Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN MÅLSETNING Møtested for alle som arbeider med problem- stillinger knyttet til produktutvikling og design Utveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN MÅLSETNING Møtested for alle som arbeider med problem- stillinger knyttet til produktutvikling og design Utveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN

3 MÅLSETNING Møtested for alle som arbeider med problem- stillinger knyttet til produktutvikling og design Utveksling av - erfaringer og kompetanse - spredning av resultater fra F&U (nasjonalt og internasjonalt) - initiering av nye prosjekter - pådriver for økt fokus på fagområdet

4 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN LIVSSYKLUSBEGREPET Gode produkter skapes i samvirke med alle berørte parter i den totale verdikjede fra ide til gjenbruk Moderne bedrifter arbeider ut fra felles datamodeller (produktmodeller) med alle relevante data i produktutviklingsprosessen Verktøy og metodikk som understøtter helhet og tverrfaglighet i et livssyklus-perspektiv vil bli mer og mer sentralt

5 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN HVORFOR FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN ? Fremtaking av nye og videreutvikling av eksisterende produkter er viktig for norsk industris konkurranseevne –kortere produktutviklingstider –økt fleksibilitet –kortere produktlevetider –bedre kvalitet, miljø –reduserte kostnader stiller store krav til tverrfaglighet og riktige valg i produktutviklingen

6 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN AKTIVITETER 6-8 arrangementer med utgangspunkt i avgrensede tema- og fokusområder (pr. år) 1-2 arrangementer med fokus på overordnede og tverrfaglige problemstillinger (pr. år)  seminarer, temadager, workshop, bedriftsbesøk, studiereiser etc.

7 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN RESSURSMILJØER SINTEF (Teknologiledelse, Materialteknologi, Anvendt matematikk) NTNU Norsk Designråd Teknologisk Institutt GRIP Arkitekthøgskolen (Inst. for industridesign) BI

8 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN TEMADAGER 2000 14 februarMiljøriktig produktutvikling 29 februarOpen CASCADE - Gratis 3D DAK kjerne 8 marsProduktmodellering - PDM (samarbeid ITTF) 28 aprilMarked og produktprogram - Design for kunder og bedrift 19-21 juniCAD/CAM Expo 2000 (6 temadager) 30 augustVariantkonstruksjon og produktprogram 3 oktoberProduktutvikling - Et samspill produkt, material - prosess 14 novemberOptimal verktøyfremstilling ved bruk av ny teknologi 23 novemberSystematisering av produktutvikling i SMB (Teeness)

9 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN TEMADAGER 2001 12 februarConcept Engineering (Oslo) 13 marsPDM 2001 (i samarbeid med ITTF) 15-17 marsTeknologitur 2001 - Danmark (i samarbeid med Forum Vest) 20 marsProduktutvikling i SMB bedrifter - muligheter via CRAFT programmet 29 mai Mekatronikk og produktutvikling (Kongsberg) 2 oktoberDesign, kommunikasjon og økologi (Oslo) 1 novemberProduktutvikling innen tynnplate

10 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN TEMADAGER 2002 29 maiProduktutvikling og produksjon. SkatteFUNN en mulig finansieringskilde …? (Oslo) 20 juniDesign og produktutvikling med tynnplater (Bergen) 25 oktoberDesign og teknikker for småserieproduksjon av plastdeler (Oslo) 7 novemberVirtual engineering (arrangeres i samarbeid med EU prosjektet EVEN) 27 novemberProduktutvikling og design - bruk av avanserte kompositter (Kongsberg)

11 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN TEMADAGER 2003 Mars 6 Store og kompliserte produkter – spesielle utfordringer ? Mars 27 Bærekraftig design - hvordan få konkurarransefortrinn? Mai Universell design - en mulighet for ny verdiskaping og innovasjon Juni 3 Integrert produktutvikling over store avstander” (i samarbeid med Teknologisk Arena 2003, Exporama) Juni 4 Internasjonal forskning (i samarbeid med Teknologisk Arena 2003, Exporama) August Finansiering av produktutviklings-prosjekter – (EU, CRAFT, Skattefunn etc) Sept 3 Matematikk i produktutviklingen Okt Mekatronikk og bruk av plast” alternativt ”Bruk av sensorer i produktutviklingen Nov Virtual engineering (temadag i samarbeid med EVEN – European Virtual Engineering Network)) Nov/des Åpen dag

12 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN MEDLEMSKONTINGENT 12000 kr for bedrifter over 10 ansatte 6000 kr for bedrifter under 10 ansatte

13 FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN MERE INFORMASJON ? www.sintef.no/produktutvikling


Laste ned ppt "FORUM PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN MÅLSETNING Møtested for alle som arbeider med problem- stillinger knyttet til produktutvikling og design Utveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google