Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSVALG 10.KLASSE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSVALG 10.KLASSE"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSVALG 10.KLASSE
SERVICE Og SAMFERDSEL UTDANNINGSVALG 10.KLASSE Stikkord og dato

2 På Lier videregående skole gis det opplæring i:
1 gruppe Vg1 Service og samferdsel 1 gruppe Vg1 4-årig dobbelkompetanse Salg, service og sikkerhet 1 gruppe Vg2 Salg, service og sikkerhet 1 gruppe Vg2 4-årig dobbelkompetanse Salg, service og sikkerhet 1 gruppe Vg2 Transport og logistikk

3 Dine mål og muligheter I utdanningsprogrammet service og samferdsel utvikler du ferdigheter i å etablere og drive egen virksomhet Utvikle forretningsideer, bli markedsorientert, styre økonomien og vareflyten. Du forbereder deg for jobber i butikk, på kontor, innenfor reiselivsnæringen, resepsjonsarbeid, som vekter, yrkessjåfør og andre logistikkyrker. Disse yrkene er alle betydningsfulle yrker som utgjør en stor og ikke minst viktig del av norsk næringsliv. Alle yrkene er serviceyrker som skal tilfredsstille kundenes ønsker, krav behov og forventninger.

4 Opplæringsløp Alle løpene i programområdet fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev. Det er mulig å oppnå studiekompetanse enten ved å ta allmennfaglig påbygging etter Vg2 etter å ha tatt fagbrev eller 4-årig dobbelkompetanse hvor du får både fagbrev og studiekompetanse

5 Viktig å tenke på Som framtidig ansatt i serviceyrker er det viktig at du er utadvendt og positiv til å jobbe sammen med andre mennesker. Du må også tenke på at egne holdninger og atferd er svært viktig for å skape gode relasjoner til dine framtidige kunder. For å oppnå dette må du bli flink til å kommunisere, ta initiativ og ansvar, like utfordringer, være kreativ og ha respekt for andre. Trykk på linkene nedenfor og du vil finne mer informasjon om utdanningsprogrammet service og samferdsel.

6 Tema du får jobbe med på praksisdagen Markedsføring og salg
Vi vil her ha fokus på bruk av kommunikasjon og reklame. Vi tar tak i produkter som de fleste kjenner til og utarbeider forslag til reklame ift til disse. Ulike typer reklame, plassering og det å lage en reklame er fokus. Dere vil bli delt inn i grupper og får til disposisjon pc og skrivesaker. Kompetansemål salg og markedsføring Tilpasse salg og markedsføring til kjøper- og selgerrollen i forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet. Vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og tilpasse produkt og tjenesteleveranser etter dem. Bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i samhandling med kunden

7 Tema du får jobbe med på praksisdagen Transport og logistikk
Kompetansemål transport og logistikk beskrive næringens krav til ansatte og bedrifter og hvilke etiske normer næringen arbeider etter forklare bruksområder for påbygg bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter på lastebiler og busser sikre last etter gjeldende forskrifter håndtere gods og betjene personer på en terminal Kompetansemål bransjeteknikk håndtere og transportere varer med truck i henhold til gjeldende forskrifter bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler

8 Tema du får jobbe med på praksisdagen Transport og logistikk
Demonstrasjon av truck og truckkjøring Demonstrasjon av lastebil Stropping og sikring av last Informasjon om faget – filmfremvisning

9 Tema du får jobbe med på praksisdagen
Sikkerhet Vi vil her ha fokus på brannsikkerhet og sikkerhetsfaget. Først vil det bli en kort innføring i sikkerhetsfaget før vi går videre til brannteori. Kompetansemål sikkerhet * Identifisere mulige brannårsaker, lage og følge en branninstruks og slukke mindre branntilløp * Vurdere utviklingen i trusselbildet som grunnlag for anskaffelse og utvikling av produkter og tje nester som reduserer risiko.


Laste ned ppt "UTDANNINGSVALG 10.KLASSE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google