Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myelomatosebehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myelomatosebehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Myelomatosebehandling
Fredrik Schjesvold Seksjonsoverlege hematologi Bærum sykehus Overlege klinisk plasmacelleforskning OUS Stipendiat myelomatose og immunsystemet OUS Myelomatosebehandling

2 Bakgrunn for behandlingstankegang Hva gjør vi i «førstelinje»
Bakgrunn for behandlingstankegang Hva gjør vi i «førstelinje»? Hva gjør vi ved tilbakefall?

3 Mål: Drepe kreftceller, ikke drepe pasienten
NOVEL DRUGS Cellegift «Immunmodulerende» Proteasomhemmere Kortison

4 Momenter: 1) Morgan NatRevCanc 2012, Lohr CancCell 2014

5 Momenter: 2)

6 Momenter: 3)

7 Momenter: 4)

8 Hva er den beste behandlingen i førstelinje?
I Norge er det tre «standard»-behandlinger - Tre medikamenter i hver 1) Alkeran – Prednisolon – Thalidomide 2) Alkeran – Prednisolon – Velcade 3) Sendoxan – Dexamethason – Velcade etterfulgt av høydose Alkeran

9 1) Alkeran – Prednisolon – Thalidomide
Alkeran = Melfalan MPT Kun tabletter Alkeran og prednisolon i 4 dager hver 4.-6.uke Thalidomide hver dag til kvelden Behandling til «platåfase» trombogent, søvndyssende, nevrologiske bivirkninger, forstoppelse

10 2) Alkeran – Prednisolon - Velcade
Velcade = Bortezomib MPV Alkeran og prednisolon i 4 dager – gjentas hver uke Bortezomib en gang i uken, sprøyte i underhuden. Pause hver 5.-6.uke Behandling til «platåfase» Nevropatier, helvetesild, diaré

11 3) Cyklofosfamid – Velcade – Dexamethason => Høydose med stamcellestøtte
Sendoxan=Cyklofosfamid CVD => HMAS (Melfalan i.v.) 4 x 3uker med intravenøs, subcutan og tablettbehandling Høsting => 4 uker => Cellegift => Tilbakeføring «Aldersgrense», periode med infeksjoner, flere sykehus

12 Tilbakefall…. Hva sier retningslinjene? Hva gjør leger i Norge?
Burde vi gjøre noe annerledes? Vedlikeholdsbehandling? Nye medikamenter? Nye studier?

13 Tilbakefall…. Rebehandling eller bytte til ny behandling? - Retningslinjer sier bytte til ny behandling hvis < 12 mnds respons - Gjenta hvis > 12 mnds respons Er dette riktig?

14 Tilbakefall…. Hva skal man bytte til? Helsedirektoratets retningslinjer: Etter HMAS => Ny HMAS, Thalidomide-Dex, Velcade-Dex, Revlimid-Dex Etter MPT => Velcade-Dex eller Revlimid-Dex Etter MPV => Thalidomide-Dex eller Revlimid-Dex (Revlimid: Videreutvikling av thalidomide Gis 21 av 28 dager, trombogent, cytopenier)

15 Tilbakefall…. Hva gjør norske leger?

16 Tilbakefall…. Burde vi gjøre noe annerledes? - Bytte vs rebehandling? - To eller tre medikamenter?

17 Tilbakefall…. Vedlikeholdsbehandling
- Fortsette med medikamenter til tilbakefall: Revlimid (/Velcade) - Fordeler: Det tar lengre tid til tilbakefall - Ulemper: - Tilbakefallet er mer resistent - Kontinuerlig «pasient», kontinuerlige (mulige) bivirkninger - Konklusjon: ?

18 «Nye» medikamenter Bendamustin: Cellegift, intravenøst. Pomalyst (pomalidomide) tabletter - Videreutvikling av Revlimid - Må ha brukt både Revlimid og Velcade Kyprolis (karfilzomib) (intravenøst) - «Videreutvikling» av Velcade - Må importeres

19 Nye behandlingsstudier i Norge
Ixazomib – tabletterstatning for Velcade Panobinostat – nytt medikament i kombinasjon med Velcade Pomalidomid i kombinasjon med Velcade Karfilzomib før høydose Egen protokoll for de alvorligste – benmargstransplantasjon

20 Fremtiden 2016? 2017? 2020?


Laste ned ppt "Myelomatosebehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google