Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 19.11.2014 Bruk og vedlikehold av veglister - Kartlegging av utfordringer i ditt fylke eller din kommune Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 19.11.2014 Bruk og vedlikehold av veglister - Kartlegging av utfordringer i ditt fylke eller din kommune Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 19.11.2014 Bruk og vedlikehold av veglister - Kartlegging av utfordringer i ditt fylke eller din kommune Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver

2 Skogeierforbundets krav Like rammevilkår for transport som våre konkurrenter (24 m, 60 tonn) Fjerne flaskehalser 2 19.11.2014

3 7-akslet tømmervogntog 3 19.11.2014

4 19 November 2014 4

5 19 November 2014 5

6 6 Veinr.StrekningAntallKommuneÅrlig tømmer­volum m 3 Årlig innsparing kr Hedmark Rv 20Norsenga bru1Kongsvinger225 0002 900 000 Oppland E 6Vingrom - Biri 2 Gjøvik og Lillehammer190 0003 000 000 E 6Våla bru1Ringebu62 000900 000 Buskerud Rv 35Hokksund bru1Øvre Eiker Rv 35Vikersund – Hønefoss2Ringerike, Modum50 000400 000 Telemark Rv 36Bø - Seljord3Bø, Seljord12 000144 000 Aust-Agder Rv 9Berdalsbrua1Bykle10 000120 000 Sør-Trøndelag E 6Soknedal bru1Midtre Gauldal15 000150 000 E 39Baardshaug bru1Orkdal6 000150 000 Nord-Trøndelag E6Raudhyllbrua1Snåsa/Grong80 000600 000 Flaskehalser på riksvegnettet

7 Riksveger åpne for langhenger 7 19.11.2014

8 Fordeling av riksvegnettet på totalvektklasser 8 19.11.2014

9 Fylkesveger åpne for langhenger 9 19.11.2014

10 Totalvekt på fylkesvegnettet 10 19.11.2014

11 Kommunale veger åpne for langhenger 11 19.11.2014

12 12 19.11.2014 Fordeling av kommunale veger på totalvektsklasser

13 Hva kan vi gjøre med dette? 13 19.11.2014

14 Brev fra Vegdirektoratet 14 19.11.2014 Regjeringens initiativ i RNB 2013 er et tydelig ønske om at så store deler av fylkesvegnettet som mulig skal kunne åpnes for tømmervogntog med 24 meters lengde og 60 tonn totalvekt Det er viktig med god dialog med fylkeskommunene og regionale representanter for skognæringen. Regionvegkontorene bes om å invitere til et møte med disse for å avklare omfang og organisering av arbeidet. Representanter for skognæringen er opptatt av at også kommunale veger i størst mulig grad blir oppskrevet til 24m/60t for tømmervogntog… Norges skogeierforbund har anmodet Statens vegvesen om å bistå i disse møtene med faglige råd. Vegdirektoratet er positiv til dette basert på gode erfaringer med et tilsvarende samarbeid i Region øst.

15 Tillatt vogntoglengde 15 19.11.2014 Generelt 12,4 m, 15 m eller 19,5 m Tømmer 22 m eller 24 m

16 16 19.11.2014

17 Utvikling av regelverket LengdeTotalvekt 22 m56 tonn Før Framover ? LengdeTotalvekt 22 m56 tonn 22 m60 tonn 24 m56 tonn 24 m60 tonn

18 Lengde Variasjon i faktisk lengde: 21,80 m til 22,30 m

19 Sporing 19 19.11.2014 Sporing av dimensjonerende kjøretøy på 24 meter.

20 Skognæringen ønsker LengdeTotalvekt 22 m56 tonn 22 m60 tonn ( 24 m 56 tonn ) 24 m60 tonn

21 Oppsummering vogntoglengde 21 19.11.2014 22 og 24 m er i praksis samme vogntogtype. Eneste forskjell er at sjåføren slipper å være redd for å bli bøtelagt hvis tømmeret stikker ut. 19,5 m tømmervogntog finnes ikke i Nordland. En veg med lavere tillatt lengde enn 22 m er i praksis stengt for tømmertransport. Alle veger som er åpne for 19,5 m bør kunne åpnes for 24 m tømmervogntog Få med transportør ut og demonstrèr

22 Bruksklasser 22 19.11.2014 Generelt Bk 6/28, Bk 8/32, BkT8/40, BkT8/50, Bk10/50 Tømmer Bk 10/56, Bk 10/60 For å få fulle lass trenger vi Bk10.

23 Hvilket kjøretøy gir mest slitasje ? 23 19.11.2014

24 Vektfordeling 24 19.11.2014 Tom 6 4 4 1,5 1,5 3 0 Lass 8 9 98 8 9 9

25 Grusbil 25 19.11.2014

26 26 19.11.2014

27 Vegslitasje - skogsdrift på 1.000 m 3 40t50 t56 t60 t ------------------------------------------------- Antall lass44 lass30 lass25 lass22 lass Nedbrytende effekt, pr tur1,62,53,03,5 Tomt vogntog, ca0,50,50,50,5 Nedbrytende effekt, lass929087,588 Relativ nedbrytning102 %100 %97,2 %97,7 % (tvilling på alle aksler unntatt framaksel) Bil med påhengsvogn (grus 47-50 t) har en nedbrytende effekt på mellom 5 og 6,2. Det betyr at et 60 tonns 24-m tømmervogntog gir halvparten så stor slitasje på vegen som en grusbil med påhengsvogn. Årsaken er at tømmervogntoget har 26 dekk, mens grusbilen har 16 dekk.

28 28 19.11.2014

29 29 19.11.2014 Bæreevne og slitasje er vanskelig. Tømmerbilen har lavere aksellast og last på akselkombinasjoner enn Skolebusser Søppelbiler Grusbiler Betongbiler osv. Hvis kommunene og fylkeskommunen ønsker å legge til rette for skogbruket, bør de oppklassifisere mest mulig av vegnettet, og legge opp til samarbeid med næringa for å unngå kjøring i kritiske perioder.

30 Sammenheng mellom vogntoglengde, aksellast og totalvekt 30 19.11.2014

31 31 19.11.2014

32 32 19.11.2014

33 Økning av totalvekt 33 19.11.2014 Veger som har tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m og bruksklasse Bk10 skal normalt kunne åpnes for 60 tonn totalvekt Eneste unntak fra dette er lange bruer Lengde over 13,5 m Planlagt før 1969 Veger med bruksklasse BkT8 kan åpnes for 60 tonn i perioder med vinterakseltrykk

34 34 19.11.2014 Alternative løsninger

35 Andre problemstillinger? 35 19.11.2014 Veger med tillatt vogntoglengde 12,4 m og 15 m Veger med Bk 6/28, Bk8/32 eller BkT8/40

36 Prioritering 36 19.11.2014 Riks- og fylkesveger Hovedveger (E6, Rv. 73) Veger mellom hovedvegene og industribedrifter, tømmerkaier o.l. Jobbe seg utover fra det vegnettet som har 24 m og 60 tonn Kommunale veger Hvilke kommuner er viktigst? Er ikke ute etter å kjøre tømmervogntog i boligfelt Våre ressurser og kommunens vilje avgjørende

37 Hvordan skal skognæringa arbeide? 37 19.11.2014 Koordinator på fylkesnivå som er kontaktperson for Statens vegvesen og fylkeskommunen, og bidrar bl.a. til prioritering Hvordan når vi fram til kommunene? Kan Statens vegvesen bli med i regionmøter med kommunene? Hvem organiserer? Erfaring tilsier at skognæringen må komme i dialog med kommunene, og at vi må følge opp når kommunene responderer. Å sende et brev uten annen oppfølging gir neppe effekt. Lokal industri bør ta initiativ.

38 38 19.11.2014 Takk for oppmerksomheten !

39 Fordeling av fylkesvegnettet på totalvektsklasser 39 19.11.2014

40 Fordeling av kommunale veger på totalvektsklasser 40 19.11.2014


Laste ned ppt "1 19.11.2014 Bruk og vedlikehold av veglister - Kartlegging av utfordringer i ditt fylke eller din kommune Dag Skjølaas næringspolitisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google