Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ein eineståande sjanse Nettsidene våre må vera akutelle Korrekte Oppdaterte Nettsidene blir ein av dei viktigaste informasjonsstadene for medlemmene. Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ein eineståande sjanse Nettsidene våre må vera akutelle Korrekte Oppdaterte Nettsidene blir ein av dei viktigaste informasjonsstadene for medlemmene. Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ein eineståande sjanse Nettsidene våre må vera akutelle Korrekte Oppdaterte Nettsidene blir ein av dei viktigaste informasjonsstadene for medlemmene. Det blir også ein viktig stad for å verve nye medlemmer.

2 Kven skriv me for? Still deg spørsmålet: Kven ønsker du å nå med saken din? Aktive medlemmer Passive medlemmer Generelt interesserte, Media utanfor. Bli bevisst på korleis temaet skal presenterast for målgruppa.

3 Overskrift: Få og store ord Overskrifta skal skal pirre lesaren til å ønske den informasjonen du vil han skal få. Fædrelandsvennens overskrift i voldtektssak: ”Tannlege fylte feil hull”

4 Ingress: Hovudpoenget med saka skal vera med. Bruk tid på å skrive kort og korrekt. 10 ord på nettsida bør vera nok. Bør ikkje vera meir enn 25 liner i ein avisartikkel *** Ingressen i Kragerø Blads jaktreportasje i Drangedal: ”Storoksen ble felt med et velretta skudd i vomma”

5 Kven, kva, kor, når, kvifor, korleis Ikkje overdriv. Du treng ikkje bruke all plassen du har til disposisjon. Tenk etter om du forstår det du har skrive. Tenk etter om lesaren vil forstå bodskapen din. Les teksten høgt for deg sjølv. Skriftleg versjon bør vera lett å lesa. Ein viktig norskregel: Sett punktum oftare enn du set komma. Bruk korte setningar. Unnataket: Bergensavisen om bokholdaren som hadde gjort underslag og blei sagt opp: Han tok sin hatt, sin frakk, sin pistol, sitt liv.

6 Unngå billige effektar Unngå fet skrift for å utheve ord inne i teksten. ( Då er ikkje teksten din god nok.) Bruk ikkje kursiv utanom bildeteksten. Ikkje bruk ord med understreking. Bruk replikkstrek -. Ikkje ”hermeteikn”. - Teknikken skal vera så god at du ikkje merkar han er til stades, seier boktrykkar Augon Kise

7 Altså: Den gode saka er slik: Den omvendte pyramiden Kort, konsist, konkret og korrekt Du skal ikkje bedrive ord! Bruk så få som mogleg. "På det nåværende tidspunkt kan det synes som om nedbør i form av regn er i ferd med å falle ned over oss" er bannlyst når: Det regner. Bruk ikkje framandord. Om du brukar stammespråk så ver trygg på at det blir forstått. Hugs du skriv. Kven les? Det er ikkje mogleg å vera for tydelig på nettsider. Illustrasjon: NTNU Info

8 Stammespråk – tenk deg om! Razer Mamba har gaming grade trådløs teknologi med et hybrid system som muliggjør hurtig tråd/trådløs funksjonalitet. Koplet med en industriledende 1 ms polling rate, gjør den til den raskeste musen både med og uten ledning.

9 Vær Varsom-plakaten Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

10 Journalistisk atferd og forholdet til kildene 3. 3.1. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling. 3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter. 3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående. 3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist. 4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering

11 Biletet og løyvet Nettredaktørens ansvar å skaffe løyve før bruk via lærarar, på foreldremøte eller direkte kontakt med foreldre eller entreprenørskapsavtaler.

12 Bildet

13 Bildet - løyvet 4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering

14 ”retten til eget ansikt” § 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

15 Bildebruk 4.10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

16 Arkivbilder og retten til eget ansikt ” Avbildningen har aktuell og allmenn interesse.” Fiskeretten til lagmannsretten VINJE: Grunneigar Harald A. Kvålen frå Vinje skal fyrstkomande torsdag kjempe for fiskeretten sine i Agder lagmannsrett. Striden står om barn under 16 år skal få fiske gratis utan grunneigars samtykkje.

17

18

19

20

21 Anne Mette årets jeger Vi gratulerer. Endelig har jentene kommet med. I år var det Anne Mette som sikret seg foreningens innsatspokal. Hun felte en stor bukk.

22 Utdrag fra åndsverkloven § 1. første ledd: "Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket." § 3. "Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmennheten. § 39b. "Overdragelse av opphavsrett gir ikke rett til å endre verket med mindre annet er avtalt. § 43a. Første ledd: "Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstile eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmenheten."

23 DU MÅ HA TILLATELSE FOR Å BENYTTE KUNSTVERK SOM ANDRE HAR SKAPT Dette innebærer at du som ønsker å benytte verk som andre har skapt, må innhente tillatelse til dette hos opphavsmannen eller den som forvalter hans opphavsrettigheter. Dette gjelder selv om du har klarert rettigheter til fotografiet av kunstverket. Åndsverkloven bestemmer også at kunstneren skal navngis når hans verk benyttes. HVORFOR BONO? Kunstverk benyttes i stadig større utstrekning; i bøker, tidsskrifter, på postkort, plakater, på emballasje, som logo, i kringkasting, CD- ROM-produkter, på Internett osv.

24 Me forstår kva som står, men….. «Karsten har i år bedekket 110 sauer og sier selv at hvis denne utviklingen skal fortsette, blir det trangt om saligheta i fjøset.» Frå boka ”Levende torsk i skiver”

25

26

27

28

29 Korrekturen

30 Lykke til! Nettsidene blir viktig for oss i NJFF. Lokallaga har ansvaret for kvaliteten. Redaksjonen har utfordringa. God aktivitet i laget gir gode sider. Gode sider er gull verdt.

31


Laste ned ppt "Ein eineståande sjanse Nettsidene våre må vera akutelle Korrekte Oppdaterte Nettsidene blir ein av dei viktigaste informasjonsstadene for medlemmene. Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google