Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia Emnekart, portaler og “sømløs kunnskap” Lars Wenaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia Emnekart, portaler og “sømløs kunnskap” Lars Wenaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Emnekart, portaler og “sømløs kunnskap” Lars Wenaas Prosjektleder, Kulturnett Steve Pepper Chief Strategy Officer, Ontopia Convenor, SC34/WG3 Editor, XML Topic Maps På vei mot en Nasjonal kunnskapsbase med KULTURNETT.NO i spissen

2 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Hva er Kulturnett? (1) Kulturnett er den offisielle inngangsdøren til norsk kultur på nettet –Kultur- og kirkedepartementets store satsing på Internett Nettsted: –http://www.kulturnett.no/ Relanseres månedskifte mai/juni –Utvikles av Ontopia/Bouvet –100% basert på emnekart- standarden

3 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Hva er Kulturnett? (2) Også et nettverk av likeverdige regionale og faglige samarbeidsparter i Norge. –Regionale kulturnett i 6 fylker –4 nye under oppseiling, flere forventes i løpet av kort tid –Sentrale kunstnerorganisasjoner Kulturnett Norge Kulturnett Kulturnett Kulturnett Kulturnett Kulturnett Kulturnett faglige Akershus Hordaland Sogn og Fjordane Troms Østfold Nord-Trøndelag samarbeidspartnere

4 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Kulturnett: Visjon, mål og hovedprinsipper Visjon og mål: –Kulturnett skal være ledende på formidling og gjenfinning av kunnskap og kultur på nett –(Hvis ikke vi har det, så finnes det ikke…) –En distribuert norsk kunnskapsbase –En autoritet sammen med partnere på kulturfeltet –En hovedaktør på informasjonsalmenningen Hovedprinsipper: –Kulturnett skal være et opplevelsessenter. Mer enn bare en portal. –Brukervennlige tjenester for et definert publikum: generelt kulturinteresserte, ikke fagfolk –Fokus på utvikling, ikke driftsansvar –Tverrsektoriell informasjonsgjenfinning –Samarbeid med regionale og faglige partnere, med andre portaler og informasjonsleverandører

5 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Regional partner1Faglig partner1 Regional partner2 Emnekart: Delt eierskap av data Hvorfor emnekart? –Muliggjør felles eierskap av data med våre partnere –Stram systemering sikrer riktig dataorientering og datagrunnlag –Åpent i forhold til veien videre: Arbeidet med Kulturnett strekker seg langt inn i fremtiden –Legger grunnlaget for informasjonsdeling med andre portaler og partnere

6 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Hva er emnekart? ISO 13250:2003 Topic Maps En internasjonal standard som brukes til bl.a. –å organisere store mengder informasjon tematisk –å støtte begrepsbasert læring –å forvalte distribuert kunnskap –å representere komplekse regler og prosesser –å koble sammen informasjon og kunnskap = SØMLØS KUNNSKAP Men først, en digresjon om Den nasjonale kunnskapsbasen…

7 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Historien om Den nasjonale kunnskapsbasen Våren 2001 innbød Kulturdepartementet til en anbudskonkurranse om å skape en Nasjonal kunnskapsbase –To anbud kom til finalen men begge to ble forkastet av undervisningsministeren Eksisterende og nye aktører ble oppfordret til å tenke nytt –Pål Steigan og Steve Pepper gjorde nettopp det Vi foreslo emnekart (Topic Maps) som grunnlag for en “åpen og demokratisk kunnskapsbase i de franske encyclopedistenes ånd” –Kronikk i Aftenposten 10. desember 2001 SNL (Store Norske Leksikon)

8 En åpen, demokratisk nasjonal kunnskapsbase

9 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Visjonen (1) En kunnskapsbase som er like lett å finne frem i som en bok med et godt stikkordregister, og som kan brukes enten man snakker norsk, samisk, urdu eller et annet språk En kunnskapsbase som har plass til innhold fra både Kunnskapsforlaget og Cappelen, og fra mange andre aktører i tillegg, fra store offentlige og kommersielle organisasjoner som NRK, Schibsted, Forskningsrådet og Nasjonalbiblioteket, til universiteter og skoler, interesseorganisasjoner, minoritetsgrupper – ja, endog enkeltpersoner. En kunnskapsbase som tilpasser seg din profil – aldersgruppe, kulturell bakgrunn, interesser, osv. – og hjelper deg luke ut den informasjonen du ikke er interessert i. En kunnskapsbase som du kan slå opp i via en WAP-telefon for å avgjøre en livlig pubdiskusjon om hvem som scoret målene i den berømte kampen mellom Norge og England – og hvilket år det skjedde. Eller når og hvor operaen Tosca først ble oppført; eller for den saks skyld, hvem det var som skrev librettoen, og hvilke andre libretti han sto bak.

10 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Visjonen (2) En kunnskapsbase skrevet av både profesjonelle leksikografer og andre fagfolk – men også av den norske befolkning. En kunnskapsbase som inneholder mange ulike syn på én og samme sak, ikke bare én halvoffisiell, “objektiv” sannhet; en kunnskapsbase som gjør det mulig for utilslørt subjektive meninger om EU, gasskraft og krigen i Afghanistan å komme til uttrykk, men som samtidig tillater brukeren å skille mellom disse, vite hvem som står for hvilke uttalelser, og velge hvem hun vil stole på. En kunnskapsbase som gjør det mulig for Thea og de andre i 5A på Marienlyst å lage sin egen lille “kunnskapsparsell” – f.eks. om miljøeffekten av hamburgerindustriens rovdrift i Amazonas – og hekte den på Nasjonal Kunnskapsbase (med hilsen fra 5A), slik at venninnen Nina i Trondheim og fetteren Tom i England kan se den (på hhv. norsk og engelsk), gjenbruke den, og føye til sine egne tanker og koblinger. En kunnskapsbase som blir så verdifull at den kan lisensieres til de som har råd til det – også utenfor Norge, og samtidig så kostnadseffektiv å vedlikeholde at Norge har råd til å gi den bort som u-hjelp.

11 ontopia Modellen for en åpen nasjonal kunnskapsbase SNL Skien coun- cil Cap Lex NBL “virkelighet” emnekart Henrik Ibsen Hedda Gabler Skien Et dukkehjem informasjon kunnskap skrev født i skrev Andre emnekart flettes inn… Ibsen- centre Et dukkehjem Helmer Mrs. Linde Krogstad Nora Dr. Rank http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt

12 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Fra kunnskapsbase til sømløs kunnskap Dette forslaget fra 2001 uttrykte en visjon som ligner mye på Common Information Environment Det vakte mye interesse men det kom litt for tidlig – emnekart måtte først prøves ut i praksis Nå er tiden inne til å realisere visjonen, fordi… I løpet av de siste årene har det vokst frem en rekke nettsteder og portaler basert på emnekart –Det begynte med itu.no (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning) –Det fortsatte med bl.a. forskning.no og Forbrukerportalen –Og det når snart sin foreløpige høydepunkt med KULTURNETT.NO I dag finnes det et tosifret antall nettsteder basert på emnekart i Norge (Norge ligger faktisk langt fremme på dette feltet)

13 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Noen emnekartportaler i Norge I produksjon http://www.itu.no http://www.luna.itu.no (Utdanningsdepartementet) http://www.forskning.no http://www.nysgjerrigper.no (Forskningsrådet og partnere) http://forbrukerportalen.no (Forbrukerrådet) http://www.skifte.no (Forsvaret) http://www.hoyre.no++ (Partiet Høyre) http://matportalen.no (Landbruksdepartementet) http://www.udi.no (Justisdepartementet) Under utvikling Skatteetaten Statsministerens kontor Statistisk Sentralbyrå IFE/Halden Kulturnett Norge For den fulle historien om fremveksten av emnekartportalene i Norge kom på seminaret “SØMLØS KUNNSKAP MED EMNEKART” som arrangeres av ABM-utvikling i september

14 Genmodifisert mat hos forskning.no

15 Genmodifisert mat hos Forbukerrådet

16 Genmodifiserte matvarer hos Matportalen

17 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Tre emnekartportaler – Ett felles tema  én “virtuell portal” med sømløs navigering på kryss og tvers

18 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Mot sømløs kunnskap For disse portalene er det svært lite som skal til for å oppnå en enkel men effektiv form for sømløs kunnskap Alle sammen har allerede gjennomført temabasert organisering av innholdet Teknisk sett er det nå kun to brikker som må på plass: En identitetsmekanisme –som gjør det mulig å vite når man snakke om samme sak, og En kunnskapsutvekslingsprotokoll –som gjør det mulig å anmode om og utveksle informasjon automatisk (Det må også eksisterer et reelt ønske om å dele innhold, men det er en politisk sak)

19 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Brikke #1: Identitetsmekanismen Enkelt uttrykt: –Hvordan skal vi kunne vite at “genmodifisert mat” dreier seg om det samme som “genmodifiserte matvarer” (eller “genetically modified food”, eller “GM food” for den saks skyld)? Å basere dette på navn er åpenbart utilstrekkelig –Synonymer, homonymer og polysemer gjør navn til et minefelt –Dessuten vil man gjerne støtte flere språk Det man trenger er unike, “globale” identifikatorer for alle temaer som er av felles interesse En umulig oppgave? Ikke hvis man går frem på riktig måte… Svaret finnes allerede i en mekanisme utviklet i forbindelse med emnekart-standarden: –Published Subjects, eller publiserte temaer

20 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Publiserte temaer (Published Subjects) En distribuert mekanisme for tildeling av unike, globale identifikatorer Basert på URL’er, f.eks. Ibsen-museet i Oslo: http://psi.kulturnett.no/museum/ibsen-museet Men med to litt spesielle egenskaper: 1)Den er tosidig – fungerer både for datamaskiner og for mennesker 2)Den virker “nedenfra og opp” – ikke “ovenfra og ned”

21 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt For datamaskiner OG mennesker Et tema blir identifisert via en URL –Denne URL’en er en temaidentifikator URL’en er adressen til et dokument som kan tolkes av et menneske og som indikerer identiteten til temaet –Dette dokumentet er en temaindikator Datamaskiner benytter identifikatoren –Sammenligning av strengverdier: –Like verdier betyr at det dreier seg om samme tema –(Ulike verdier betyr kun at temaene ikke uten videre kan anses å være det samme) Mennesker benytter indikatoren –Ved å lese den kan man være sikker på at identifikatoren ikke dreier seg om f.eks. Henrik Ibsen Museum i Skien (http://psi.kulturnett.no/museum/ibsens_venstop) Ibsen-museet: Leiligheten i Arbiens gate i Oslo hvor dikteren Henrik Ibsen bodde de siste 11 år av sitt liv, fra 1895 til 1906. temaindikator tema temaidentifikator Ibsen-museet http://psi.kulturnett.no/museum/ibsen-museet emne temaindikator +temaidentifikator =PSI

22 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Nedenfra og opp Tidligere forsøk på å lage globale identifikatorer ovenfra og ned har ikke fungert –(Det klassiske eksempelet er URN-er – Uniform Resource Names) Publiserte temaer benytter motsatt tilnærming… Hvem som helst kan lage en PSI (Published Subject Indicator) –Prosessen er nedenfra og opp Anarkistisk og åpent – som web’en selv –Det vil bli en evolusjonsaktig, darwinistisk utvelgelsesprosess “De troverdigstes overlevelse” Jo mer autoritativ utgiveren er, desto større sjanse det er for at dens identifikatorer blir gjenbrukt En situasjon med flere identifikatorer for ett tema er lett å håndtere Etterhvert vil stadig flere stabile sett med troverdige identifikatorer utkrystalliseres

23 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Brikke #2: Kunnskapsutvekslingsprotokollen Portal A: forskning.no Portal B: Matportalen Hei! Kjenner du til temaet “genmodifisert mat”?* * Egentlig var spørsmålet: Kjenner du til http://psi.forbrukerportalen.no/mat/genmodifisert_mat? Ja. Min URL er: http://matportalen.no/Matp ortalen/Emner/gmo http://matportalen.no/Matportalen/Emner/gmo Denne scenario er trinn 1 i Sømløs kunnskap og vil bli realisert i løpet av året v.h.a TMRAP. I trinn 2 blir det mulig å overføres innhold fra én portal til en annen i form av (topic) maplets

24 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt KULTURNETT og informasjonsalmenningen KULTURNETT legger stor vekt på publiserte temaer Hvert eneste tema som publiseres på KULTURNETT vil ha sin egen PSI, –enten det er et “ontologisk” tema museumhttp://psi.kulturnett.no/ontologi/museum personhttp://psi.kulturnett.no/ontologi/person postadressehttp://psi.kulturnett.no/ontologi/postadresse bor ihttp://psi.kulturnett.no/ontologi/bor_i –eller et hvilket som helst annet tema Blaafarveværkethttp://psi.kulturnett.no/museum/blaafarvevaerket Nesna folkebibliotekhttp://psi.kulturnett.no/bibliotek/2182800 Gol bygdearkivhttp://psi.kulturnett.no/arkiv/gol_bygdearkiv Erlend Loehttp://psi.kulturnett.no/person/erlend_loe Slik tar KULTURNETT sin del av ansvaret for bygging av en “semantisk superhighway” … og tar sin rette plass på informasjonsalmenningen

25

26 Published Subject Indicator for Publisert temaindikator for BLAAFARVEVÆRKET http://psi.kulturnett.no/museum/blaafarvevaerket Blaafarveværket: Norwegian museum in Modum kommune in Buskerud fylke based on the former cobolt mining industry. Once the leading factory of cobalt blue pigment in the world, Blaafarveværket is today a cultural museum. Its annual art exhibitions are among the most important in Scandinavia. Blaafarveværket: Museum på Modum i Buskerud basert på det gamle koboltgruveanlegget. Anlegget består av en rekke fredede bygninger som ligger på sitt opprinnelige sted. Her arrangeres konserter og utstillinger, blant annet av bildende kunst, og her finnes også bygdemuseets samlinger. Ψ ps i http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt

27 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt PSI-er og rollen til Norsk digitalt bibliotek Det er ikke Norsk digitalt biblioteks rolle å lage identifikatorer for hele Norge –Ingen instans kan eller bør ha en slik rolle. Det må være en distribuert oppgave. Derimot kan Norsk digitalt bibliotek spille en nøkkelrolle på andre måter: 1)Ved å definere PSI-er innen eget felt 2)Ved å være pådriver for at andre skal definere PSI-er 3)Ved å tilby tjenester for oppdagelse (“discovery”) av PSI-er –Det må gjøres enkelt for mennesker å finne frem til egnede PSI-er 4)Ved å tilby tjenester for oppdagelse av PSI-merket innhold –Dermed kan portaler knyttes sammen helautomatisk Det er behov for et eget prosjekt med dette som mål. Skal vi kalle det psireg.no?

28 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Sømløs kunnskap – en foreløpig konklusjon Sømløs kunnskap er absolutt innen rekkevidde! –(Og Norge ligger faktisk meget godt an…) Temabasert organisering av innhold og bruk av PSI-er er en nødvendig forutsetning –De som satser på emnekart vil ha det tryggeste fundamentet –(Men emnekart er ikke en absolutt forutsetning så lenger man bruker PSI-er…) Regel #1: Hvert tema må tildeles en PSI –(Gjenbruk en som allerede finnes eller lag din egen!) Regel #2: Alt innhold må knyttes opp mot PSI-er –(Som “forekomster” i et emnekart eller via Dublin Core “subject”) Norsk digitalt bibliotek kan spille en nøkkelrolle ved å bidra til utvikling av oppdagelsesmekanismer for 1)PSI-er, og 2)PSI-merket innhold

29 Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/sk.ppt Til slutt… Cato d.e. pleide å avslutte alle sine taler i det romerske senatet med de berømte ordene “Cartago delenda est” Tillat meg (nok en gang) å avslutte med disse ordene: Norges nasjonale kunnskapsbase må baseres på emnekart! For mer informasjon ta kontakt med Lars Wenaas (ABM-utvikling), Steve Pepper (Ontopia) eller Stian Danenbarger (Bouvet)


Laste ned ppt "Redaksjonen av Kulturnett Norge er lagt til: ontopia Emnekart, portaler og “sømløs kunnskap” Lars Wenaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google