Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum

2 Personvern Offentlighet Rettssikkerhet, personvern og offentlighet Rettssikkerhet F.eks generelt innsyn i en beslutningsprosess der det treffes enkeltvedtak om en person

3 Spesielt om personvernidealet •Personvernidealet kan sies å uttrykke den enkeltes rett til å bestemme over opplysninger om seg selv (”personopplysninger”) •Personvernidealet gjelder generelt i samfunnet, og er ikke begrenset til offentlig sektor •Ivaretakelse av personvern i informasjonssamfunnet har i stor grad bestått i krav til systemer og rutiner, og ikke primært på enkeltsaker Spesielt om rettssikkerhetsidealet •Rettssikkerhetsidealet kan sies å gjelde fravær av overgrep og vilkårlighet fra offentlige myndigheter •Rettssikkerhetsidealet gjelder både domstolene og den offentlige forvaltning. Idealet har tradisjonelt ikke vært anvendt på privat virksomhet, men til en viss grad uttrykker rettssikkerhetstanken allmenne idealer •Ivaretakelse av rettssikkerhet har primært vært rettet inn mot enkeltsaker og krav til individuell behandling (men trenger kanskje også å rettes mot systemer og rutiner)

4 Særlig om rettssikkerhet - personvern Rettssikkerhet Personvern Offentlig sektorBåde offentlig og privat MyndighetsutøvelseBeslutninger og annen behandling av personoppl. Vekt på rettsanvendelseVekt på faktagrunnlag Særlig rot i 1950-årene og byggingen av velferdsstaten Særlig rot i 1950-åreneSærlig rot i 1970-årene og fremveksten av “edb” Assosieres lite med IKTAssosieres sterkt med IKT

5 Tiltak •Personverngarantie r •Personverntiltak ellers Tiltak • RS-tiltak ellers •Rettssikkerhets- garantier Krav Personvern- interesser Krav Personvernidealet Rettssikkerhets- idealet

6 Ulike perspektiver på personvern Personvern Beslutningsperspektivet F.eks.: Offentlig myndighetsutøvelse Privates beslutninger Kan også brukes “proaktivt” F.eks.: Privatliv “Kroppens hemmeligheter” Integritetsperspektivet Maktperspektivet F.eks.: Borger - myndighet Kunde -næringsdrivende Arb.taker - arb.giver Student - lærested Innsatt - fengsel

7  Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person -Krav om minimalitet og beskyttelse av identitet -Krav om konfidensialitet -Krav om beskyttet privatliv -Krav om vern av individets identitetsbilde -Krav om etablert tillitsforhold  Interessen i innsyn og kunnskap -Krav om rettsinformasjon -Krav om generelt innsyn -Krav om individuelt innsyn -Krav om begrunnelse  Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet -Krav til opplysningskvalitet -Krav til behandlingskvalitet Personverninteresser og -krav (I) (kan kravene sies å bidra positivt til rettssikkerhet i forvaltningen?)

8 Automatiserte rettslig beslutningsprosesser bruker og produserer personopplysninger  aritmetiske  logiske Enkeltvedtak = nye person- opplysninger Relevant beslutnings- grunnlag; dvs opplysn. om den aktuelle personen AND, OR, NOT, ,,  etc +, -, /, * etc variable faste Uriktige data => uriktige vedtak Uriktige operasjoner => uriktige vedtak, Operasjoner

9  Interessen i forholdsmessig kontroll -Krav til forholdsmessighet mellom veiledning og kontroll -Krav til forholdsmessighet mellom kontrollgrupper -Krav til forholdsmessighet mellom forhåndskontroll og etterkontroll -Krav til forholdsmessighet mellom kontroll til de registrertes gunst og til deres ugunst -Krav til forholdsmessighet ekstern og intern kontroll  Interessen i brukervennlig behandling -Krav om lydhørhet -Krav om forståelighet -Krav om uhindret dialog -Krav om driftsstabilitet  Interessen i personvernanalyse -Krav om konsekvensanalyse -Krav om løpende kontroll -Krav om evaluering Personverninteresser og -krav (II) (kan kravene sies å bidra positivt til rettssikkerhet i forvaltningen?)


Laste ned ppt "Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google