Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon NBF vil i løpet av tilby klubbene - Veivisern - en håndbok for tillitsvalgte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon NBF vil i løpet av tilby klubbene - Veivisern - en håndbok for tillitsvalgte."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon NBF vil i løpet av tilby klubbene - Veivisern - en håndbok for tillitsvalgte i klubbene. Håndboken sikter på å skape forståelse for klubbstyrets ansvar og oppgaver, samt gi inspirasjon og praktiske råd om hvordan planlegge og gjennomføre aktiviteter på de ulike områdene. Veiviser for tillitsvalgte i bridgeklubbene

2 2 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Økonomi Mål og Aktiviteter Kultur Profilering og Rekruttering Informasjon De 5 hovedoppgavene for klubbstyrene Økonomi Informasjon Profilering og Rekruttering Klubbens drift og aktiviteter Kultur

3 3 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Klubbens drift Kultur Finne fram til turneringsformer og spilletilbud som medlemmene finner tilfredsstillene Etablere ønsket samarbeide med andre klubber i distriktet Fastsette terminlister Vurdere ønske og behov for sosiale aktiviteter i klubbens regi Avvikling av spillekvelder og egne turneringer

4 4 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon Kultur Sette økonomiske mål og styre klubbens økonomi Fastleggelse av økonomiske mål og investeringsbehov Fastsette medlemskontingenter og spilleavgifter Økonomi Etablere regnskapsrutiner og budsjettoppfølging Fastsette budsjett for klubbens aktiviteter og vedlikehold av materiell

5 5 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon Kultur Profilering og Rekruttering Øke kjennskapet til klubbens virksomhet i eget nærmiljø og drive aktivt rekrutteringsarbeide i lokalmiljøet Tilrettelegge egnet informasjonsmateriell om klubben Fastleggelse av profileringsbehov og planlegging av profileringsaktiviteter Planlegge og gjennomføre rekrutteringsaktiviteter Gjøre bruk av opplæringstilbud i rekrutteringsøyemed og planlegge og gjennomføre hvordan få kursistene inn som aktive klubbmedlemmer

6 6 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon Kultur Gi medlemmene nødvendig informasjon om interne/eksterne aktiviteter Fastlegge hvilket nivå, frekvens og formen for den interne informasjonen styret ønsker å tilby medlemmene Nivå = f.eks Resultatservice, Informasjon om interne/eksterne aktiviteter, bulletiner, turneringsreferater, etc. etc. Frekvens = f.eks ukentlig, månedlig, når noe skal skje eller har skjedd Form = f.eks muntlig, skriftlig, oppslag, E-mail, SmS eller hjemmeside på Internett Kommunikasjon med Forbund, Krets og andre klubber

7 7 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Kultur Stimulere til en kultur og adferdsform som gjør at klubben oppleves attraktiv av medlemmene Beskrive hvilken kultur og omgangsform man tilstreber i klubben Hvordan arbeide for å oppnå ønsket omgangstone og bedret trivsel Bestemme belønningssystemer og sanksjonsformer

8 8 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon Håndboken vil bestå av tre deler: Del 1 – sikter på å gi tillitsvalgte en Generell innføring og beskrivelse av hvilke ansvarsområder klubbstyret forventes å ivareta Denne første delen vil også gå inn på hvordan klubbene kan nyttiggjøre seg den kompetanse og de hjelpemidler som Forbund og Krets råder over.

9 9 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Håndbokens del 2 – vil bestå av en Styrekalender – der vi anbefaler når de forskjellige aktiviteter og oppgaver bør gjennomføres. Foreslåtte aktiviteter innen hver måned vil bli beskrevet, og det vil bli gitt konkrete råd og eksempler på hvordan oppgavene kan løses. Kalenderen vil også innholde oppgaver som viser til hvordan klubben forventes å forholde seg til Forbundets- og Kretsens innmeldings- og faktureringsrutiner

10 10 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon Håndbokens del 3 – Verktøykassa - vil bestå av forskjellige oppgavebeskrivelser – der det gis praktiske råd og dåd om hvordan de ulike oppgavetypene kan/bør angripes Beskrivelsen vil også inneholde konkrete eksempler på hvordan klubber har valgt å løse de forskjellige aktiviteter som oppgavene genererer Likeledes vil den antyde hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre en aktivitet og alternative anbefalinger for klubber av ulik størrelse

11 11 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon De områder som vil bli beskrevet nærmere i Håndbokens del 3 Oppgavebeskrivelse er: Alternative Turneringsopplegg Klubbens økonomi og økonomistyring Profilering av klubben i nærmiljøet Rekruttering - generelt Rekruttering gjennom nybegynneropplæring i bridge Informasjon til medlemmene og Kommunikasjon med Krets og Forbund Klubbkultur, etikk og medlemmenes trivsel

12 12 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon Vi tar sikte på at alle 3 delene av Veivisern vil bli lagt ut på NBF's internettsider, for å lette spredningen og forenkle for senere ajourhold Del 1 og 2 vil også bli gitt ut i papirutgave - for å profilere Veivisern som et hjelpemiddel for klubbene Det er ikke diskutert hvordan forbund og kretser skal markedsføre håndboken mot klubbene, og eventuelt følge opp at klubbene oppfyller håndbokens intensjon


Laste ned ppt "1 Håndbok for tillitsvalgte i klubbstyrene STYRETS OPPGAVER I KLUBBENE Informasjon NBF vil i løpet av tilby klubbene - Veivisern - en håndbok for tillitsvalgte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google