Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORNA STAVANGER 2008 Phi Phi Island april 2008. Hva bør en operasjonssykepleier vite om piercing? Merete Eugenie Holst Fagutviklingssykepleier operasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORNA STAVANGER 2008 Phi Phi Island april 2008. Hva bør en operasjonssykepleier vite om piercing? Merete Eugenie Holst Fagutviklingssykepleier operasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORNA STAVANGER 2008 Phi Phi Island april 2008

2 Hva bør en operasjonssykepleier vite om piercing? Merete Eugenie Holst Fagutviklingssykepleier operasjon Haukeland Universitetssykehus

3 Bakgrunn Økende trendØkende trend Relativt vanlig syn på operasjonsstuen – hva gjør jeg?Relativt vanlig syn på operasjonsstuen – hva gjør jeg? Videreutdanning HIBVidereutdanning HIB

4 Litt om piercing  Definisjon  Forekomst  Historie  Hvem lar seg pierce?

5 Typer piercing Barbel Labret

6 Bead – closure – ring (BCR)

7 Kilde: www. letsbuzz.no

8 Kilde: www.bmezine.com

9 genital piercing - kvinner Kilde: www. letsbuzz.no Kilde www.bmezine.com

10 Genital piercing - mann Kilde: www.bmezine.com Prins Albert

11 Kilde: Larkin, B. Home Study Program: The ins and outs of body piercing. Association of Operating Room Nurses. AORN journal;Feb 2004: Vol 79,No 2, p 333- 342.

12 Hva er utfordringene med piercing i helsevesenet?  Kirurgi (1,2,3,4,5,8,12,13)  Anestesi (2,3,8,12)  Diatermi (1,2,3,4,5,8,12)  Innleggelse av blærekateter (2,3,12)  Stabilisering av bekkenfractur (8,13)  Røntgen/MR/CT (2,3,8,13)  Hygieniske aspekter (2,4,5)  Infeksjon (2,13)  Graviditet/fødsel/amming (8)

13 Hvem har ansvaret i Helsevesenet?  informasjonsplikt  leger/kirurger  akuttmottak/poster  nød prosedyre på en operasjonsstue  nasjonale retningslinjer

14 Link til artikkel på nettet http://www.sykepleien.no/category.php?catego ryID=1821 http://www.sykepleien.no/category.php?catego ryID=1821 Ligger i PDF-FIL

15 Referanser 1.Peate, I. Body piercing: Could you answer your patient`s queries?. Br J Nurs. 2000 Nov 9-22; 9-20:2163-68. 2.Stirn A. Body piercing: medical concequenses and psychological motivations. Lancet. 2003; 361: 1205-15. 3.Twedell D. What every nurse need to know about piercing. J Contin Educ Nurs. 2006 Sept/Oct; 37(5):198-199. J Contin Educ Nurs. 2006 Sept/Oct; 37(5):198-199. 4.Jacobs VR, Morrison Jr JE, Paepke S, Kiechle M. Body piercing affecting laparascopy: perioperative precautions. J Am Assos Gynecol Laparasc. 2004 Nov; 11 (4):537-41. 5.Muensterer O. Temporary Removal of Navel Piercing Jewelry for Surgery and Imaging Studies. Pediatrics. 2004;114: 384-86. 6.Stirn A, Hinz A, Brähler E. Prevalence of tattooing and body piercing in Germany and perception of health, mental disorders, and sensation seeking among tattooed and body-pierced induviduals. J Psykosom Res. 2006; 60: 531-34. 7.Meland E, Breidablikk HJ, Vik LJ, Ekeland TJ. Tenåringer med piercing og tatovering. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004;124: 1760-3.

16 fors. referanser 8.Armstrong M. Caring for the patient with piercings. RN.[Elektronisk tidsskrift] 2004 Jun [hentet 31.okt 2006]; 67:[ca 5 sider]. Tilgjengelig fra: http://www.rnweb.com/rnweb/content/printContentPopup.jsp?id=110128 www.rnweb.com/rnweb/content/printContentPopup.jsp?id=110128 9.Jamtvedt G, Hagen KB, Bjørndal A. Kunnskapsbasert fysioterapi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 2005. s, 19. 10.Faulkner A. All pierced up: managing body piercing in perioperative practice. British Journal of Theatre Nursing. 1999 10 October;Volume 9:468-71. 11.Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.Oslo: (hentet 15.nov.2006) Tilgjengelig fra: http//:www.kunnskapssenteret.no Tilgjengelig fra: http//:www.kunnskapssenteret.no 12.Larkin B. Home Study Program: The ins and outs of body piercing. AORN journal. 2004 Feb: 79,(2):333- 42. AORN journal. 2004 Feb: 79,(2):333- 42. 13.Armstrong M, Caliendo C, Roberts A. Genital Piercings: What Is Known And What People With Genital Piercings Tell Us. Urol Nurs. 2006 June; 26;(3):173-79 14.Lovdata [Helselovene]. Oslo: organisasjon [hentet15. nov 2006]. Tilgjengelig fra: http//:lovdata.no/ http//:lovdata.no/

17 fors referanser 15.Clark Henden C, Bilstad I.Operasjonspasienter med piercing [Fordypningsoppgave avsluttende eksamen i videreutdanning i operasjonssykepleie] Det Samfunnsvitenskapelige fakultetet Institutt for helsefag: Universitet i Stavanger; 2005 16.AORN. Recommended Practices for Electrosurgery. AORN J. 2004 February; 79(2):432-61.. 17.Caliendo C, Armstrong ML, Roberts AE. Self – reported characteristics of women and men with intimate body piercings. J Adv Nurs. 2005; 49(5): 474- 84.

18 Takk for meg!


Laste ned ppt "NORNA STAVANGER 2008 Phi Phi Island april 2008. Hva bør en operasjonssykepleier vite om piercing? Merete Eugenie Holst Fagutviklingssykepleier operasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google