Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godkjenning av fag til fag-/svenneprøve Styremøte NOOS-nettverk 09.10.14

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godkjenning av fag til fag-/svenneprøve Styremøte NOOS-nettverk 09.10.14"— Utskrift av presentasjonen:

1 Godkjenning av fag til fag-/svenneprøve Styremøte NOOS-nettverk 09.10.14 ivar.svensson@udir.no

2 Elevar med fellesfag utan karaktervurdering (standpunktkarakter) Utfordring: Elevar som har hatt si grunnutdanning i utlandet vil ha ekstra utfordringar med å tilegne seg faga på norsk og har ofte, som i innsend sak til NOOS frå Telemark, ikkje engelsk i sin fagkrets. Dei vil då få eit ekstra fremmedspråk som dei ikkje har hatt opplæring i frå før – i tillegg til norskfaget. Elevar som har hatt IOP og fritak for vurdering i fag i grunnskulen vil oftast ha svært liten mulighet til å få bestått karakter i vidaregåande skule. Svar: Forskrift til opplæringsloven: § 3-51.Krav om bestått i fag for å framstille seg til fag- og sveineprøve for lærlingar og elevar Lærlingar og elevar som har følgt opplæringa, men ikkje har bestått i inntil to av fellesfaga, kan likevel få framstille seg til fag- eller sveineprøva(….) Det en forskjell på ikke bestått og ikke vurdering (IV). Ikke vurdering betyr at eleven eller lærlingen (som har vært i en opplæringssituasjon), ikke har tilstrekkelig grunnlag til at karakter kan bli satt. § 3-51 kan kun brukes når karakteren er ikke bestått (karakteren 1).

3 Fagbrev etter bestått kompetanseprøve for lærekandidater Utfordring: Lærekandidater som har bestått programfaga på Vg2-nivå med standpunkt og eksamen vil likevel møte krav om ny teorieksamen når dei melder seg opp som privatist – sjølv om Vg2 er det høgaste teorinivået i utdanninga Svar: Lærekandidater må ta resterende fag på Vg1/2 dersom de skal gjøre bruk av godskrivingsreglene i forskrifta § 11-10. Vg2 er definert som et trinn over Vg2, men gjelder ikke som høyeste nivå (dvs fullført og bestått Vg1 utkvitterer ikke fullført og bestått Vg2)

4 Fagbrev etter bestått kompetanseprøve for lærekandidater, forts. Utfordring: Mange har gått eit læreløp etter alle kompetansemåla i Vg3 læreplanen (opplæring i bedrift). Krava til dei i læretida og i praktisk kompetanseprøve vil då vere dei same som til ein ordinær lærling i faget. Dei må likevel framstille seg til ny prøve på samme nivå når dei skal opp til praktisk fagprøve som privatist. Svar: Det finnes kun to ordninger som fører fram til fag-/svennebrev: opplæring i bedrift og praksiskandidatordningen. Disse kandidatene, som ikke følger ordninært lærlingeløp, blir derfor «møtt» med reglene som gjelder for § 3-54-lærlinger (0+4/1+3) og praksiskandiater.

5 Fagbrev etter bestått kompetanseprøve for lærekandidater, forts. Utfordring: Som praksiskandidat må kandidaten sjølv betale for to prøvar (teori- og fagprøve) som dei har bestått på same nivå tidlegare. Svar: «ja» Selv om de har bestått en kompetanseprøve som ligger nært opp til fagprøve, så finnes det per i dag ingen mulighet for å likestille kompetanseprøve med fagprøve.

6 Inntak – godkjenning av kompetanse Utfordring: Forskrift til Opplæringslova oppfattast slik at når ein elev er tatt inn på f.ex Vg2 som fulltidselev er han/ho vurdert som kvalifisert gjennom bestått karakterer eller unntakta i §§6-35 6-38. I gjennomgåande fag blir då karakter frå «høgaste nivå» gjeldande. Svar: Det finnes ikke et høyeste nivå tilsvarende «høgaste nivå» er brukt ovenfor. Vg2 ligger på et høyere trinn enn Vg1, men er ikke på et høyere nivå som kan utkvittere Vg1. Alle fag på Vg1 og Vg2 må være bestått. Eksempelvis er det ikke slik at manglende bestått karakter i et felles programfag på Vg1 med samme navn som tilsvarende fag på Vg2, kan utkvitteres gjennom bestått karakter på Vg2.

7 Inntak – godkjenning av kompetanse Utfordring: Til samanlikning: Praksiskandidat og lærling etter 0+4/1+3-modell vil greie seg med ein tverrfagleg eksamen for å dokumentere sin teori. Svar: Ja, slik er det.

8 Hva skjer? Regjeringen vil i løpet av 2015 legge fram en melding om Livslang læring og utenforskap.Livslang læring og utenforskap «De som går ut av grunnskolen uten det faglige grunnlaget på plass, faller ofte ut i løpet av det videregående opplæringsløpet. Utenforskapet starter ofte med at skolen, motivasjonen eller helsen svikter. Mange av disse ender opp på NAV. Frafallselever har en dramatisk høyere risiko for å havne utenfor arbeidslivet, og denne gruppen er overrepresentert i alle NAVs statistikker.»


Laste ned ppt "Godkjenning av fag til fag-/svenneprøve Styremøte NOOS-nettverk 09.10.14"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google