Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Framtidens barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Framtidens barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Framtidens barnehage

2 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Regjeringens mål 2013 Retten til plass blir innfridd Det skal være likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Styrke barnehagen som læringsarena Alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage

3 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hva kreves av framtidens barnehage Hensynet til barnets beste skal vektlegges Tidlig innsats og tilpasning av tilbudet til hvert enkelt barns behov skal stå sentralt i bh Mangfoldsperspektivet Barnehagen må ha god bemanning- ny bemannings- norm 2020 Ansattes kompetanse Helhetlig tilnærming og vektlegging av barndommens egenverdi Kreativitet, nysgjerrighet og vilje til samarbeid – egen- skaper som bh vektlegger Trening i demokratiforståelse Likestilling Leken skal ha en sentral plass (egenverdi)

4 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Kompetansestrategi 2014 - 2020 Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn Barn med særskilte behov Pedagogisk ledelse

5 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Implementering av St.meld Hvilke tiltak må gjøres hos dere for å implementere stortingsmeldinga i barnehagene? Hva mener dere er viktig å ha fokus på i det videre arbeidet med meldinga?


Laste ned ppt "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Framtidens barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google