Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling. Våg Håndball  Våg Håndball er en elite og breddeidrettsklubb i Vågsbygd i Kristiansand.  Vi har damelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling. Våg Håndball  Våg Håndball er en elite og breddeidrettsklubb i Vågsbygd i Kristiansand.  Vi har damelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling

2 Våg Håndball  Våg Håndball er en elite og breddeidrettsklubb i Vågsbygd i Kristiansand.  Vi har damelag i Eliteserien og en voksende junioravdeling.  Det er i dag mange aktive foreldre, trenere, dommere og spillere i klubben.  Vi ønsker å utvikle juniorarbeidet i klubben enda bedre, og har derfor satt opp noen utviklingsmål for hvordan vi ønsker klubben skal drives framover.

3 Våg Håndballs formål  Gi et positivt og meningsfullt idrettstilbud til ungdommen i Vågsbygd.  Ha en junioravdeling med lag i alle årsklasser på gutte- og jente siden med egen trener til hvert lag.  Gjennom et målrettet arbeid i Junior avdelingen, skape et framtidig grunnlag for seniorlag både på herre og dame siden.  Gi godt rekrutteringsgrunnlag for et Elite damelag.

4 Våg Junior utviklingsmål  Trivsel – Glede – Trygghet – Utvikling - Plan  Skape trivsel gjennom aktiviteter på trening, kamp og i andre sammenhenger slik at spilleren trives i Våg  Øke gleden ved det å drive idrett. Håndball er gøy.  Skape trygghet hos den enkelte utøver i alle sammenhenger gjennom prestasjonsutvikling.  Tilrettelegge for et utviklingsmiljø hvor utøveren opplever trygghet, mestring og glede ved å være med som håndballspiller i Våg.  Klubben skal ha en plan for utvikling av spillere, trenere og dommere.

5 Jr. Aktiviteter:  Spill i serie:  Seriespill fra 12 år  Aktivitietsserie fra 9 – 11 år  Barneidrett v/Våg Barneidrett fra 6 – 8 (9) år  Aktiviteter:  Elkem cup mai/ juni  Våg Håndballskole juni  Våg Lotteri, oktober  Loddsalg Våg 2 kr lodd, februar  Turneringer  Sekretariat og kiosk funksjonærer

6 9/ 10111213141516 14-215- 216-218 Trenere, Dommere, Andre oppgave 9/ 10111213141516 14-215- 216-2 18 KIF Junioravdelingen sitt utviklingsløp VÅG Herre? Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4

7 FASE 1 9 – 10 - 11 år  Kompetanse mål  Kast og mottak, i fart og mot mål. Finter.  Kunne de viktigste håndball reglene  Vite de forskjellige posisjonene på banen.  Ha forsøkt seg litt på alle plassene i spill.  Spillere  Utvikle håndballglede  Fokus på lek, moro, respekt og lagfølelse  Trenere  Primært foreldre  Trenerkurs i regi av kretsen  Samarbeid med trener kollegiet  Klubben  Bidrar med utvikling av trenere  Senior Elite kan bidra  Generell administrasjon  Informasjon og tilrettelegging  Drakter, og noe annet utstyr  Hovedretningslinjer  1 t. trening i hall pr. uke, tidlig trening.  Alle skal få spille tilnærmet like mye  Alle skal få være med på sitt nivå  Utvikle håndballglede  Foreldre  Håndball er basert på frivillig dugnad og vi er derfor avhengig av at foreldre stiller opp.  Behandle trenere, dommere og spillere med respekt.  Stille på oppsatte dugnader for klubben/laget.  Være positiv tilskuer ved kamper og trening.  Trenere  Møte godt forberedt og i rimelig tid før oppmøtetidspunktet som er avtalt med spillerne.  Bidra til en positiv stemning på trening og kamp, slik at disse preges av glede og godt humør.  Tilbakemelding til spillerne skal fokusere på positive prestasjoner.  Vi skal vise respekt for dommere gjennom våre egen holdning og atferd.  Overfor yngre dommere skal vi praktisere nulltoleranse med hensyn til negative tilbakemeldinger.

8 FASE 2 12 år  Spillere  Begynne forsiktig med egen utvikling av ferdigheter.  Ha sosial lagfølelse og bidra til fellesskapet.  Utvikle forskjellige typer skudd og finter.  Foreldre  Må involveres, faddere og som tilskuere.  Trenere  Primært foreldre  Trenerkurs i regi av kretsen  Samarbeid med trener kollegiet  Klubben  Bidrar med utvikling av trenere  Spillerutvikling for talenter  Generell administrasjon  Informasjon og tilrettelegging  Drakter, og noe annet utstyr  Hovedretningslinjer  2 halltreninger pr. uke, trene fram til kl. 21.00  Starte med kondisjonstrening fra 13 år  Alle skal spille tilnærmet like mye  Alle skal få være med på sitt nivå  Utvikle håndballglede og treningsglede  Foreldre som fase 1  Trenere som fase 1  Kompetanse mål  Hurtig håndball det vil si ”Kast og mottak i stor fart”  Lære enkle formasjoner, finter og bevegelser  Forståelse for spillet  Beherske posisjoner, litt spesialisering av posisjon.

9 FASE 3 13 - 15 år  Spillere  Møte forberedt og treningsvillig.  Ha sosial lagfølelse, bidra i laget.  Kunne ta ansvar for egen oppvarming.  Arbeide med egne utviklingsoppgaver på sin posisjon.  Foreldre  Må involveres ytterligere også med sponsor hjelp og ved deltakelse i turneringer og cuper.  Klubben  Bidrar med kompetanse og noe reisestøtte til evt. Spar cup deltakelse.  Spillerutvikling for talenter i region/krets.  Generell administrasjon  Informasjon og tilrettelegging for økt sportslig utvikl.  Drakter, og noe annet utstyr  Hovedretningslinjer  Trening 3 ganger pr. uke, hvorav minst 1 styrke/ kondisjons økt pr uke  Tilbud til alle.  Mulighet for differensiering av spillere i A og B lag fra 14 års klassen. Innebærer spissing av lag der hvor det er naturlig.  Etablere B lag for de som synes håndball er gøy (14 år), men som ikke har anledning eller lyst til å trene så mye som A laget krever.  Utvikle lag følelse, vi holdninger, samhold og innsats.  Hospitere til 16 laget for å utvikle og stimulere ytterligere.  Trenere  Gjerne foreldre, men nå kreves et noe høyere kompetansenivå.  Klubben bidrar evt. mer med kompetanse.  Utviklingsrelatert trening med fokus på individ og lag.  Planlegge effektiv bruk av halltid.  Samarbeid med trener kollegiet  Økt treningsmengde til 2-3 ganger i uken.

10 FASE 4 16- 18 år  Spillere  Møte forberedt og treningsvillige  Ha sosial lagfølelse og bidra inn i laget.  Kunne ta ansvar for egen trening og utviklingsmål gjennom samtaler med trener.  Arbeide selvstendig for egenutvikling.  Foreldre  Må involveres på best mulig måte fortsatt.  Klubben  Bidrar mer med ressurser  Spillerutvikling for talenter gjennom region/krets  Legge forholdene bedre til rette slik at laget har mulighet for deltakelse i turneringer og cuper.  Drakter, og noe personlig utstyr  Hovedretningslinjer  Trening 3-4 ganger i uken.  Tilbud til alle  Differensiering av spillere i A og B lag, evt. rekrutt lag.  Topping av lag, basert blant annet på spillers interesse og ferdighetsutvikling.  Utikle lag følelse, vi holdninger, samhold og innsats.  Mulighet for å hospitere til Vipers A lag for å utvikle og stimulere ytterligere i treningssammenheng.  Foreldre som før, men nå ytterligere;  Bidra for å kunne skaffe økonomi for satsingen som er ønskelig (Lotto cup, interkrets, turneringer osv.)  Trenere  Ha nødvendig kompetanse, klubben bidrar.  I samarbeid med trener for A lag, lage utviklingsplaner og mål for enkeltspillere og benytte A lags filosofi ved spillmønster.  Samarbeide tett med seniortrenere.

11 Overgang til senior  Jenter:  Vipers Kristiansand sitt damelag, elitesatsing  Rekruttlag og evt. 2. lag.  Gutter:  KIF Håndball herrelag  Rekrutteringslag KIF/Randesund/AK-28/Våg  På sikt etablere herrelag i 3 divisjon i Våg.

12 Dommere  Uten dommere stopper håndballen.  Våg skal utarbeide gode retningslinjer for at flest mulig skal kunne prøve seg som dommere alt fra juniornivå.  Egen dommeransvarlig skal sørge for rekruttering og utvikling av dommere i henhold til regions retningslinjer.  Trenerne skal tilrettelegge for at spillere kan prøve seg i dommerrollen på treninger.

13 Utvikling av trenere  Utvikle foreldre til nye trener ved å tilby trenersamlinger i klubb og region.  Trenerutvikling i team innad klubben. To og to trenere sammen.  Trenerkoordinator i klubben med ansvar for oppfølging og utvikling.

14 Faddere Den viktigste ressursen for laget  Hvert lag skal ha to foreldre som faddere.  Fadderne er lagets ”oppmenn” og skal stille på faddermøte en gang pr. mnd.  Fadderoppgaver:  Kjørelister til kamper  Vaskelister av drakter  Være lagets kontaktperson for styret.  Skaffe dugnadsvakter blant lagets foreldre til sekretariat og kiosk funksjoner  Være lagets bindeledd rundt sosiale avslutninger osv.  Dersom en av fadderne vil avslutte sitt engasjement som fadder, må den selv skaffe ny fadder for laget i samarbeid med treneren.

15 Foreldre  Foreldrene er en viktig ressurs for utvikling av Våg håndball.  Mange foreldre gjør allerede en fantastisk innsats.  Vi har plass til flere.  Vi ønsker oss foreldre som er med å bidrar der hvor de føler det naturlig.  Alle kan bidra på en eller annen måte, enten som sponsor, som dugnadsvakt på håndballskolen, turneringer, i kiosken, i billettluken eller som ivrig tilskuer.  Sørg for at du bidrar positivt. Og få gjerne med deg noen flere!!!  Vær med på kamper, bidra med oppmuntrende rop og vær en god supporter og støttespiller for treneren, dommeren og for spillerne på laget til barna dine.  Barna våre trenger gode forbilder, sørg for at du er det.


Laste ned ppt "Våg Håndball Kjøreplan 2009-2010 Junioravdeling. Våg Håndball  Våg Håndball er en elite og breddeidrettsklubb i Vågsbygd i Kristiansand.  Vi har damelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google