Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våg Håndball Kjøreplan Junioravdeling

2 Våg Håndball Våg Håndball er en elite og breddeidrettsklubb i Vågsbygd i Kristiansand. Vi har damelag i Eliteserien og en voksende junioravdeling. Det er i dag mange aktive foreldre, trenere, dommere og spillere i klubben. Vi ønsker å utvikle juniorarbeidet i klubben enda bedre, og har derfor satt opp noen utviklingsmål for hvordan vi ønsker klubben skal drives framover.

3 Våg Håndballs formål Gi et positivt og meningsfullt idrettstilbud til ungdommen i Vågsbygd. Ha en junioravdeling med lag i alle årsklasser på gutte- og jente siden med egen trener til hvert lag. Gjennom et målrettet arbeid i Junior avdelingen, skape et framtidig grunnlag for seniorlag både på herre og dame siden. Gi godt rekrutteringsgrunnlag for et Elite damelag.

4 Våg Junior utviklingsmål
Trivsel – Glede – Trygghet – Utvikling - Plan Skape trivsel gjennom aktiviteter på trening, kamp og i andre sammenhenger slik at spilleren trives i Våg Øke gleden ved det å drive idrett. Håndball er gøy. Skape trygghet hos den enkelte utøver i alle sammenhenger gjennom prestasjonsutvikling. Tilrettelegge for et utviklingsmiljø hvor utøveren opplever trygghet, mestring og glede ved å være med som håndballspiller i Våg. Klubben skal ha en plan for utvikling av spillere, trenere og dommere.

5 Jr. Aktiviteter: Spill i serie: Seriespill fra 12 år
Aktivitietsserie fra 9 – 11 år Barneidrett v/Våg Barneidrett fra 6 – 8 (9) år Aktiviteter: Elkem cup mai/ juni Våg Håndballskole juni Våg Lotteri, oktober Loddsalg Våg 2 kr lodd, februar Turneringer Sekretariat og kiosk funksjonærer

6 Junioravdelingen sitt utviklingsløp
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 9/ 10 11 12 13 14 15 16 14-2 15- 2 16-2 18 Trenere, Dommere, Andre oppgave 14-2 15- 2 16-2 KIF 18 VÅG Herre? 9/ 10 11 12 13 14 15 16

7 FASE 1 9 – 10 - 11 år Hovedretningslinjer Kompetanse mål
1 t. trening i hall pr. uke, tidlig trening. Alle skal få spille tilnærmet like mye Alle skal få være med på sitt nivå Utvikle håndballglede Foreldre Håndball er basert på frivillig dugnad og vi er derfor avhengig av at foreldre stiller opp. Behandle trenere, dommere og spillere med respekt. Stille på oppsatte dugnader for klubben/laget. Være positiv tilskuer ved kamper og trening. Trenere Møte godt forberedt og i rimelig tid før oppmøtetidspunktet som er avtalt med spillerne. Bidra til en positiv stemning på trening og kamp, slik at disse preges av glede og godt humør. Tilbakemelding til spillerne skal fokusere på positive prestasjoner. Vi skal vise respekt for dommere gjennom våre egen holdning og atferd. Overfor yngre dommere skal vi praktisere nulltoleranse med hensyn til negative tilbakemeldinger. Kompetanse mål Kast og mottak, i fart og mot mål. Finter. Kunne de viktigste håndball reglene Vite de forskjellige posisjonene på banen. Ha forsøkt seg litt på alle plassene i spill. Spillere Utvikle håndballglede Fokus på lek, moro, respekt og lagfølelse Trenere Primært foreldre Trenerkurs i regi av kretsen Samarbeid med trener kollegiet Klubben Bidrar med utvikling av trenere Senior Elite kan bidra Generell administrasjon Informasjon og tilrettelegging Drakter, og noe annet utstyr

8 FASE 2 12 år Hovedretningslinjer Spillere
2 halltreninger pr. uke, trene fram til kl Starte med kondisjonstrening fra 13 år Alle skal spille tilnærmet like mye Alle skal få være med på sitt nivå Utvikle håndballglede og treningsglede Foreldre som fase 1 Trenere som fase 1 Kompetanse mål Hurtig håndball det vil si ”Kast og mottak i stor fart” Lære enkle formasjoner, finter og bevegelser Forståelse for spillet Beherske posisjoner, litt spesialisering av posisjon. Spillere Begynne forsiktig med egen utvikling av ferdigheter. Ha sosial lagfølelse og bidra til fellesskapet. Utvikle forskjellige typer skudd og finter. Foreldre Må involveres, faddere og som tilskuere. Trenere Primært foreldre Trenerkurs i regi av kretsen Samarbeid med trener kollegiet Klubben Bidrar med utvikling av trenere Spillerutvikling for talenter Generell administrasjon Informasjon og tilrettelegging Drakter, og noe annet utstyr

9 FASE 3 13 - 15 år Hovedretningslinjer
Trening 3 ganger pr. uke, hvorav minst 1 styrke/ kondisjons økt pr uke Tilbud til alle. Mulighet for differensiering av spillere i A og B lag fra 14 års klassen. Innebærer spissing av lag der hvor det er naturlig. Etablere B lag for de som synes håndball er gøy (14 år), men som ikke har anledning eller lyst til å trene så mye som A laget krever. Utvikle lag følelse, vi holdninger, samhold og innsats. Hospitere til 16 laget for å utvikle og stimulere ytterligere. Trenere Gjerne foreldre, men nå kreves et noe høyere kompetansenivå. Klubben bidrar evt. mer med kompetanse. Utviklingsrelatert trening med fokus på individ og lag. Planlegge effektiv bruk av halltid. Samarbeid med trener kollegiet Økt treningsmengde til 2-3 ganger i uken. Spillere Møte forberedt og treningsvillig. Ha sosial lagfølelse, bidra i laget. Kunne ta ansvar for egen oppvarming. Arbeide med egne utviklingsoppgaver på sin posisjon. Foreldre Må involveres ytterligere også med sponsor hjelp og ved deltakelse i turneringer og cuper. Klubben Bidrar med kompetanse og noe reisestøtte til evt. Spar cup deltakelse. Spillerutvikling for talenter i region/krets. Generell administrasjon Informasjon og tilrettelegging for økt sportslig utvikl. Drakter, og noe annet utstyr

10 FASE 4 16- 18 år Hovedretningslinjer Trening 3-4 ganger i uken.
Tilbud til alle Differensiering av spillere i A og B lag, evt. rekrutt lag. Topping av lag, basert blant annet på spillers interesse og ferdighetsutvikling. Utikle lag følelse, vi holdninger, samhold og innsats. Mulighet for å hospitere til Vipers A lag for å utvikle og stimulere ytterligere i treningssammenheng. Foreldre som før, men nå ytterligere; Bidra for å kunne skaffe økonomi for satsingen som er ønskelig (Lotto cup, interkrets, turneringer osv.) Trenere Ha nødvendig kompetanse, klubben bidrar. I samarbeid med trener for A lag, lage utviklingsplaner og mål for enkeltspillere og benytte A lags filosofi ved spillmønster. Samarbeide tett med seniortrenere. Spillere Møte forberedt og treningsvillige Ha sosial lagfølelse og bidra inn i laget. Kunne ta ansvar for egen trening og utviklingsmål gjennom samtaler med trener. Arbeide selvstendig for egenutvikling. Foreldre Må involveres på best mulig måte fortsatt. Klubben Bidrar mer med ressurser Spillerutvikling for talenter gjennom region/krets Legge forholdene bedre til rette slik at laget har mulighet for deltakelse i turneringer og cuper. Drakter, og noe personlig utstyr

11 Overgang til senior Vipers Kristiansand sitt damelag, elitesatsing
Jenter: Vipers Kristiansand sitt damelag, elitesatsing Rekruttlag og evt. 2. lag. Gutter: KIF Håndball herrelag Rekrutteringslag KIF/Randesund/AK-28/Våg På sikt etablere herrelag i 3 divisjon i Våg.

12 Dommere Uten dommere stopper håndballen.
Våg skal utarbeide gode retningslinjer for at flest mulig skal kunne prøve seg som dommere alt fra juniornivå. Egen dommeransvarlig skal sørge for rekruttering og utvikling av dommere i henhold til regions retningslinjer. Trenerne skal tilrettelegge for at spillere kan prøve seg i dommerrollen på treninger.

13 Utvikling av trenere Utvikle foreldre til nye trener ved å tilby trenersamlinger i klubb og region. Trenerutvikling i team innad klubben. To og to trenere sammen. Trenerkoordinator i klubben med ansvar for oppfølging og utvikling.

14 Den viktigste ressursen for laget
Faddere Den viktigste ressursen for laget Hvert lag skal ha to foreldre som faddere. Fadderne er lagets ”oppmenn” og skal stille på faddermøte en gang pr. mnd. Fadderoppgaver: Kjørelister til kamper Vaskelister av drakter Være lagets kontaktperson for styret. Skaffe dugnadsvakter blant lagets foreldre til sekretariat og kiosk funksjoner Være lagets bindeledd rundt sosiale avslutninger osv. Dersom en av fadderne vil avslutte sitt engasjement som fadder, må den selv skaffe ny fadder for laget i samarbeid med treneren.

15 Foreldre Foreldrene er en viktig ressurs for utvikling av Våg håndball. Mange foreldre gjør allerede en fantastisk innsats. Vi har plass til flere. Vi ønsker oss foreldre som er med å bidrar der hvor de føler det naturlig. Alle kan bidra på en eller annen måte, enten som sponsor, som dugnadsvakt på håndballskolen, turneringer, i kiosken, i billettluken eller som ivrig tilskuer. Sørg for at du bidrar positivt. Og få gjerne med deg noen flere!!! Vær med på kamper, bidra med oppmuntrende rop og vær en god supporter og støttespiller for treneren, dommeren og for spillerne på laget til barna dine. Barna våre trenger gode forbilder, sørg for at du er det.


Laste ned ppt "Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google