Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND NBF fram mot år 2010 •Nytt handlingsprogram for perioden 2004 – 2008 •Økonomi – finansieringsgrunnlag, hva skal organisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND NBF fram mot år 2010 •Nytt handlingsprogram for perioden 2004 – 2008 •Økonomi – finansieringsgrunnlag, hva skal organisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND NBF fram mot år 2010 •Nytt handlingsprogram for perioden 2004 – 2008 •Økonomi – finansieringsgrunnlag, hva skal organisasjonen bruke penger på •Kretsstrukturen evalueres i 2004 •Vedtektene evalueres i 2004

2 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND NBFs ORGANISASJON Årsmøte Kretsting Bridgeting / Kretsledermøte MEDLEMMENE KLUBBENE KRETSENE FORBUND

3 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Medlemmene •Hvem er medlemmene ? •Medlemmenes tilfredshet med dagens tilbud i organisasjonen ? •Hvordan er beslutningsprosessene i dag, og hvor stor påvirkning har det enkelte medlem ? •Hva og hvor mye er medlemmene villig til å betale for ? •Hvordan skal vi nå nye medlemmer og –grupper = rekruttering ? •Hvorfor klarer vi ikke å øke antall medlemmer ? MEDLEMMENE ÅRSMØTE KRETSTING BRIDGETING FORBUNDS- STYRET MEDLEMMENE

4 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Klubber og kretser •Hvilket tilbud har klubbene i dag ? •Hvordan samsvarer tilbudet med medlemmenes ønsker ? •Miljø- og verdigrunnlaget •Kvaliteten på tilbudet ? •Hvordan få engasjerte medlemmer ? •Hvilke tjenester har klubbene behov for fra kretsen og forbundet ? •Kretsenes rolle i framtiden ? •Vedtektene sier noe om kretsenes oppgaver - Hvordan løser kretsene disse oppgavene ? •Er det kretsstrukturen eller størrelsen som påvirker hvordan kretsene fungerer ? •Hvordan kommuniserer kretsene med klubbene ? •Er kretsenes tillitsvalgte representative for medlemmenes oppfatninger ? •Hva er det kretsene fokuserer på ? •Hvilke tjenester har kretsen behov for fra klubbene og forbundet ? KLUBBENE KRETSENE

5 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Forbundet •Er tiltakene i Handlingsprogrammet tilpasset klubben og kretsenes behov ? •Bridgetinget beslutter både tiltak og økonomi – hvordan følges dette opp i organisasjonen i gjennomføringen av tiltakene ? •Hva må forbundet gjøre annerledes for at kretsene og klubber skal ha mulighet til å være aktive i gjennomføringen ? •Hvilket tjenester skal forbundet yte til kretsene og klubbene ? •Hvilke prosesser gjennomføres i dag for å få beslutninger i tråd med medlemmenes ønsker på hhv. Klubb-, krets- og forbundsnivå ? FORBUND

6 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Mange endringer de siste årene (1) •Nye vedtekter i alle ledd •25 kretser erstattet 46 kretser •Bridgepolitikere deltar på Bridgetinget •Norsk Bridgefestival etablert •Bedriftsmesterskapet og Nordkalottmesterskapet •Norske Døves Bridgeforbund integrert i NBF •Rekrutteringskampanjer jevnlig, nytt kampanjemateriell •Nytt gjennomgående bridgekurs – nybegynnerkurs, VK1, VK2, bridgelærermateriell, læreplan for bridge i skolen •Fortløpende revidering av bridgelovene •Turneringsvirksomheten - nytt reisereglement, støtte til arrangører av SM, kvalitetskrav på SM, ny arrangementsform for SM og SM damer

7 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Mange endringer de siste årene (2) •Økt bruk av IT i administrasjon og turneringer – registrering av mesterpoeng, medlemsregistrering i NIFs system, alle klubber fått Klubben Online, forbundet etablert nye hjemmesider •Omlegging av mesterpoengreglementet – tilpasset nye turneringsformer, endrede rutiner, aktiv bruk av MP for å rekruttere til turneringsbridge Opplæring for tillitsvalgte i kretsene og delvis klubbene •Medlemsbladet fått ny organisering og profil •Nye turneringsformer brukes aktivt – monrad, single, mv •Gode internasjonale resultater •Støtte i tre år til kretsene for innføring av IT og administratorer •Innført nye utmerkelser for tillitsvalgte – Årets rekrutterer, Årets tillitsvalgt, NBFs Fortjenestemerke •Miljø- og verdidebatten •Innføring av spillerlisens og økte medlemskontingenter •Mange utvalg i arbeid til enhver tid

8 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Omorganisering av forbundets administrasjon •Samarbeidet med Norges Idrettsforbund har gitt mulighet for nye driftsformer •Økt fokus på basisvirksomheten, i dag 2,5 årsverk •Mange andre funksjoner ”outsourcet” –Salgsvirksomheten overført til Idrettsbutikken –IT-tjenester fra NIFs IT-avdeling –Regnskap og lønn fra Idrettens Regnskapskontor –Flyttet inn i nye lokaler på Ullevål – tilgang til fellestjenester, sentralbord, hustrykkeri, mv –Idrettspris på reiser, reisebyråtjenester gjennom NIFs reisebyrå –Samarbeid med Idrettens Studieforbund planlegges •Redaktør for Norsk Bridge engasjert utenfor forbundets administrasjon

9 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Norsk Bridgeforbund i dag •En moderne organisasjon og tilbud •Grunnlaget lagt for bedre samspill mellom medlemmer, klubb, krets og forbund •Forbundsstyret lydhøre for hva organisasjonen mener •Fokus på basisvirksomhet, liten administrasjon •Stor grad av omfordeling av midler i organisasjonen gjennom reisefordelingskasser, arrangementsstøtte, andel av lotteriinntekter, direkte kronestøtte til drift av kretsene •Likevel får vi ikke uttelling gjennom økt rekruttering og medlemstall •Vi vet det er mange som spiller bridge, men ikke i klubber tilsluttet NBF •Alle kjenner til klubber som spiller jevnlig, men som ikke er med i NBF

10 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Hvordan organisasjonen fungerer i dag •Forbundet har vært igjennom en tøff periode med store problemer, er nå i ferd med å få virksomheten under kontroll •Mange klubber og kretser fungerer bra – nøkkelen til dette er dyktige og hardt arbeidende tillitsvalgte, ildsjeler på alle poster, medlemmer som er engasjert i klubben sin og føler tilhørighet •Mange klubber og kretser fungerer stabilt og greit •Noen klubber og kretser fungerer dårlig

11 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Konsekvenser av at kretsene ikke fungerer •Bindeleddet mellom forbund og klubb og medlemmer stopper opp = flaskehals •Gjennomføring av aktiviteter blir hindret, og dermed også muligens dyrere enn nødvendig •Medlemmenes mulighet for påvirkning av forbundet blir mindre •Forbundet bruker tid på å purre, avklare, osv. som gjør at det brukes tid på unødvendige ting = tid er penger •Dårligere tilbud til medlemmene et problem er et problem for hele organisasjonen, ikke bare for medlemmene i den aktuelle kretsen •Spørsmålet blir jo selvsagt: Hva er en velfungerende krets eller klubb ?

12 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Hvordan få organisasjonen velfungerende ? •Evaluering av kretsstrukturen skal avdekke om strukturen er årsak til at kretser eventuelt ikke fungerer •Kanskje skal en vurdere hele strukturen på nytt: –Flere og mindre kretser ? –Færre og større kretser ? –Regioninndeling (fem regioner) med samarbeidsordninger lokalt ? –Kutte ut kretsleddet og klubbene forholder seg direkte til forbundet ? •Evaluere vedtektene om det er mangler i disse som gjør at organisasjonen ikke fungerer •Forbundets måte å løse sine oppgaver på i forhold til å legge til rette for arbeidet i klubbene og kretsene – forutsigbarhet, deltakelse, åpenhet, involvering, årshjul/terminliste for de administrative prosessene ? •Svarene må gi en bedre fungerende organisasjon, med bedre samspill mellom nivåene i organisasjonen (både beslutning og gjennomføring)

13 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Noen av organisasjonens utfordringer framover •Få gode, aktive tillitsvalgte i alle ledd •Tilbud i tråd med nåværende medlemmer og nye medlemmers ønsker •En økonomi i balanse •Videreutvikling av tilbudet, organisasjonen, effektive beslutnings- og politiske prosesser

14 NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND Visjon 2010 MANGFOLD OG HØY KVALITET PÅ TILBUDET VELFUNGERENDE OG MODERNE ORGANISASJON TRIVSEL TILFREDSE MEDLEMMER FLERE ILDSJELER OFFENTLIG AKSEPT SAMARBEID MED NIF SOLID ØKONOMI TANKESPORT FORBUND MILJØ- OG VERDIGRUNNLAG 20.000 MEDLEMMER LIKEVERD FELLESSKAP ÆRLIGHET


Laste ned ppt "NORSKBRIDGEFORBUNDNORSKBRIDGEFORBUND NBF fram mot år 2010 •Nytt handlingsprogram for perioden 2004 – 2008 •Økonomi – finansieringsgrunnlag, hva skal organisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google