Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 2012 Forelesning nr.7 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 1 til 5 27.02.2012INF 1411 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 2012 Forelesning nr.7 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 1 til 5 27.02.2012INF 1411 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning nr.7 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 1 til INF

2 Spørsmål 1 Atomnummeret angir a)Protoner i atomkjernen b)Nøytronkjerner i atomkjernen c)Protoner pluss nøytroner i atomkjernen d)Elektroner i det ytre skallet INF

3 Spørsmål 2 Valenselektroner er a)I det ytre skallet b)Involvert i kjemiske reaksjoner c)Relativt løst bundet d)Alle egenskapene over INF

4 Spørsmål INF Partikkelen som er ansvarlig for elektrisk strøm i faste ledende materialer heter a)Protonet b)Elektronet c)Nøytronet d)Alle nevnt over

5 Spørsmål INF Symbolet for elektrisk ladning er a)C b)Ω c)Q d)W

6 Spørsmål INF En ideell strømkilde leverer en strøm som er a)Uavhengig av spenningen over strømkilden b)Direkte proporsjonal med spenningen c)Omvendt proporsjonal med spenningen d)Konstant

7 Spørsmål INF En uavhengig spenningskilde a)Leverer en spenning som er uavhengig av strømmen gjennom den b) Leverer en spenning som er avhengig av strømmen gjennom den c)Leverer en spenning som uavhengig av andre kilder d)Leverer en strøm som er avhengig av andre spenningskilder

8 Spørsmål INF Hva er den minste og største verdien V out kan ha? a)Minste verdi=0v, største=15v b)Minste verdi=5v, største=10v c)Minste verdi=0v, største=5v d)Minste verdi=5v, største=15v

9 Spørsmål INF Amplituden til et sinussignal er definert som a)Øyeblikksverdien til signalet b)Den største verdien til signalet c)Gjennomsnittsverdien til signalet over en halv periode d)RMS-verdien til signalet

10 Spørsmål INF Et sinussignal er balansert hvis a)Det ikke inneholder et DC-offset b)Det er like mye negativ som positivt i løpet av en periode c)Øyeblikksverdien aldri er negativ d)Øyeblikksverdien aldri er positiv

11 Spørsmål INF Admittans er et uttrykk for a)Frekvensavhengig ledningsevne b)Frekvensuavhengig ledningsevne c)Ledningsevne d)Ledningsenvne i en induktor

12 Spørsmål INF Strømmen gjennom en kondensator er minst når a)Spenningen over den er 0 b)Spenningen over den er på sitt maksimale eller minimale c)Spenningen er forskjøvet 45 grader i forhold til spenningskilden d)Spenningen er forskjøvet -45 grader i forhold til spenningskilden

13 Spørsmål INF Tidskonstanten i en RC-krets sier a)Hvor lang tid det tar å lade opp kondensatoren fra 0v til maksimal spenning b)Hvor lang tid det tar å lade ut kondensatoren fra makimal spenning til 0v c)Hvor lang tid det tar før spenningen over kondensatoren øker fra 0v til ca 37% av maksimal spenning d)Hvor lang tid det før spenningen over kondensatoren øker fra 0v til ca 63% av maksimal spenning

14 Spørsmål INF En spole har parasitteffekter som kan modelleres med a)En resistor i serie b)En kondensator i parallell c)En kondensator i serie med spolen og deretter en resistor i parallell med spolen og kondensatoren d)En resistor i serie med spolen og deretter en kondensator i parallell med spolen og resistoren

15 Spørsmål INF Bruk av klikker til å svare på spørsmål funger a)Elendig b)Dårlig c)Verken bra eller dårlig d)Godt e)Veldig bra


Laste ned ppt "2009 2012 Forelesning nr.7 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 1 til 5 27.02.2012INF 1411 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google