Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004

2 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Styrings- og dialoghjulet Årsbudsjettet skal normalt være å detaljere 1. år i økplanen

3 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Endra forutsetninger etter 16.09 Statsbudsjettet foreligger og Stortingsbehandlinga synes avklart Regnskap 3. Kvartal foreligger – rammene redusert med momsrefusjon Omstillingene etter ”Forny 2001” er evaluert –Det synes å være ny vilje til endringsdugnad –Det er behov for kortsiktige og langsiktige grep

4 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Utfordringer for 2005, slik det ble presentert 27.10 Usikker inntektsside Alle enhetene må ned 2% Merforbruk i 2004 må hentes inn Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til den generelle reduksjonen Nødvendig med reduksjon i aktivitet tilsvarende ytterligere ca 20 årsverk. Dette går ikke uten at en endrer strukturer eller senker kvaliteten på tjenestene

5 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Evalueringsrapporten

6 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Mål samfunn 0,5 % befolkningsvekst 75 % av bedriftene fornøyd med næringsarbeidet Utbyggingsavtaler Kommuneplanmelding Fra Vassli sin rapport - I

7 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Mål Tjenester 10 serviceerklæringer pr. år Sosialtjenesten Bygge- og eiendomsforvaltning Boligforvaltning Kjøkkentjenesten Fra Vassli sin rapport - II

8 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Mål Organisasjon Resultatenheter Lederavtaler Lederplattform 75 % fornøyd med interne støttefunksjoner Gjennomført medarbeider- undersøkelse 2 komitèer Utviklingsenhet Styringssystemet Fra Vassli sin rapport - III

9 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Mål økonomi 2002: 25 mill. 2003: 10 mill. 2004: 2 % netto driftsresultat Fra Vassli sin rapport - IV

10 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Fra Vassli sin rapport - V

11 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Fra Vassli sin rapport - VI

12 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Fra Vassli sin rapport - VII

13 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Fra Vassli sin rapport - VIII

14 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Fra før kjenner vi denne

15 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Hovedfunn i evalueringen Vi hadde lavere netto driftsresultat i 2003 enn i 2001. Vi har både lavere inntektsvekst og kostnadsvekst enn sammenlignbare kommuner Vi har for lav produktivitet i tjeneste- produksjonen Vi har for store kapitalkostnader i forhold til driftsinntektene Det er behov for ny omstillingsdugnad

16 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Ny inntektsberegning Lenke til oppdatert ”stolpmodell”

17 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Tallene

18 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Detaljer - I

19 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Detaljer II

20 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene 3 radikale grep som kan gjøres nå Eiendomsskatten økes til det nivå den lå på i ”Forny-2001-planen”, 4 o/oo, for 2005 slik at det akkumulerte underskuddet kan nedbetales i 2005. En av skolene i sentrum legges ned fra 1.8. 2005 uten at det fjernes ressurser fra oppvekstsektoren. Dermed vil bundne ressurser i bygg og administrasjon frigjøres til kvalitetsforbedrende tiltak. Reduserte investeringer som medfører kapitalkostnader til et nivå som gir redusert lånegjeld for disse områdene

21 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Eiendomsskattesatser Belastningen for den enkelte bør kunne ses opp mot utvikling i generelt skattenivå

22 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Skatteopplegg etter budsjettforliket

23 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Utvikling i kommunale avgifter For en gjennomsnittshusholdning betyr dette 500 kr lavere årlig avgift i 2005 enn i 2003.

24 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Fortvilte skoleledere Enhetslederne vedtok følgende enstemmige uttalelse 17.11.2004: Arbeidet med budsjettet for 2005 har vist at innsparinger etter ”ostehøvelprinsippet” ikke lenger er gjennomførbart. Vi ber derfor om at det i det videre budsjettarbeidet gjøres andre ”grep”. Andre grep kan være å endre struktur, øke rammen eller gjøre en omfordeling i totalbudsjettet.

25 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Kan vi ta noen grep som hjelper ?

26 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Også store forskjeller i ressursinnsats pr elev

27 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Elev og klassetall i sentrum

28 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Eksempel på effekt neste skoleår Beregningene viser at en ”sparer” 5-7 klasser hvert år, i tillegg til drift og administrasjon.

29 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Muligheter ved å samle undervisningen i sentrumsområdene på Nesset, Halsan og Frol Frigjør 2,5 mill i drift og administrasjon til klasserommene Kan nytte ut lærerårsverkene på helt annen måte Kan ta i bruk fleksibilitet i ny opplæringslov Kan få et fullverdig Kulturhus ”over natta” Mulighet for Kulturskole og næringsutvikling i Sentrum! Ikke nødvendig å legge ned flere grendaskoler Kan starte en kvalitetsutvikling uten underliggende strukturutfordringer ”Timing” rett i forhold til trekk for friskoler i 2006 og behov for avklart kulturarena

30 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Gjeld og avdrag Vi betaler ca 35 mill i årlige avdrag De siste årene har vi investert mer enn det dobbelte av dette. Rådmannen foreslår å sette avdragsbetaling som ”tak” på årlige investeringer fra 2005

31 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Investeringsbudsjett - I

32 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Investeringsbudsjett -II

33 Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Oppsummering 2% effektivisering tas ut i hele organisasjonen Gamle underskuddet nedbetales Reserve på 11 mill for å dekke økning på lønn og pensjon og evt uforutsett inntektssvikt eller kostnadsvekst Næringsutvikling, barnehager og brann er satsningsområder for 2005 Vi har mulighet til å ta et varig, effektivt grep for skolekvalitet, byutvikling og kultur


Laste ned ppt "Levanger kommune Budsjett 2005 - Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004 – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet 22.11.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google