Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revidert nasjonal plan, generell del. Innledningsvis Planen omfatter nå alle fagskoleutdanninger under teknisk fagfelt (1/2 til 2 år).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revidert nasjonal plan, generell del. Innledningsvis Planen omfatter nå alle fagskoleutdanninger under teknisk fagfelt (1/2 til 2 år)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revidert nasjonal plan, generell del

2 Innledningsvis Planen omfatter nå alle fagskoleutdanninger under teknisk fagfelt (1/2 til 2 år).

3 Kapittel 1 Titler er tatt ut og erstattet av navnet på sluttdokumentasjonen. (Dette er litt taktisk for å få på plass den engelske varianten som en håper å få innarbeidet.) Muligheten for å gå videre på en Bachelor er erstattet av en mer generell tekst. Opplæringsplaner er blitt til utdanningsplaner. 4 gamle «deskriptorer» er erstattet med 3 nye (EQF) Opptakskrav mer i tråd med NOKUTs forventninger. Vurdering av realkompetanse tatt med.

4 Kapittel 2 Åpner for hele omfangsspekteret 30 – 120 fagskolepoeng. Planstrukturmatrisen omarbeidet og slanket noe. Gjeldende termer er innført og gamle tatt ut.

5 Kapittel 3 Arbeidsformer er nå mindre detaljert, men supplert med læringsformer. Mappemetodikk har fått eget avsnitt på utsiden av Vurdering.

6 Kapittel 4 Noe endret tekst. Ny: Gjennomføring av vurderingsprosessen. Vurdering av hovedprosjekt noe omarbeidet tekst. Karakterbeskrivelsene nå like UH-sektoren. Minimum 2 uttrekkseksamener redusert til minimum 1.

7 Kapittel 5 Punkt om fagkoder er fjernet og koder omtales under kapittel 6 om dokumentasjon.

8 Kapittel 6 Dokumentasjon tilpasset med tanke på «grad». Kompetansebevis heter nå karakterutskrift. Nytt punkt om rapportering.

9 Gamle kapittel 7 og 8 fjernet Omhandlet fagkoder og alternativt løp.

10 Nytt kapittel 7 Regler for eksamensgjennomføring er omarbeidet noe.

11 Kapittel 8 Nytt kapittel som gir en kort innføring i maritim fagretnings krav og oppbygning.

12 Kapittel 9 Nytt kapittel som utdyper fagskolelovens omfangsbegrensinger. Spesielt aktuelt i forbindelse med kvalifikasjonskrav som for eksempel EKOM.

13 Kapittel 10 Nytt kapittel som omtaler fagskolen og kvalifikasjonsrammeverket.

14 Kapittel 11 Nytt kapittel som definerer begreper som er sentrale i fagskolen.

15 Gruppeoppgaver - Generell del 1. Hvordan brukes generell del i dag i forhold til planlegging av opplæringen på egen skole? 2. Hvordan gjøres generell del kjent for studentene ved egen skole? 3.Hvordan vil læringsutbyttebeskrivelsene bidra til å utvikle reflekterte yrkesutøvere? 4. Hvordan trekkes studentenes yrkeserfaring og tidligere kompetanse inn i læringsarbeidet ved egen skole? 5. Hvordan integreres logg og refleksjon i læringen?

16 Gruppeoppgaver - Generell del 6.Hvordan brukes mappemetodikk ved din skole i dag? 7.Om småprøver fortsatt brukes, hvordan blir disse vurdert? 8.Det er viktig å ivareta Nasjonal standard. Bør det utarbeides kvalitative karakterbeskrivelser for hvert enkelt emne i de fagspesifikke nasjonale planene? (Hva kjennetegner en A-prestasjon, en C-prestasjon og en E-prestasjon)? Lag eksempler. 9. Gruppas synspunkter på planutkastet.


Laste ned ppt "Revidert nasjonal plan, generell del. Innledningsvis Planen omfatter nå alle fagskoleutdanninger under teknisk fagfelt (1/2 til 2 år)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google