovedverneombud Tillitsvalgt går altså vanligvis til lokallaget og ikke direkte til fylkeslaget (gjelder ikke vgo)

21 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Hvor finnes mer informasjon? Alle medlemmer får medlemsalmanakken, fagbladet Utdanning og et tidsskrift Her er mye god informasjon og godt lesestoff om lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsspørsmål! Alle tillitsvalgte får Forbundsnytt, nå mest i digital versjonForbundsnytt Bruk www.utdanningsforbundet.no og klikk videre derfra bl.a. til lønns- og arbeidsvilkår, fylkeslagets og lokallagets hjemmesider m.m.www.utdanningsforbundet.no Alle medlemmer kan logge seg inn på sine personlige sider herfra. NB: Husk å oppdatere Min side. Registrerte tillitsvalgte får i tillegg tilgang på opplysninger om medlemmene på sin arbeidsplass Følg med i bladet Utdanning og www.utdanningsnytt.no, og Facebookwww.utdanningsnytt.no

22 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 - det blir mer skolering: Modul 2 – lov og avtaleverk, Ulvik Modul 3 – videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Alle avtaleområder – nye tillitsvalgte: 27.-28.10 i Ulvik. Modul 4 – for alle tillitsvalgte (også erfarne): Februar 2015 Ulike grupper av tillitsvalgte får i tillegg også egne tilbud: for eksempel regionsvise dagskurs arrangert av medlemsgruppene eller halvdagssamlinger/heldagssamlinger i regi av lokallaget.

23 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s23


Laste ned ppt "Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014 s1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google