Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolv teser for en sosialt rettferdig klimapolitikk Asbjørn Wahl Fagforbundet / For velferdsstaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolv teser for en sosialt rettferdig klimapolitikk Asbjørn Wahl Fagforbundet / For velferdsstaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolv teser for en sosialt rettferdig klimapolitikk Asbjørn Wahl Fagforbundet / For velferdsstaten

2 Tese nummer 1: Vi godtar det vitenskapelige grunnlaget

3

4 Tese nummer 2: Utslippene fra fossilt brennstoff må reduseres

5 Reduser utslipp fra transport 1.Teknologiske forbedringer, større energieffektivitet, renere energikilder 2.Overgang til mer miljøvennlige transportmidler (eks. vei til bane) 3.Redusere transportbehovet, som dreier seg om mye mer enn transportpolitikk

6 Tese nummer 3: Å bekjempe klimaskifte er en sosial og politisk kamp

7 Klima- og finanskrise ‘Klimaendringene representerer den største markedssvikten i historia’ (Stern-rapporten) Den pågående finanskrisa representerer den andre store markedssvikten i historia Vi kan ikke basere oss på at de samme markedssviktene skal løse disse krisene Dvs krisene utgjør en ny mulighet for oss

8 Tese nummer 4: Klimakrisa er først og fremst et system-problem

9 Miljø- = systemkrise Økonomisk vekst – og rovdrift på ressursene – er en innebygd del av den kapitalistiske akkumulasjonsprosessen Et snevert fokus på miljøpolitiske enkeltsaker vil ikke kunne løse problemene Nødvendig med systemkritisk tilnærming

10 Transportarbeidernes skyld? Transport utgjør et av de største problemene Transport ikke primærårsak, men en effekt av hvordan produksjon og konsum er organisert For billig transport øker etterspørselen Privatbilismen står for de største utslippene Kollektivtrafikk er en viktig del av løsningen

11 Tese nummer 5: Vi krever at omstillinger skal skje på rettferdig vis

12 Hvem skal betale? De som i størst grad har tjent på utslippene, må også bære de største kostnadene Utviklingslandene må få mulighet til å utvikle sine økonomier og sine samfunn For å gjøre en rettferdig samfunnsforandring mulig, trenger vi både utviklings- og sosiale fond – samt fri teknologioverføring til sør

13 USA: 20 tonn Norge: 11 tonn Bangladesh: 0,5 tonn Utslipp per person per år

14 Tese nummer 6: Det dreier seg ikke om å ofre, men om å skape et bedre samfunn for alle

15 Sosial rettferdighet ! Arbeidsfolk vil ikke støtte en klimapolitikk som undergraver arbeidsforholdene De fattige vil aldri støtte en klimapolitikk som ikke bidrar til å forbered deres sosiale forhold En rettferdig klimapolitikk må mao gå hånd i hånd med en radikal omfordelingspolitikk

16 Tese nummer 7: Det er mange fordeler knyttet til en riktig klimapolitikk

17 Hva er fordelene? Millioner av nye arbeidsplasser innen kollektivtrafikken og i fornybar energi ‘Renere’ arbeidsplasser og lokalsamfunn Redusert konkurranse, kortere arbeidstid Muligheter for omfattende sosial endring En mer demokratisk styrt økonomi Menneskehetens og jordas overlevelse

18 Tese nummer 8: Markedsbaserte løsninger har vist seg ikke å virke

19 Utsetter nødvendige tiltak Karbonhandel blir fremmet av regjeringer og sterke økonomiske interesser i nord EU har verdens største karbonmarked Hittil har markedsløsninger feilet fullstendig Det har fof bidratt til å utsette tiltak hjemme Individualisering av ansvar er en blindvei

20 Den norske bagatelliseringen Stoltenbergs og de rødgrønnes posisjon Kjøp av CO2-kvoter i utviklingslandene Treplanting og bevaring av regnskog Fangst og lagring av CO2 i bakken (CCS) Ellers skal alt fortsette som før Demobiliserer og motvirker endringsvilje

21 Tese nummer 9: Det vil være nødvendig med økt demokratisk kontroll av økonomien

22 ’Sterkere samfunnsstyring’ «Omstruktureringen til en lav-karbon økonomi vil kreve langt sterkere samfunnsmessig styring. Det vil kreve mye sterkere styring av investeringer. Og, dersom den skal gjennomføres på en rimelig og rettferdig måte, med støtte fra hele verden, kreves det at kostnader og nytte fordeles samfunnsmessig. » Global Labour Strategies: Labour and global warming

23 Tese nummer 10: Det vil kreves massiv sosial mobilisering

24 Sosial mobilisering Like lite som sosial utjevning, arbeid til alle, verdige arbeidsforhold, bekjempelse av fattigdom, likestilling mellom kjønnene osv er oppnådd gjennom globale toppmøter, vil klimakrisa bli løst på den måten. Det vi trenger er en samfunnsmessig mobilisering for alternative løsninger bygd på solidaritet, likeverd og folks behov.

25 Tese nummer 11: Vi må bygge brede sosiale allianser

26 Bygg rødgrønne allianser Øke forståelsen av den sosiale konflikten innen miljøbevegelsen Øke forståelsen for de miljømessige problemene innen fagbevegelsen Understreke behovet for omfattende demokratisering av økonomien Omfordeling, skatt, offentlig sektor

27 Tese nummer 12: Konklusjon: Vi kjemper for menneskehetens framtid

28 En ny mulighet ? Fag- og arbeiderbevegelsen må komme ut av sin defensive posisjon Vi trenger visjoner, ambisiøse perspektiver og vilje til å lede kampen Bare fagbevegelsen har den potensielle styrken til å redde menneskeheten fra selvdestruksjon gjennom klimaendringer Dette er et enormt aktivum for vår bevegelse

29 Vi må handle raskt – det er ingen tid å miste !


Laste ned ppt "Tolv teser for en sosialt rettferdig klimapolitikk Asbjørn Wahl Fagforbundet / For velferdsstaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google