Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slanger og fittings Enkelt innføring i Slanger og fittings Morten Foss / TESS Kongsberg K-Tech /16.11-2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slanger og fittings Enkelt innføring i Slanger og fittings Morten Foss / TESS Kongsberg K-Tech /16.11-2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slanger og fittings Enkelt innføring i Slanger og fittings Morten Foss / TESS Kongsberg K-Tech /16.11-2011

2 Agenda Slanger med forskjellige egenskaper Hvordan gjenkjenne gjenger Litt om montering av slanger

3 Del 1 - Fordeler med slanger Ekspansjon i slangen reduserer virkningen av sjokk- og spisstrykk i systemet. Systemet arbeider mykere ved bruk av slanger (akkumuleringseffekt). Slangen reduserer vibrasjon og forplanting av støy. Systemet arbeider roligere og mer dempet. Enklere installasjon enn stive rør. Tillater bevegelse mellom komponentene.

4 Bruk av slanger

5

6 TESS slangepressing

7 ISO standarder Gummi- og plastslanger – mål/dimensjon ISO 4671 - EN 24671 Gummislanger for LPGISO 2928 Termoplastslanger, tekstil armertISO 3949 Gummislanger, tekstil armertISO 4079 Gummislanger for dampISO 6134 Slanger for malesprøyting uten luftISO 8028 Kjemikalie bestandighetISO 1817 Ozon bestandighet ISO 7326 - EN 27326 Trykk, puls test uten fleksingISO 6803 Trykk, puls test med fleksingISO 6802 Terminologi innen gummi/plastslangerISO 8330 Bestemmelse av elektrisk resistansISO 8031 Forholdet mellom WP og BPISO 7751

8 Slangekonstruksjon - høytrykk ”Mandrel build” - Stålkjerner - Fleksible kjerner - ”Hånd-laget” ”Ekstruderte” - Termoplast - Gummi Produksjonsmetoder Flettet armering - Stål - Syntetisk (kord eller aramid) - ett lag til tre lag Spiral armering - alltid parvis - to lag til åtte lag Armering

9 Valg av slanger Arbeidstrykk (spisstrykk ?) Ikke kompatibel med mediet Hastighet (dimensjonsavhengig) Temperatur Fleksing og vridning Mekanisk belastning Ytre påvirkninger / omgivelser

10 Valg av slanger Skal man ”levere” noe, så kan man benytte ”Myk Vegg” slanger i mange situasjoner. Skal man ”suge opp” noe, så må man ha en slange med ”Hard Vegg” konstruksjon. Har man behov for å beholde tverrsnitte på slangen, bør man velge en slange med hard vegg

11 ”Myk vegg” – Lu-va eller Gullslange

12 ”Hard vegg” – korrugert utvendig

13 Firkant - korrugert

14 Korrugert –inn og utvendig

15 Du måler gjengene ved hjelp av skyvelæret. Med de øverste hakene måler du innvendig diameter Med de nederste måler du utvendig diameter slik som på bildet her. Om du har et skyvelær for hånden kan det være lurt å studere dette inngående nå slik at du lærer deg å bruke dette på riktig måte. Bruk av skyvelær

16 Sikkerhetsfaktor på slanger / hydraulikslanger Under følger de mest brukte sikkerhetsfaktorer for slanger: Lavtrykkslanger 1:3 Hydraulikkslanger –Waterblasting / trykktesting1: 2,5 –Hydraulikk aplikasjon1: 4 –Gass1:6

17 Slanger for gass Et problem med slanger brukt til gass- applikasjoner, er gass som diffunderer gjennom slangen. Løsning er prikling av slange ( slanger over 17 bar (250 psi )

18 Trykktap i slanger

19 Valg av slanger

20 Del 2 - Gjenger – mest vanlig BSP JIC NPT MM Disse utgjør ca. 90% av salget. På lavtrykk benyttes hovedsakelig BSP og NPT. Andre vanlige typer: UNF = JIC med o-ring uten pakkflate SAE = UNF med 45° JIS = MM eller BSP men med annen pakkflate ORFS = egne gjenger med o-ring tetting Autoclave/Butec = UNF med kon pakkflate,3 typer avhelgig av trykk klasser

21 Tettemetoder Koniske gjenger: Spissingene/flankene på gjengene sørger for tetningen. Gjengene utvendig og innvendig har tilpasset konisk form. Eks. NPT, BSPT og NPTF. NPTF er samme som NPT men har gjenger som knuses. Pakkflater: Tetning ved kontakt metall mot metall via koniske pakkflater utvendig og innvendig. Her er gjengenes formål kun å føre pakkflatene mot hverandre. Eks. BSP 60° JIC 37° Metrisk 24° Pakning: Tetning ved bruk av pakningsringer. Eks. BSP skrudd i gods, DBS pakning er nødvendig. UNF skrudd i gods, o-ring er nødvendig. SAE flenser må tettes med o-ring.

22 BSP British Standard Pipe 60 graders pakkflate Sylindriske gjenger Pakkflate:

23 JIC Joint Industri Conferance 37 graders pakkflate Sylindriske gjenger Pakkflate:

24 NPT American National Pipe Thread Ingen fast pakkflate Koniske gjenger Oppnår optimal tetting etter 3 - 5 gjenger

25 MM Milli Metric Thread 24 graders pakkflate Sylindriske gjenger Pakkflate:

26 Gjengetabell

27 Hydraulikk kuplinger

28

29 Riktige komponenter Riktig lengde Rengjøring Orientering av kuplinger ( rotasjon ) Pressemål hylser Evt. skrelling innvendig / utvendig Merking og gjengebeskyttelse Evt. jording Sluttkontroll Hvis gass; husk prikling! Montering av slanger

30 Monteringsutstyr - presser

31 Monteringsutstyr Kappemaskin / Skrellemaskin / Innstikksmaskin

32 Monteringsutstyr Prikling / JetClean

33 Monteringsutstyr Tolker / Måleutstyr

34 Orientering av kuplinger

35 Lengdetoleranser – DIN 20 066

36 Lengde – pakkflate-pakkflate

37 Utdrag av pressetabell

38 Montering av lavtrykkslanger Gummien må ikke bli skadet ved innsetting av innsats. Glidemiddel som brukes bør være av type silikonspray som "herder" etter en tid, f.eks. type CRC. Tilstramming av bolter og muttere må være korrekt. I tilfeller der flere slangeklemmer benyttes på hver ende av slangen skal strammemekanismen på disse fordeles rundt slangen. Avstanden mellom slangeklemmene bør være 1/3 av slangeklemmens bredde.

39 Montering av lavtrykkslanger Ved bruk av egnet hylse på lavtrykkslange skal hylsen presses ned til gummien, for så å sette en strek bak hylse. Hylsen skal flyte 2-3 mm, da er det nok presset.OBS!!! Dette gjelder ikke betongsprøyteslanger. Det skal ikke skal benyttes noen form for smøremidler ved montering av dampslanger Ved usikkerhet rundt montering av lavtrykksslanger, ta kontakt med ditt nærmeste TESS.

40 Levetid er umulig å beregne Slanger er å betrakte som slitedeler Legg inn slangekontroll Se etter rifter, sprekker, blærer, lekkasje og stivhet Slangers levetid

41 Arbeidstrykk (spisstrykk ?) Ikke kompatibel med mediet Hastighet (dimensjonsavhengig) Temperatur Fleksing og vridning Mekanisk belastning Ytre påvirkninger / omgivelser Slangers levetid

42 Reduksjon i levetid LEVETIDEN PÅ SLANGER ER IKKE UENDELIG Beregningstall for slangenes levetid: Trykk % av standard arb.trykk100133 150175 Faktor levetid 1 0,4 0,25 0,1 ____________________________________________________________ __ Temperatur °C5093 100110 Faktor levetid1 0,60,45 0,25 ____________________________________________________________ __ Bøye radius % av standard radius100 8060 40 Faktor levetid1 0,80,6 0,3

43 Installasjon

44 Konsekvenser av feil slangevalg 90% av alle reklamasjoner skyldes feil ved feil valg, pressing, montering, installasjon eller sikkerhetsfaktor Konsekvenser - svetting og lekkasjer - dårlig ytelse - tilgrising av utstyret og miljøet Ødeleggelse av maskin / anlegg - stopp tid - økte vedlikeholdskostnader - reparasjon og slangebytte Sikkerhetsrisiko for annet materiell og ikke minst menneskers liv og helse.

45 Konsekvenser av feil slangevalg Aldri undervurder en hydraulikkslange! TRYKK. Hydraulikkoljer under trykk er meget farlig og kan forårsake betydelige skader både på personell og materiell. TEMPERATUR. Høye temperaturer på hydraulikkoljer kan forårsake brannskader, og sterk reduksjon i slangens levetid. BRENNBARHET. I enkelte tilfeller kan hydraulikkoljer eksplodere og/eller utvikle brann. Dette gjelder også brukte slanger. MEKANISKE KREFTER. Hydraulikksystemer skaper bevegelser som igjen fører til at deler av hydraulikksystemet flytter seg, vibrerer eller roterer i høye hastigheter med store krefter. Du kan være i fare! ELEKTRISITET. Elektrisitet kan skape reaksjon i hydraulikksystemer som fører til brann, eksplosjon eller dødsfall. Slå av strømmen!

46 Troubleshooting Ytre slitasje på slange ProblemLøsning Deler av ytergummi har blitt ødelagt, slik at armering ligger åpent. Dette oppstår der slanger ligger med friksjon mot ytre elementer eller andre slanger. Nedbryting av ytergummi kan også skje gjennom direkte kontakt med væsker som kjemikalier, syre, rensemiddel og hydraulikkolje. Slanger som er utsatt for det overnevnte, er mer mottakelig for rust, noe som fremskynder slangebrudd. 1. Legg om slangen. Bruk Spiralguard. Klemme osv kan benyttes for å holde slangene vekk fra slitasjeelementer eller skadelige væsker. 2. Bytt til en slange som er bedre mot slitasje og friksjon.

47 Troubleshooting Brudd i slange ProblemLøsning Det er blitt brudd i slangen. Dette kan skyldes for høyt trykkstøt, fleksing, vridning, klemming eller overskridelse av bøyeradius på slangeinstallasjon. Trykk som overgår slangens max W.P, kan føre til at slangen blir ødelagt. Overdreven fleksing, vridning og klemming fører til reduserte egenskaper og ødeleggelse av slangen. Overskridelse av bøyeradius vil føre til stor belastning på slangens armering, da det blir et stort gap mellom trådene i armeringen og vil i ytterste konsekvens gjøre så slangen ikke tåler det trykket den er ment til.. 1.Sjekk trykket på systemet. Det kan være nødvendig med en trykktransformator for å måle eventuelle spisstrykk. 2. Sørg for å ha en slange som tåler det trykket applikasjonen går på. Har installasjonen jevnlige trykksvingninger, anbefales det en spiralarmert slange fremfor flettet armering. 3. Legg om slangen.

48 Troubleshooting Brudd ved kupling ProblemLøsning Slangen har fått brudd rett ved hylse. Dette kan skje ved for kort slangelengde, for mye bevegelse i slangen, feilinstallasjon og overskridelse av bøyeradius. Brudd ved kupling kan også være et resultat av for mye pressing av hylse. Urimelig mye bøying og fleksing kan føre til ødelagt armering med påfølgende brudd. Ved bruk av feil hylse vil armeringen bli ødelagt/ knust. 1. Øk installasjonens lengde for å kompensere slangens kontraksjon under pressing. Bytt til slange med bedre bøyeradius. Bøyebegrenser kan brukes for å redusere stress/ belastning ved kupling. 2. Legg om slangen. 3. 45° eller 90° vinkel kupling.

49 Troubleshooting Lekkasje ved gjenge eller pakkflate ProblemLøsning Kuplingen lekker ved gjenge eller pakkflate. Dette kan skje grunnet: Ødelagt eller mistet o-ring Ødelagt gjenge eller pakkflate Gjenger som ikke passer sammen,forskjellig grader på pakkflate. Over- og undertetting/ feil moment. 1. Løs komponenter fra hverandre 2. De fleste kuplinger har o-ring. Mangler denne må den settes inn. Er det en o-ring der, må denne inspiseres. Sjekk om o-ring er forenelig med mediet som går i installasjonen, byttes om nødvendig. 3. Se om pakkflatene er blitt ødelagt under eller etter installasjon. Alle sår og arr kan forårsake lekkasje. Om kuplingen er satt på feil eller skeivt, kan gjengene ha blitt ødelagt. Bytt om nødvendig. Det er mulig å skru sammen gjenger som i utgangspunktet ikke passer sammen. Benytt riktig utstyr for å identifisere de komponentene som passer sammen. Bruk rett tildragningskraft (moment)

50 Troubleshooting Drypp/ svetting fra slangekupling ProblemLøsning Mediet i systemet drypper eller svetter ved ende av hylse. Dette kan oppstå ved feil installasjon eller ved for mye/ lite pressing. Fleksing og trekking i slangeinstallasjonen kan også redusere tettheten ved hylse. Uansett grunn til problem, slangeinstall asjonen må byttes med en korrekt.

51 Troubleshooting ”Blow Off”ProblemLøsning Separasjon slange/ hylse. Dette skjer i all hovedsak på grunn av: Kupling/ hylse ikke presset i henhold til korrekt pressmål.. Feil valg av hylse/ innsats. – Don’t mix and match. Ekstrem temperatur, vridning og vibrasjon. 1. Sørg for å presse kuplingene etter riktig pressmål. 2. Aldri kombiner slanger eller hylse fra forskjellige leverandører som ikke er testet. 3. Tilpass slangens lengde, så unødvendig mye rotasjon og fleksing unngås.

52 Troubleshooting Korrosjon i kupling ProblemLøsning Kuplingen har vært utsatt for omgivelser som har forårsaket rust. Kjemikalier, gjødsel, fuktighet og saltvann kan være årsaken til rust. De fleste kuplinger er produsert av karbonstål og har zink belegg som har god motstandsdyktighet mot korrosjon. ISO 9227 krever at gjenstanden skal klare 96 timer i saltvannspray. Kuplinger skiftes ut. Velg annen materialkvalitet eksempelvis AISI 316, SMO og Duplex.

53 Troubleshooting Sprekk i slange ProblemLøsning Slangens ytergummi er sprukket og blitt hard. Dette skjer der slangen blir utsatt for høye temperaturer og tøffe omgivelser. For høye/ lave temperaturer kan oppstå på grunn av: Slangen ligger for nært en varmekilde. Vær, vind, ozone påvirker også slangens yttergummi. Velg en slange som er egnet til den temperaturen den skal utsettes for. Identifiser varmekilden og prøv å legg slangen vekk fra denne. Der sprekkene er oppstått på grunn av fleksing ved lave temperaturer, sjekk den laveste interne og eksterne temperaturen før oppstart av installasjonen. Beskytt slangen, for eksempel med Warmguard strømpe eller deksel.

54 Troubleshooting Vridning( torsjon) av slange ProblemLøsning Slangeinstallasjonen har fått en vridning(torsjon). Dette ødelegger slangens armering og reduserer slangens egenskaper. En torsjonsvridning på 7° kan redusere slangens levetid med 90 %. Erstatt vridd slange, å forsikre deg om at slangen bare bøyer i en retning. Vær oppmerksom ved installasjon.

55 Troubleshooting….. Blæredannelse i yttergummi ProblemLøsning Blærer kommer til synet i ytergummi. Dette kan skyldes et medium som slangen ikke tåler. Væske/ gass vil trenge seg gjennom innertuben, for så å legge seg mellom innertuben og ytergummi. Gass er et vanlig problem. Bytt slangen til en som er bedre egnet til mediet. Er det komprimert gass, må slangen prikles.

56 Takk for meg


Laste ned ppt "Slanger og fittings Enkelt innføring i Slanger og fittings Morten Foss / TESS Kongsberg K-Tech /16.11-2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google