Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungomsskoleelever som instruktører i programmering: La ungdommen undervise kidsa! Torbjørn Skauli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungomsskoleelever som instruktører i programmering: La ungdommen undervise kidsa! Torbjørn Skauli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungomsskoleelever som instruktører i programmering: La ungdommen undervise kidsa!
Torbjørn Skauli

2 Tenk på at... Barn og unge har lett for å lære seg dataferdigheter
Det er få lærere som har kompetanse til å undervise i koding Vi LKK-aktivister er ikke mange nok, og har ikke tid nok, til å undervise alle Flinke ungdommer klarer skolen lett og har tid til overs → Vi bør bruke flinke ungdommer som instruktører

3 Universitetene bruker eldre studenter som assistenter
Postdoc-stipendiater Universitetene bruker eldre studenter som assistenter Doktorgrads-studenter Master-studenter Bachelor-studenter Ungdoms-skoleelever Barneskole-elever VGS-elever La oss gjøre det samme i skolen! Kurs på barneskolen kan ungdommene holde helt selv!

4 Ungdommer kan holde kurs for de små, det går helt fint!
Barna på SFO (3-4 klasse) får en introduksjon til enkel programmering og lærer hvordan de kan lære seg mer selv hjemme Elever fra ungdomsskolen er instruktører, med veiledning av en voksen, og får litt lønn for timene (eller at jobben inngår som del av undervisning) For SFO-elevene gir dette opplegget avmystifisering av programmering ved å lære litt Scratch lære at de kan gjøre dette hjemme, og fortsette å lære nye ting grunnlag og motivasjon for å ta mer omfattende kurs senere ungdommene fungerer som rollemodeller For ungdomsskoleelevene oppnår vi flinke elever blir verdsatt og kan være forbilder for medelever veilederen fungerer som rollemodell for ungdommene flinke elever kan etablere nettverk seg imellom

5 Årvoll SFO 2010

6 Opplegg for Scratch-kurs på Årvoll SFO
1 time i uka over 5 uker (kortere og lengre varighet er også mulig) All undervisning gjøres av ungdommene, voksne holder seg i bakgrunnen Instruktørene og veilederen blir enig om et undervisningsopplegg, f.eks. å bruke de første oppgavene fra Kodeklubben I hver time er det også et annet innslag, f.eks. SketchUp Instruktørene viser ting de har laget Demonstrasjon av tekstbasert programmering Veilederen kommer og gir en presentasjon om jobben sin Elevene lærer hvordan de kan installere Scratch hjemme Informasjonsark til barn og foreldre med bl.a. tips om lærestoff på nettet.

7 Årvoll SFO 2010

8 Årvoll SFO 2013

9 Årvoll SFO 2013

10 Veilederens oppgaver Ta initiativ overfor SFO
Samarbeide med ungdomsskolen for rekruttering av instruktører Koordinere det praktiske: tid, sted, utstyr, varighet, antall elever Veilede instruktørene og være en god rollemodell Følge opp underveis, samle inn tilbakemeldinger og erfaringer* * Det er fint om erfaringer bringes tilbake til LKK v/Torbjørn Skauli!

11 Skolens oppgaver Rekruttering av instruktører
Påmelding for barneskoleelevene Lokaler og utstyr Lønn til instruktørene (hvis ikke del av deres undervisning) Beholde ansvar for SFO-barnas orden og sikkerhet

12 Fellesarrangementer for instruktører fra flere skoler Arrangere
Skole-etaten Lær kidsa koding Fellesarrangementer for instruktører fra flere skoler Arrangere Faglig inspirasjon Erfarings- utveksling Koordi-nering Verving, opplegg Nettverk Veileder Instruktører fra ungdomsskolen SFO Veiledning Lønn Rollemodell Rekruttering Rolle- modell Scratch-instruksjon Selvstudium Lokaler og utstyr Elever i 3./4. klasse Faglig kvalitet Påmelding

13 Gode erfaringer på Årvoll skole
Pilotkurs i 2010 og 2013 Nytt kurs starter feb og skolen betrakter det nå som en fast ordning Barn, instruktører, lærere, SFO og foreldre er fornøyde Naboskolen ønsker å låne instruktørene etterpå Lærere og foreldre sier at barna snakker om Scratch og prøver det hjemme I pilot-kursene har det hver gang vært med instruktører som kan en del programmering fra før, det er nyttig. Trenger mer erfaring med rekruttering av instruktører Er det tilstrekkelig med selvstudium dersom ingen av instruktørene kan noe programmering fra før? (Ja, antakelig siden Scratch er så lett.) Hvilke andre kvalifikasjoner er viktige? (Skolen kjenner elevene som velges.) Er det mange nok som både vil og kan være instruktører? Hvordan "selge" opplegget slik at instruktørene føler eierskap? Hva er et godt opplegg for selvstudium?

14 Varianter av opplegget kjøres mange andre steder
Ellingsrud ungsomsskole (valgfag) i samarbeid med Bakås barneskole Grorud skole Skoler på Elverum Narvik ...

15 Hva koster kurs for Oslos 4.-klassinger?
Anta veiledning fra frivillige (evt. lærere) bruk av skolens datautstyr og lokaler alle 6000 fjerdeklassinger tar kurs 4 elever per instruktør 5 timer per kurs lønn etter statens satser: 120 kr brutto per time → Totale utgifter til lønn: kroner per år → Dette er et veldig billig tiltak!

16 Ungdomsgruppe som ekstra tilbud til instruktørene
Første møte i LKKs ungdomsgruppe i Oslo-området var 31. januar (pizza og omvisning hos Cisco) Gir interesserte ungdommer et nettverk av likesinnede: ungdommene har etablert kontakt seg imellom Det vil bli flere møter i vårsemesteret, hos interessante bedrifter og institusjoner

17 Det finnes ferdig materiell og opplegg
Detaljert huskeliste for veilederen Undervisningsmateriell, bl.a. Kodeklubbens oppgavesett Informasjon til alle involverte parter Planer for veilederen, ungdomsskolen og SFO Forslag til påmeldings- og informasjonsskriv Her:

18 Oppsummert: ● Kursinnhold: bare elementær programmering ● Kan vi finne nok kvalifiserte instruktører? ● Vi kan introdusere programmering til mange barn og vise dem en vei videre på fritiden ● Vi skaper et tilbud til faglig flinke ungdommer ● Tiltaket er veldig billig ● Det krever ikke mye innsats av veilederen ● Ferdig opplegg er tilgjengelig Sett i gang!

19


Laste ned ppt "Ungomsskoleelever som instruktører i programmering: La ungdommen undervise kidsa! Torbjørn Skauli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google