Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og hindringer for yrkesrelevant utdanning i service og samferdsel – et program med korte tradisjoner i lærefag. Ragnvald Holst-Larsen Student.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og hindringer for yrkesrelevant utdanning i service og samferdsel – et program med korte tradisjoner i lærefag. Ragnvald Holst-Larsen Student."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og hindringer for yrkesrelevant utdanning i service og samferdsel – et program med korte tradisjoner i lærefag. Ragnvald Holst-Larsen Student på HIAK, Master i yrkespedagogikk Utdrag fra oppgave som leveres mai 2011 og Eksamensprosjekt 3 fra juni 2009

2 Dagens presentasjon Læreplan Service og samferdsel
Yrkesretting – utfordringer – hvilke(t) yrke ? Praktisk retting – verksted ? Mange umotiverte elever – bedre kommunikasjon med ungdomskolen/ elever

3 Først: HVEM ER VI ?

4

5

6

7

8

9

10

11 i tillegg kommer de 80 % av elevene som går videre på 3pb for å få generell studiekompetanse
Og de 30 % som dropper ut underveis hvorav svært mange går over i en annet yrkesfag

12 Hva er oppdraget ? Service og Samferdsel er for deg som ønsker å forberede deg til et Service yrke ? ( og hvilke yrker er ikke det ??) Samferdsles yrke ? ( hva er det da ? )

13 Bør læreplanen endres ? I 2006 kom Kunnskapsløftet og la inn transport og logistikk med tre mål sammen med 25 mål fra Salg og Service ( og ett mål om reiseliv..) Har dette vært fornuftig ?

14 Service og Samferdsel Sjåførene som kjører tungtransport
Datagutta som fikser maskiner Flyvertinner Resepsjonister Vekterne Logistikk gutta på lageret - trenger disse mye økonomi, markedsføring, salg, kontorarbeid, administrasjon i grunnutdanning ? Det er nemlig DET de får – lærer planen er slik !

15 Læreplan mål vg1 SS: bruke sentrale krav regelverket stiller til økonomiske forhold i små virksomheter utarbeide og presentere drifts- og likviditetsbudsjett for en liten virksomhet føre og avslutte enkle regnskap for små virksomheter og påpeke avvik mellom budsjett og regnskap forklare og bruke begrepene marked og markedsføring, og utarbeide en enkel markedsplan beregne kapitalbehov ved oppstart av en liten virksomhet, og vurdere kostnader ved forskjellige finansieringsmetoder vurdere faktorer som har betydning for prisfastsettelse og beregne pris på produkter og tjenester

16 Bi’s MÅL I studiet lærer du å kunne lese, sette opp og forstå et regnskap. Du skal kunne avdekke målgrupper og lage en enkel markedsplan. ( Hentet fra Bi’s webside 2008)

17 Læreplan vanskelig Bi og SS har mye likt, men SS har mye mer
I tillegg skal elevene kunne om - logistikk - prosesser og kvalitets sikring - etikk - sikkerhet - reiseliv - transport og samferdsel - IKT drift… - Mellom mennskelige relasjoner

18 Formål for SS Næringslivet og forbrukerne stiller stadig økende krav til effektiv, sikker og miljøvennlig forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester. Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal bidra til utvikling av kompetanse som møter disse kravene, til næringslivets, forbrukernes og samfunnets beste. Opplæringen skal fremme god service og kommunikasjon i virksomheters drift og produksjon.

19 Mer formål God service er et konkurransefortrinn for virksomheters drift, og selger og kunders evne til å kommunisere godt med hverandre er en forutsetning for opplevelsen av god service. Grunnleggende kunnskaper om mellommenneskelige relasjoner, kulturforståelse og etikk står sentralt i opplæringen av den som skal utøve handel og leveranse av tjenester og produkter.

20 Mer formål Opplæringen i felles programfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen planlegging, oppfølging og kvalitetssikring av virksomheters ressursbruk og arbeidsprosesser. Kunnskap om aktuelle regelverk og avtaler skal være en viktig del av dette. Opplæringen skal bidra til forståelse for hvordan informasjonsteknologi og logistikk understøtter virksomheters arbeidsprosesser og hvordan personer og verdier kan sikres. Videre skal opplæringen utvikle den enkeltes evne til å analysere kundenes behov, og gi kunnskap om hvordan kunders forventninger kan innfris gjennom tradisjonelle og nyskapende løsninger.

21 Vi må lære bort alt MEN, vi forsøker å skrelle bort mye og ta det sentrale og enkle Elevene må få noen positive erfaringer og mestringsopplevelser Legger fagene inn i ungdomsbedrift i noen grad Forsøke å gjøre det praktisk og konkret RELEVANT og MENINGSFYLT ??? YRKESRETTET ??

22 Sammenheng mellom yrke og utdanning
Service og samferdsel ( SS) fører frem mot svært mange ulike yrker Dette er ikke unikt for vårt programområde – og mange andre fag fører til flere yrker Vi mener allikevel å ha spesielle problemer:

23 25 av 29 mål Salg og service Fra 2001 fantes Salg og service – en linje som var klart definert for ungdommer som ønsket en utdanning innenfor økonomiske, salgs, markedsførings , kontor og administrative yrker. 25 av 29 mål kan tas rett fra denne linjen De siste 4 målene handler om reiseliv , logistikk , trafikksikkerhet , transporttjenester

24 De 4 andre målene: forklare hvilke sentrale elementer som ligger til grunn ved valg av trygge, rasjonelle og miljøvennlige transporttjenester gjøre rede for ulike trafikksikkerhetstiltak bruke kart over Norge og informasjonsmateriell om kulturelle forhold for å innfri kundens forventninger til gode reiselivsopplevelser beskrive logistikkfunksjonen i en virksomhet ved å gjøre rede for en rasjonell og sikker vareflyt fra innkjøp til gjenvinning

25 Yrkessjåfør og logistikk
Flere ungdommer velger vår retning fordi de ønsker å jobbe innenfor logistikk eller de ønsker å bli yrkes sjåfør Er det riktig at disse elevene må gjennomgå det relativt tøffe teoretiske pensumet innfor økonomi og markedsføring som stammer fra tidligere salg og service /handel og kontor 25 mål de ikke liker, 3 mål de liker

26 Endring i læreplan ? Utdannelse innenfor økonomi administrasjon, ledelse, salg, sikkerhet og markedsføring så er service og samferdsel helt riktig. Reiseliv og ikt går mye innenfor samme elevgruppe – er også relevant for kontorarbeid - sekretærfunksjon. Yrkes sjåfør - en meget tøff vei å gå - skolelei ungdom - ønsker å lære mest mulig om transport, logistikk, samferdsel m.m. Disse temaene er en del av vår læreplan, kun 3 av ca 29 mål og blir derfor ikke berørt i vesentlig grad. Er dette riktig og rettferdig for ungdommer som ønsker å bli yrkes sjåfør.

27 Hva må gjøres Fjerne økonomien og markedsføring i faget ? NEI - dette blir helt feil for de som skal gå videre på Salg, Service og Sikkerhet. Fjerne logistikk, transport - JA ( Reiseliv ? ) Splitte vg1 klasse i ulike interesse retninger og gi dem mer utplassering eller fordypning Nei – PTF gir nok utplassering Mer yrkesretting spesielt for yrkessjåfører Nei – endre innhold i 3 fag p.ga. 4 mål blir helt feil – fokus må være de 25 hovedmålene

28 Hvorfor ikke bare yrkesrette ?
Flere andre programområder slik som Teknisk og Industriell Produksjon, Elektrofag, Helse og Sosialfag, Resurant og Matfag og Bygg og anlegg kan yrkesrette sine fag – men gi EN oppgave til alle elever. Når elevene får i oppgave å forberede eller tenke igjennom en installasjon eller produkt så kan de rette det mot sitt yrke: Eksempel fra Bygg og anlegg: Rørlegger tenker på et røroppsett Tømrer tenker på et bygg som skal snekres Mureren tenker på en mur som skal mures Men de ulike yrkene kan ta utgangspunkt i samme oppgave

29 Utfordring for SS Våre programfag har ikke noe fag som heter PRODUKSJON – slik Bygg og TIP har. Vi kan gi en oppgave om markesføring, salg, budsjett, regnskap, kontoroppgaver for eksempel knyttet opp mot en ungdomsbedrift MEN dette er ikke relevant for yrkesjåførene – den samme oppgaven kan ikke tilpasses dem.

30 IKKE RELEVANT Det er altså vanskelig å gjøre undervisningen for Yrkessjåfører og Logistikk arbeidere relevant og meningsfull på SS så lenge læreplanen er slik den er. Selvfølgelig tilpasser vi og forsøker å legge lager og logistikk inn i oppgavene – men dette er altså bare ca 3 av 29 mål - og de må lære de andre 26 målene også

31 Er da alt bare negativt på SS ?? – NEI !
Vi mener at for de andre 25 målene så gir vi både en relevant og meningsfull utdanning. HURRA !

32 Vi bevisstgjør elever på yrker
Assisterende butikksjef Markedsførings trainee Kontorfullmektig Salgsmedarbeider Sikkerhets sjef Regnskaps medarbeider Innkjøpsansvarlig

33 Henviser til lærlinger OG PTF
Lærlinger på OBS – som får gjøre innkjøp for flere millioner hver måned Lærling på KIWI – assisterende butikksjef Og glimrende oppfølging i flere butikker i PTF som fører til ansettelser - ei jente fikk fast jobb i skobutikk - en butikksjef ba pent om at en elev kunne bli fordi hun var så god i service i klesbutikk

34 Vi gjør ting praktisk SS mangler verksted En liten butikk
Utstillingsviduer Praktiske oppgaver rettet mot salg og markedsføring – ungdomsbedrift m.m. Salgsoppgaver – kakesalgs konkurranse Besøk rundt i bedrifter Spill om økonomi – knyttet til privatøkonomi

35 Umotiverte elever For dårlig opplysninger fra ungdomskolen
For dårlig tittel på linja Hva er ”service og samferdsel” alt og ingenting Bygg, Mek, Helse, Idrett, Media – alt er enkelt å forstå Mange ungdomskoler har aldri hørt Samferdsel. Utdanner vi service arbeidere ? – og hva er det ?

36 Aktivitet mot ungdomskolen
Besøk med tydelig fokus på yrker. Besøk fra ungdsomkolen på videregående hvor elevene får jobbe mot ungdomsbedrift. Opplysning mot rådgivere Fokus på nettsteder som Eget Nettsted med masse eksempler på praktiske oppgaver i SS

37 Salg Service og Sikkerhet
Bytt til Salg , Service og Sikkerhet La Yrkes sjåfører få den relevante og meningsfulle utdanningen de fortjener Gi midler til verksted for SS ( butikk, utstillingsvinduer, kassaapparater, butikkinnredning, flotte trykksaker, printer for store plakater m.m.) Forsøk å praksisrette økonomi gjennom blant annet ungdomsbedrift. Fortsette god yrkesretting gjennom utplassering i PTF Fokuser på spennende yrker – og få flere lærlinger !! Vi BURDE ha flere fra studiespesialiserende….


Laste ned ppt "Muligheter og hindringer for yrkesrelevant utdanning i service og samferdsel – et program med korte tradisjoner i lærefag. Ragnvald Holst-Larsen Student."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google