Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retorikk & debatt 22. september 2008 – Sørmarka. Retorikk = talekunst Politisk retorikk tar sikte på å skape, styrke eller endre holdninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retorikk & debatt 22. september 2008 – Sørmarka. Retorikk = talekunst Politisk retorikk tar sikte på å skape, styrke eller endre holdninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retorikk & debatt 22. september 2008 – Sørmarka

2 Retorikk = talekunst Politisk retorikk tar sikte på å skape, styrke eller endre holdninger.

3 Ved riktig bruk av retorikk kan vi: Skape interesse og engasjement Konkretisere Fremheve eller skjule Støtte hukommelsen Argumentere Påvirke følelsene

4 Retorikk - kommunikasjonsmodell Avsender – } Budskap – } Mottaker

5 Budskapet 1.Hva du vil si 2.Hva du virkelig sier 3.Hva mottaker hører 4.Hva mottaker tror han/hun hører (tolkning)

6 Jakten på de gode budskapene Forhold du ikke ønsker å kommentere i det hele tatt. Forbered deg på å begrunne hvorfor du ikke kan svare! Unngå å si ”ingen kommentar” Forhold du må svare på dersom du blir spurt, men som du ikke vil bringe til torgs Forbered deg på hvordan du kan takle dem! Bygg broer til hovedbudskap! De tre hovedbud- skapene du skal ”slåss” for under intervjuet NegativPassivAktiv Hvem? Hva? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Hva så? Spørsmålene

7 Snakk enkelt = forståelig 1.Vit hva du vil si 2.Si en ting om gangen 3.Si det viktigste først 4.Unngå vanskelige ord/klisjéer 5.Bruk gode eksempler 6.Dropp munndiaré

8 Ordvalg – likegyldig? 1.Hvilke ord bruker du? 2.Hvilke assosiasjoner gir ordene? (+/-) 3.Bruker du klisjéer eller nyskapende ord? 4.Hvilke språklige bilder benytter du?

9 Språklige bilder Språklige bilder kan fortelle mer enn man får sagt med rene ord: ”Det begynte med en overgjødsling, hvor alle planter og ugress vokste opp i vilt kaos uten stell. Gradvis er det blitt skikk på hagen. Fremdeles er den litt vill. Men det er mer orden, og flere sterke og gode planter nå”. Carl I. Hagen om FRP

10 Språklige bilder Språklige bilder kan uttrykke det man ikke kan si i klartekst: –Stramme inn livremmen –Sette tæring etter næring –Skattene spiser opp inntektene

11 Neil Armstrong “That’s one small step for a man One giant leap for mankind”

12 One-liner 1.Korte, treffende og kraftfulle uttalelser 2.Journalistene jakter alltid etter gode spissformuleringer 3.Brukes gjerne i introduksjon, ingress eller overskrift Har dere eksempler? Fra dagens aviser?

13 Arbeiderbevegelsens slagord Rim benyttes for å støtte hukommelsen Landet er fritt! Det er ditt – det er mitt! Landet skal bygges – folket skal trygges! By og land. Hand i hand Alle skal med

14 1.Får en liste til å virke sammenhengende og komplett 2.Kan stå for seg selv 3.Velegnet til å styre handling (klar, ferdig, gå) 4.For det første, for det andre og for det tredje 5.To er for lite – fire er for mye ”Det er urettferdig, det er dårlig skattepolitikk og det er Arbeiderpartiet i mot”. Jens Stoltenberg Trepunkts-liste

15 Abraham Lincoln “Government of the people By the people For the people”

16 Kontrast 1.Består av to deler 2.Fremhever forskjellene ”Høyre vil gi store lettelser til dem som har aller mest fra før, og som påfører store tap til dem som har aller minst fra før”. Jens Stoltenberg

17 John F. Kennedy “Ask not what the country can do for you Ask what you can do for the country”

18 Før debatten 1.Finn ut hva du ønsker å oppnå 2.Bestem hvem du vil snakke til 3.Utvikle en kort hovedhistorie (tre hovedbudskap)

19 Argumentasjon En argumentasjonsrekke består av: 1.Synspunkt 2.Argumenter for ditt syn 3.Gjendrivelse av motstanders argumenter 4.Konklusjon

20 Eksempel fra en tv-debatt Valgerd Svarstad Haugland med vag og generell argumentasjon: ”Vi trenger undervisningsmetoder som langt bedre klarer å fremelske det beste i den enkelte eleven”.

21 I samme debatt Kristin Halvorsen med detaljert og konkret beskrivelse av en ungdom hun har møtt: ”Du skjønner det”, sa han, ”jeg er dårlig jeg, i engelsk, norsk, matte”, og han ramset opp alt han var dårlig i. Du så ungen krøp, han krympa rett foran nesen på meg. Og så sa han, ”men jeg er ganske god på båter, også er jeg veldig god på båtmotorer og å sette garn og ordne med fisk og alt mulig sånt, og da blir jeg på en måte litt bedre i det andre også, jeg!”, sa han. Og det er ekstremt viktig. Ungen må lykkes i noe, og dermed må man jobbe på mange forskjellige måter i skolen”.

22 Nyttige tips 1.Snu spørsmålet til egen fordel - bruk retoriske spørsmål (”Hva ville skjedd hvis ikke..”) 2.Kom journalisten i forkjøpet 3.Ikke aksepter enhver problemstilling

23 Nyttige tips forts. 4. Start aldri et svar med bastante negative ord 5. Uttrykk enighet om mål – uenighet om midler 6. Bygg broer til hovedbudskapet

24 Teknikker for brobygging 1.Det aller viktigste er… 2.Hovedpoenget her er at… 3.En annen ting vi må huske på (ta i betraktning) er at… 4.Det er et viktig poeng fordi… 5.Hvis du ser nærmere på problemstillingen vil du se at…

25 Teknikker for brobygging 6. Nå må vi alle huske på at…. 7. Vi må ikke glemme at…. 8. Det vil være uriktig av meg å kommentere det nå. I dag… 9. For å løse nettopp det, er det viktigste nå å… 10. Det som opptar meg i denne situasjonen er..

26 Innpakkingen Ord Tonefall Kroppsspråk Ikke-verbal kommunikasjo n

27 Tonefall 1.Mørk stemme – lys stemme 2.Hva med stemmeleiet? 3.Snakker du fort? 4.Glemt pusten?

28 Kroppsspråk 1.Hvordan bruker du blikket? 2.Smiler du? 3.Hva med armene og fingrene? 4.Bevisst beina dine?

29 Husk: Det viktigste er ikke alltid hva du sier – men hvordan du sier det!


Laste ned ppt "Retorikk & debatt 22. september 2008 – Sørmarka. Retorikk = talekunst Politisk retorikk tar sikte på å skape, styrke eller endre holdninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google