Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - 1 Interesseteoriens betydning for analyse av og forståelse av tvister om person(opplys-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - 1 Interesseteoriens betydning for analyse av og forståelse av tvister om person(opplys-"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 1 Interesseteoriens betydning for analyse av og forståelse av tvister om person(opplys- nings)vernspørsmål Kommersiell bruk av person-opplysninger Forelesning 17.3.2006

2 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 2 Interesseteorien - en "argumentkiste" ved løsningen av konkrete person(opplys- nings)vernspørsmål Rettsordningen som et system for å skifte sol og vind mellom samfunnsborgernes kryssende interesser - en over 100 år gammel betraktning i vestlig rettsvitenskap "Interesser" versus "verdier": ikke praktisk viktig å sondre!

3 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 3 Tre overordnete perspektiver på person(opplysnings)vernet [POV] i henhold til personvernteorien: 1.Sfæreorientert POV: den mest utbredte betraktningen i andre land, og i internasjonalt regelverk 2.Maktorientert POV: en sosiologisk/politisk betraktning ("kunnskap er makt") 3.Beslutningsorientert (avgjørelsesorientert) POV: betraktningen som har preget interesseteorien; et offentligrettslig perspektiv på aktuelle rettstvister

4 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 4 Nærmere om sfæreorientert person(opplysnings)vern: –Jf Schartum & Bygrave (2004 kapittel 2.4.2: Interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person), og Bing (1991 s 24 og s 30) –Privatlivets fred (engelsk: "privacy"), dvs diskresjonsplikt (taushetsplikt) om personlige, herunder huslige, forhold, se strl § 390 og fvl § 13; –Kjernen i betraktningen: interessen i informasjonsautonomi (engelsk: "Informational Control"; tysk: "Informationelle Selbstbestimmung") –Se personverndirektivet 1995/46/EF art. 1: "... shall protect natural persons['] right to privacy..." –Se videre EMK art. 8(1): "Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence"

5 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 5 Nærmere om maktorientert person(opplysnings)vern: –Jf Schartum & Bygrave (2004 kapittel 2.4.5: Interessen i forholdsmessig kontroll) og Bing (1991 s 25 og s 45) –"Storebror ser deg"-perspektivet, jf George Orwells roman "1984" fra slutten av 1940- tallet –Skal staten ha tilgang til uinnskrenket kunnskap om alt enkeltindiver på deres territorium gjør (eller sier), for å beskytte den offentlige orden, trygge den enkelte mot terrorhandlinger eller liknende?

6 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 6 Nærmere om beslutningsorientert (avgjørelsesorientert) person(opplysnings)vern: –Jf Schartum & Bygrave (2004 kap. 2.4.3 Interessen i innsyn og kunnskap, kap. 2.4.4 Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet og kap. 2.4.6 Interessen i brukervennlig behandling), og Bing (1991s 33, s 38 og s 43) –Dette er hovedperspektivet i norsk forvaltnings- og rettspraksis og i interesseteorien –Fokus rettes mao mot den formålsrettete bruken av personopplysninger som behandles, enten beslutningene skjer i forvaltningen eller i private virksomheter

7 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 7 Kommersiell bruk av person- opplysninger, Pol § 8 første ledd alt. f) kan bare unntaksvis slå igjennom i forhold til samtykkekravet i samme bestemmelse, jf PVNs klagevedtak 2004-1 Pol kapittel III legger ytterligere begrensinger mot kommersiell bruk av PO Pol § 26: rett til å reservere seg mot direkte markedsføring - en opt out-bestemmelse Ehandelsloven 23.5.2003 nr 35 § 9 Tjenesteyterens opplysningsplikt ved elektronisk markedsføring Markedsføringsloven 16.6.1972 nr 47 § 2 b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder

8 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 8 POL § 26. 1 Rett til å reservere seg mot direkte markedsføring –Dette er en såkalt "opt out"-bestemmelse, gitt på bakgrunn av EF-rettslige forbrukervern- retningslinjer. Den berørte, som etter lovteksten altså er den "registrerte", må mao. handle aktivt for å slippe unna "direkte markedsføring" –Personopplysningsforskriften kapittel 5 og Datatilsynets hjemmesider inneholder grei informasjon om regelverket på detaljnivå

9 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 9 Ehandelsloven § 9. Tjenesteyterens opplysningsplikt ved elektronisk markedsføring - Ehandelsloven gjelder all ytelse av såkalte "informasjonssamfunnstjenester", se legaldefinisjonen i § 1 andre ledd: Kortversjonen er at den gjelder alt som kan selges via nettet, men derimot ikke taletelefoni eller telefakstjenester -Merk at ehandelsloven § 2 bokstav b) bestemmer at behandling av personopplysninger etter bl.a. personopplysningsloven og ekomloven ikke er omfattet av denne loven -Kjernen i § 9 er at den pålegger "flagging" i e-postens overskrift ("subject"-feltet) dersom det sendes uanmodet markedsføring per e-post. Dermed kan mottakeren velge å slette e-posten før han eller hun åpner den

10 JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 10 Markedsføringsloven § 2 b. Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder - Bestemmelsen kan dels forstås som en forbrukervernrettslig bestemmelse, dels som en bestemmelse som verner personverninteresser (interessen i å være i fred, jf den engelske termen "attentional autonomi") - Bestemmelsen beskytter mot uønsket reklame ved hjelp av e-post eller SMS. I motsetning til pol § 26 er denne bestemmelsen en "opt in"-bestemmelse:den næringsdrivende som ønsker å markedsføre ved hjelp av disse kanaler må mao ha forhåndssamtykke fra den potensielle kunden - I "eksisterende kundeforhold" trengs etter lovbestemmelsen ikke slikt forhåndssamtykke - Bestemmelsen stopper heller ikke uønsket markedsføring via telefon; her må forbrukerne verne seg ved hjelp av reservasjonsretten etter pol § 26


Laste ned ppt "JUR5620 Personvern - forelesning 17.3.2006 - 1 Interesseteoriens betydning for analyse av og forståelse av tvister om person(opplys-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google