Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforskriften – status og fremdrift v/Arild Tømte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforskriften – status og fremdrift v/Arild Tømte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforskriften – status og fremdrift v/Arild Tømte

2 Prosjektstyret for varme arbeider
Arild Tømte – Gjensidige Forsikring Fred Nilsen – Sparebank 1 Forsikring Anne Kathrine Steen – Tryg Forsikring Morten Nordlid – If Skadeforsikring Gry Strandbø Mittet – KLP Forsikring Monica Varan – Norsk Brannvernforening Knut Norum – Norsk Brannvernforening Hildegunn Bjerke – Finans Norge(FNO)

3 Dagens sikkerhetsforskrift (1.1.2012)
Del 1. Definisjon Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.  Forholdsreglene Forholdsreglene skal ivaretas før, under og etter arbeidet som følger:  - arbeidsplassen og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall. - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. - godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. - brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.

4 Dagens sikkerhetsforskrift - tak
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak.  Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke:  - ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag og lignende. - ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag m.v.  Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag m.v. For fordampning av restvann etter tining av is, er det forbud mot bruk av åpen flamme.

5 Dagens sikkerhetsforskrift – krav til sertifikat
Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen av varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som skal utføres.

6 Revidering av sikkerhetsforskriften - veien videre?
Tett dialog med øvrige nordiske land Arbeidsgrupper som jobber med tak og den generelle delen Krav til sertifikat for brannvakt Mål om revidert sikkerhetsforskrift fra

7 Revidering av sikkerhetsforskriften - veien videre?
Harmonisering i forhold til øvrige nordiske land? Arbeidstillatelse – skriftlig? Brannvakt – krav til sertifikat Større fokus på risikovurdering Tak – ja/nei til bruk av åpen flamme? Avstand fra sluk, etc.

8 Oppdragsgiver < ? > oppdragstaker
Oppdragsgiver – Hvilken kompetanse har denne? Oppdragstaker – Hvilken kompetanse har denne?

9 Arbeidstillatelse (svensk modell)
Ansvarlig for å vurdere risikoen ved arbeidet Oppdragsgiver Vurdert som risikofylt varmt arbeid Ikke vurdert som risikofylt varmt arbeid

10 Takk for meg og lykke til videre på seminaret
Du som instruktør er vår viktigste ressurs i forhold til kunnskapsformidling og det å skape sikkerhetsbevisste holdninger hos den enkelte utøver av varmt arbeid. Takk for meg og lykke til videre på seminaret

11 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)


Laste ned ppt "Sikkerhetsforskriften – status og fremdrift v/Arild Tømte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google