Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statlig styring og regional innovasjonspolitikk Else Ragni Yttredal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statlig styring og regional innovasjonspolitikk Else Ragni Yttredal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statlig styring og regional innovasjonspolitikk Else Ragni Yttredal

2 Problemstilling På hvilken måte påvirker statlig styring regional innovasjonspolitikk? Hva kjennetegner statlig styring? Hvordan påvirker statlig styring regional innovasjonspolitikk? Hva betyr dette for innovasjonssystemtenkningen? Hva betyr dette for policyanbefalinger knyttet til innovasjonssystemtenkningen?

3 Regionale systemtilnærminger til innovasjon (Klyngetankegang), triple helix, regionale innovasjonssystemer Innovasjon er en interaktiv prosess som involverer mange organisasjoner Geografi betyr noe for innovasjon (Asheim 2011, Asheim og Gertler 2005) Læring, interaksjon og nærhet mellom regionale aktører som FoU, næringsliv og det offentlige har betydning (Boschma 2005, Cooke og Morgen 1998) Offentlig innovasjonspolitikk har i stor grad tatt utgangspunkt i systemtilnærminger de senere årene

4 Bakgrunn både i geografi og systemiske tilnærminger. Uklart akkurat hva geografien består i Sammensetning av aktører betyr noe, men det er ikke helt spesifisert hvordan Samhandling betyr noe, men det er ikke spesifisert hvordan Hvor er aktørperspektivet? Offentlig politikk har betydning, men det er ikke gått nærmere inn på hvordan offentlig politikk blir utformet (Uyarra 2010)

5 Metode Følgeforskning knyttet til kompensasjonsordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2004-2007 (nasjonalt) Evaluering av INU-FSF (Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for økt arbeidsgiveravgift i kommunene Førde, Sogndal og Flora) (2010-2012) Dybdeintervjuer Spørreskjema Innholdsanalyse av tildelingsbrev Dokumentstudier

6 Litt om kompensasjonsordningen Innført i 1975 Bidra til å sikre bosetning i distriktene gjennom å stimulere til sysselsetting Lagt om fra og med 2004 Overgangsordning fram til 1. januar 2007 Kroneverdi på over en milliard kroner Offentlig sektor skulle kompenseres fullt ut for den økte avgiften Privat sektor skulle kompenseres gjennom transportstøtte og næringsretta utviklingstiltak «Krone for krone» «næringslivet sine penger»

7 Funnene

8 Hva kjennetegner statlig styring? Informantene snakker om «regelverket» –Tildelingsbrev –KRD sine retningslinjer –BØS (Bestemmelser om økonomistyring i staten) –EU-reglementet med tilhørende norsk veiledning Men bak ligger regionalmeldingen og forvaltningsreformen der regionene skal være «Regional utviklingsaktør»

9

10 Hvordan påvirker styringen regional innovasjonspolitikk?

11 Følelse av mindre handlingsrom Opprinnelig effekt aktivt næringsliv i regionale governance konstellasjoner – 2012 mange av bedriftene har gitt opp «Mindre handlingsrom» også offentlige aktører Redde for å «bli tatt» – EU-regelverket

12 Endret bruk av midlene

13

14

15 Diskusjon

16 Hvordan skal vi forstå dette? Kan si noe om hvordan statlig styring kan påvirke politikkutformingen i regionale innovasjonssystemer, men kan ikke generalisere og si eksakt hvordan statlig styring påvirker i alle tilfeller Har mål- og resultatstyring fått diskursivt hegemoni? Eller er det styringen fra EU som blir så sterk?

17 Hva betyr dette for innovasjonssystemtenkningen? Samhandlingen mellom region, stat og overnasjonale aktører påvirker i stor grad utformingen av regional innovasjonspolitikk Styringsideologi påvirker i stor grad utformingen av innovasjonspolitikken Styringsideologien begrenser muligheten for at regionale aktører kan spille en rolle tilpasset regionen

18 Hva betyr dette for policyanbefalinger i innovasjonssystemtenkningen? Anbefalinger må også innarbeide variabelen styringssystemer Anbefalinger må også innarbeide forholdet til EU sine føringer Forholdet mellom mål- og resultatstyring og muligheten for utviklingen av regionale nettverk Fellestrekk med andre politikkområder?

19 Takk for meg! Else Ragni Yttredal ery@moreforsk.no


Laste ned ppt "Statlig styring og regional innovasjonspolitikk Else Ragni Yttredal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google